Klach­ten over in­cas­so­dien­sten

DAS staat ervoor dat klanten tevreden zijn over ons zijn. Natuurlijk staan wij ook klaar als u vindt dat het beter kan en een klacht indient. Bekijk wat we doen met klachten over incassodiensten.

Neem contact op met uw incasso-specialist

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de incasso-specialist, die uw zaak behandelt. Deze zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen. Mocht dit overleg niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van uw incasso-specialist. Deze coördinator is werkzaam op het DAS-kantoor waar uw zaak wordt behandeld.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief. Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt:

  • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • uw polis- of dossiernummer;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht. Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna.

In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Als wij naar aanleiding van uw klacht onze producten of diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

Blijft u ontevreden?

Wijzen wij uw klacht af en bent u daarover niet tevreden? Dan kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij het KIGID. Dat is het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt klachten over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) af conform hun Geschillenregeling. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van KIGID. Wilt u geen gebruik wilt maken van deze klachtenregeling of bent u het niet eens met de uitkomst van onze klachtenafhandeling, dan kunt u ook naar de bevoegde rechter stappen.