Een juridisch geschil en dan?

Iedereen kan betrokken raken bij een juridisch geschil. Wat moet u doen als het u overkomt? En wat gebeurt er als het tot een rechtszaak komt?

Voor zowel verzekerden als niet-verzekerden bij DAS zetten wij uiteen wat u kunt doen als u bij een geschil betrokken raakt.

Blijf in overleg

1.Blijf in overleg met de tegenpartij

Maak op een vriendelijke manier uw standpunt duidelijk. Probeer hiermee eerst zelf het conflict op te lossen.

Wilt u uitzoeken wat u kunt doen om uw conflict zelf op te lossen en wat uw rechten zijn? Wij helpen u graag:

Komt u er onderling toch niet uit? Schakel dan professionele juridische hulp in. Wacht hiermee niet tot het conflict muurvast zit en de verstandhoudingen op een dieptepunt zijn.

Bellen met de Adviesdesk

Bent u bij DAS verzekerd, maar twijfelt u wat u moet doen? Bel dan met de Adviesdesk via telefoonnummer: 020 651 8815.  Onze medewerkers geven u direct advies over uw zaak. De Adviesdesk is bereikbaar van:

  • maandag t/m donderdag van 08.00 uur – 20.00 uur
  • vrijdag van 08.00 uur – 17.30 uur
Zaak melden

2.Uw zaak melden

Valt uw zaak onder uw rechtsbijstandsverzekering? Schakel dan DAS in.

Houd er rekening mee dat het in juridische conflicten altijd van belang is om (schriftelijk) ‘bewijs’ te leveren. Allereerst verzamelen we zo veel mogelijk informatie over uw geschil.


DAS-juristen

3. DAS juristen staan u bij

Heeft u uw zaak bij ons aangemeld? Dan krijgt u hulp van onze eigen juridisch specialisten. Uw juridisch specialist is uw vaste contactpersoon van DAS. In totaal werken er bij DAS ruim 650 juridisch specialisten. Zij lossen juridische conflicten op voor klanten die een rechtsbijstandverzekering hebben. Jaarlijks neemt DAS circa 95.000 nieuwe zaken in behandeling.

Wij gaan het gesprek aan
De juridisch specialisten van DAS lossen geschillen op door een gesprek aan te gaan, door te corresponderen, of door te begeleiden (mediation). Als het voor het vaststellen van de omvang of het ontstaan van de schade noodzakelijk is om een schade-expert in te schakelen, doet uw juridisch specialist dat in overleg met u. De redelijke en noodzakelijke kosten van die schade-expert vergoeden we tot het maximumbedrag dat met u is afgesproken. Dat bedrag noemen wij het externe kostenmaximum. Dat externe kostenmaximum staat in de bijzondere polisvoorwaarden. Als dat kan, verhaalt DAS de kosten van de ingeschakelde schade-expert op de veroorzaker en/of tegenpartij. En soms is één brief al genoeg om een conflict op te lossen, in het uiterste geval is een juridische procedure nodig.

De juridisch specialisten van DAS hebben op hun eigen rechtsgebied veel kennis en knowhow van de huidige wetgeving en jurisprudentie. Zij leggen u uw rechten en plichten uit en vertellen u of u een sterke zaak hebt of niet. Want aan ‘procederen om het procederen’ heeft niemand iets.

Professionele medewerkers
DAS biedt u juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Daarom hebben we voor onze medewerkers de Rechtsbijstandacademie opgericht. Dat biedt een uitgebreid opleidingsprogramma aan, in aansluiting op hun juridische opleiding. Elk jaar volgen onze medewerkers er een aantal cursussen. Ze verdiepen er niet alleen hun juridische expertise, maar ontwikkelen ook hun vaardigheden zoals adviseren, onderhandelen en begrijpelijk communiceren.


Advocaat

4. Advocaat inschakelen

Hebt u een rechtsbijstandverzekering bij DAS? Dan krijgt u rechtshulp van onze eigen juridisch specialisten.

In sommige gevallen kunt u ook een advocaat inschakelen die u zelf kiest. Wilt u weten of dit van toepassing is op uw zaak? Lees meer over de vrije advocaatkeuze.


Geschillen en klachtenregeling

5. Geschillen en klachtenregling

De juridische specialisten van DAS doen hun best om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Zij werken volgens de Kwaliteitscode Rechtsbijstand (pdf) en de Gedragscode Rechtshulpverlening van DAS.

Op uw verzekering is een geschillenregeling van toepassing. Uw juridisch specialist zal u op deze regeling wijzen, als u een blijvend verschil van mening heeft met hem/haar over:

  • de haalbaarheid van de zaak of;
  • de wijze waarop de zaak verder moet worden afgehandeld.

In deze gevallen geeft de geschillenregeling u het recht de zaak te laten beoordelen door een advocaat, die u zelf mag kiezen. DAS geeft de opdracht aan deze advocaat en betaalt de kosten van de advocaat nadat zij de opdracht heeft gegeven. Deze advocaatkosten tellen niet mee voor het bedrag dat DAS maximaal vergoedt in het conflict, waarvoor u op uw verzekering een beroep heeft gedaan.
In de algemene polisvoorwaarden van DAS vindt u in artikel 8 de precieze tekst van de geschillenregeling.

Klachtenregeling
DAS heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de behandeling van uw zaak, dan kunt u op de klachtenregeling een beroep doen. Informatie over de klachtenregeling vindt u op de pagina Klachtenregeling van DAS.