Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Kwaliteit en klanttevredenheid zijn belangrijke uitgangspunten voor onze dienstverlening. We willen producten en diensten leveren die goed aansluiten bij uw behoeften en verwachtingen. De klant is het vertrekpunt in alles wat we doen.

Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren meet de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. Met dit kwaliteitskeurmerk kunt u rekenen op begrijpelijke informatie, verzekeringen die bij u passen en optimale dienstverlening. Met het Keurmerk wordt zichtbaar dat wij klantgericht werken en daarop worden getoetst. En dat wij onze beloftes nakomen.

DAS heeft het Keurmerk sinds 2010

Sinds oktober 2010 hebben wij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk bevestigt dat we open en transparant zijn in onze beloftes aan de klant. We brengen de klantgerichtheid ook in de praktijk en doen wat we beloven.

Het Keurmerk geeft een onafhankelijk oordeel

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toetst periodiek of wij aan de kernwaarden van het Keurmerk voldoen. De stichting is een onafhankelijke organisatie. Het bestuur bestaat uit leden die voorheen bij consumentenorganisaties en verzekeraars werkzaam waren.

De kernwaarden van het Keurmerk

Heldere informatie geven

Wij geven heldere informatie over onze dienstverlening en verzekeringen. Dat betekent dat we heldere taal gebruiken in verzekeringsinformatie die bijvoorbeeld op de website staat. Ook is die informatie evenwichtig en volledig. We geven ook heldere informatie over onze dienstverlening. Dat betekent dat wij transparant zijn over bijvoorbeeld onze bereikbaarheid, ons klachtenbeleid, fraudebeleid en beleggingsbeleid. 

Beloftes nakomen

Wij houden ons aan onze beloftes. Dat betekent dat we betrouwbare dienstverlening bieden. We spannen ons voortdurend in om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Ook meten we periodiek of we nog op de goede weg zitten, bijvoorbeeld met controles op de werkvloer en interne audits. Bovendien nemen we effectieve maatregelen om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig is.

Het klantbelang centraal stellen

DAS heeft een klantgerichte grondhouding die we hebben vertaald naar een gedegen kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem is op alle niveaus in de organisatie verankerd, de medewerkers kennen het en leven het na. Wij meten bij de klant of die tevreden is over zijn dienstverlening en verzekeringen. Wij verbeteren ons continu en hebben de organisatie daarop ingericht.

Meer weten?