Wat doet Legal Operations voor u?

Legal Operations, dat zijn de juridische specialisten van DAS. Zij lossen juridische conflicten op voor klanten van DAS met een rechtsbijstandverzekering.

U vindt Legal Operations in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Roermond, Utrecht, Zaandam en Groningen. Daardoor zijn er altijd juridische specialisten van DAS bij u in de buurt.

  • De juridisch specialisten van DAS
  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Professionele medewerkers

Juridisch specialisten

In totaal werken er bij Legal Operations ruim 500 juridisch specialisten. Zij lossen juridische conflicten op voor klanten die een rechtsbijstandverzekering hebben. Jaarlijks neemt DAS circa 95.000 nieuwe zaken in behandeling.

Wij gaan het gesprek aan
De juridisch specialisten van DAS lossen geschillen op door een gesprek aan te gaan, door te corresponderen, of door te begeleiden (mediation). Als het voor het vaststellen van de omvang of het ontstaan van de schade noodzakelijk is om een schade-expert in te schakelen, doet uw juridisch specialist dat in overleg met u. De redelijke en noodzakelijke kosten van die schade-expert vergoeden we tot het maximumbedrag dat met u is afgesproken. Dat bedrag noemen wij het externe kostenmaximum. Dat externe kostenmaximum staat in de bijzondere polisvoorwaarden. Als dat kan, verhaalt DAS de kosten van de ingeschakelde schade-expert op de veroorzaker en/of tegenpartij. En soms is één brief al genoeg om een conflict op te lossen, in het uiterste geval is een juridische procedure nodig.

Gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden
De juridisch specialisten van DAS zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Waaronder:

  • Werk en inkomen;
  • Wonen, familie en gezin;
  • Reizen, consumentenzaken en financiën
  • Verkeer

De juridisch specialisten van DAS hebben op hun eigen rechtsgebied veel kennis en knowhow van de huidige wetgeving en jurisprudentie. Zij leggen u uw rechten en plichten uit en vertellen u of u een sterke zaak hebt of niet. Want aan ‘procederen om het procederen’ heeft niemand iets.

Voorkomen is beter dan genezen

Hebt u als verzekerde een vraag over uw rechten en plichten in een concrete situatie? Dan geven onze medewerkers graag advies om een conflict in de kiem te smoren. Want voorkomen is beter dan genezen.

Conflict zelf proberen op te lossen
Regelmatig krijgt DAS te maken met zaken, waarbij de emoties hoog oplopen. Mensen zeggen dan dingen die ze misschien beter niet hadden kunnen zeggen. Wij adviseren dan vaak om even afstand te nemen en te kijken of het geschil op een niet-juridische wijze opgelost kan worden. Gelijkwaardig met elkaar praten over een conflict leidt vaak tot bevredigender oplossingen dan een procedure.

Onze medewerkers zijn professionals

DAS biedt u juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Daarom hebben we voor onze medewerkers de Rechtsbijstandacademie opgericht. Dat biedt een uitgebreid opleidingsprogramma aan, in aansluiting op hun juridische opleiding.

Ontwikkelen van de juridische expertise
Elk jaar volgen onze medewerkers er een aantal cursussen. Ze verdiepen er niet alleen hun juridische expertise, maar ontwikkelen ook hun vaardigheden zoals adviseren, onderhandelen en begrijpelijk communiceren.

Download gratis informatiegids

Bent u ontslagen, gaat u scheiden of hebt u letsel opgelopen? Download dan ook onze gratis informatiegids. Daarin staan handige tips en adviezen, die u kunnen helpen.

Gids downloaden