Woe­den­de werk­ge­ver ont­slaat werk­ne­mer na pri­vé­mails

Co­lumn

Mariëlle* is woedend als ze mails aantreft van haar werknemer Gert*, gericht aan een directe collega en aan derden. De mails zijn niet alleen zeer onfatsoenlijk, maar er staat ook gevoelige bedrijfsinformatie in. Dit kan niet door de beugel. Mariëlle ontslaat Gert op staande voet, maar die protesteert.
 

Mariëlle vraagt mij haar te helpen als Gert stelt dat ze zijn privacy geschonden heeft door in zijn mailbox te kijken. Ondanks dat de mails onder werktijd vanaf zijn werkplek vanuit zijn zakelijk mailadres verzonden zijn, vindt die dat de mails privé zijn.

 

Ongelijk

Ik leg Mariëlle uit dat ontslag op staande voet een ingrijpende maatregel is en risico’s met zich meebrengt. Daar moet je als werkgever goede dringende reden toe hebben. In een procedure voor de rechter kan zij ook ongelijk krijgen. Mariëlle had Gert beter eerst een waarschuwing kunnen geven. Toch snap ik goed dat Mariëlle hem wil ontslaan en probeer daarom een ontslagregeling te treffen.

Inbreuk op privacy

Ik geef aan dat Mariëlle in dit geval de mailbox van Gert mocht checken, omdat zij vermoedt dat hij zich met andere dingen bezighoudt onder werktijd. Hij krijgt vaak zijn werk niet af en uit zich negatief over Mariëlle. Mariëlle handelt overigens geheel volgens de regels die zij in het internet- en personeelsreglement heeft staan.

Opzegtermijn
Gert ziet in dat werken bij Mariëlle voor hem geen optie meer is. Bovendien kan een gerechtelijke procedure voor hem ook risico’s met zich meebrengen. Hij gaat uiteindelijk akkoord met een ontslagregeling, waarbij het ontslag op staande voet wordt ingetrokken. Gert vertrekt direct en Mariëlle betaalt hem enkel nog het loon over de opzegtermijn. Mariëlle is blij dat de zaak achter de rug is.

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.