Hoe wij fraude voorkomen

Als u onjuiste of onvolledige informatie geeft, dan kunt u een verzekering of juridische hulp krijgen waar u geen recht op hebt. Dit heeft invloed op de prijs van een verzekering: eerlijke klanten betalen te veel voor een polis omdat oneerlijke klanten juridische hulp krijgen waar ze geen recht op hebben. Hieronder leggen we uit wat we onder fraude verstaan en welke maatregelen we treffen als we fraude hebben vastgesteld.

Vertrouwen als basis

Vertrouwen is de basis van elke verzekeringsovereenkomst. U vertrouwt op een goede behandeling en afwikkeling van uw zaak. En wij vertrouwen erop dat u ons de juiste informatie geeft. Jammer genoeg maken sommige mensen misbruik van dit vertrouwen. Bijvoorbeeld door:

 • het aanvraagformulier voor de verzekering bewust verkeerd (onjuist of onvolledig) in te vullen;
 • in een zaak bewust informatie niet te geven (verzwijging) of door onjuiste informatie te geven;
 • documenten zoals brieven of facturen te vervalsen of aan te passen.

Op deze manier kan iemand dus een verzekering of juridische hulp krijgen waarop hij geen recht heeft. Al deze vormen van (verzekerings)fraude kosten geld en maken de verzekering dus duurder.

Fraude opsporen en voorkomen

DAS doet er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Medewerkers die zich bezighouden met de fraudeonderzoeken krijgen hiervoor speciale opleidingen. Ook hebben we instructies gemaakt voor al onze medewerkers. Daarin staat onder andere hoe we omgaan met fraudezaken en welke maatregelen we treffen als fraude is vastgesteld. Wij hebben twee fraudecoördinatoren. Deze nemen algemene maatregelen om fraude te voorkomen en sporen fraudegevallen op. Hiervoor kan onder andere een digitaal onderzoek gebruikt worden tijdens het acceptatie- of schadeproces.

Maatregelen bij fraude

Is fraude vastgesteld? Dan kunnen wij onder andere de volgende maatregelen nemen:

 • het verzoek om juridische hulp niet (verder) in behandeling nemen;
 • de verzekering aanpassen of opzeggen;
 • de fraudeur registreren op onze interne incidentenlijst, waardoor deze geen verzekering meer bij DAS kan sluiten;
 • de fraude melden bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS, zie verderop);
 • de fraude melden bij het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars; het verhalen van de gemaakte kosten op de fraudeur. Hiervoor is door het Verbond van Verzekeraars een vast bedrag berekend van € 532. De stichting SODA behandelt namens verzekeraars de incasso van dit bedrag. Meer informatie over de werkwijze van de stichting SODA vindt u op www.so-da.nl.

Wanneer doen we aangifte?

Wij doen in ieder geval aangifte als er sprake is van:

 • samenloop van de fraude met andere, ernstige strafbare feiten (bijvoorbeeld doodslag of brandstichting);
 • fraude die is gepleegd in georganiseerd verband;
 • stelselmatigheid (de fraudeur heeft al vaker fraude gepleegd);
 • een hoog fraudebedrag of een groot voordeel dat de fraudeur heeft gekregen;
 • een fraudeur met een voorbeeldfunctie;
 • misbruik van kwetsbare slachtoffers.

Als we fraude hebben vastgesteld, dan sturen wij u een brief. Daarin staat onder andere welke maatregelen we genomen hebben.

Vragen over fraude of fraude melden?

Heeft u vragen over fraude? Of wilt u een fraudegeval (anoniem) melden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met ons op. Onze fraude-medewerkers zijn bereikbaar via 020-651 7517. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Veelgestelde vragen