Vrije ad­vo­caat­keu­ze wat be­te­kent dit voor klan­ten van DAS?

DAS volgt direct de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van [datum] Het Hof heeft duidelijkheid gegeven over de toepassing van de vrije advocaatkeuze in een ontslagprocedure bij het UWV én in de bezwaarschriftenprocedure in bestuursrechtzaken. Wil u meer weten wat dit voor u als klant van DAS betekent?

Lees hier het nieuwsbericht van DAS naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van datum 2015: directe link naar nieuwsbericht DAS.

Gevolgen van de uitspraak voor juridische hulp aan onze klanten
Zodra u een zaak bij DAS meldt en die onder de polisvoorwaarden valt, gaan de juridisch specialisten van DAS voortvarend aan de slag. Onze juridisch specialisten behandelen als regel alle juridische vragen en geschillen zelf. Maar als DAS van mening is dat er in een lopende zaak een procedure gevoerd moet worden, zal de juridisch specialist u wijzen op de mogelijkheid om een advocaat te kiezen, die niet bij DAS in dienst is. Als u van die mogelijkheid gebruik maakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.

Vergoeding eerder gemaakte advocaatkosten
Als u bij ons in het verleden een verzoek om vergoeding van advocaatkosten voor een procedure heeft ingediend en wij dat hebben afgewezen, heeft u misschien achteraf alsnog recht op een vergoeding. Daarvoor gelden de volgende regels:

U moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was; Deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure waaronder ook UWV-ontslagprocedures en bezwaarprocedures vallen. Het moet duidelijk zijn dat u bij DAS een verzoek om rechtsbijstand heeft ingediend, dat DAS in dat verzoek polisdekking heeft toegezegd en dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van een advocaat voor het voeren van een procedure. En DAS moet u dat geweigerd hebben.

Meer informatie

> Spelregels bij vrije advocaatkeuze

> Eigen bijdrage voor verzekerden met externe advocaat