Alimentatie: de top 5 vragen

Dagelijks krijgen wij bij DAS vragen over alimentatie binnen. De meestgestelde vragen en antwoorden zetten wij daarom voor u op een rij in deze top 5 vragen over alimentatie.

1. Hoe regel ik de alimentatie?
Als u als ouders uit elkaar gaat, zult u onderling afspraken moeten maken over de alimentatie voor uw minderjarige kinderen. Vaak bekijkt de rechter of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij of zij een ander bedrag vaststellen. Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar wordt.

Op het moment dat een kind 18 jaar wordt, moet de afspraak tussen de ouders/ex-partners worden vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind. Het alimentatiebedrag hoeft dan niet hetzelfde te blijven: er kan een andere afspraak worden gemaakt. Is het kind op het moment dat de ouders uit elkaar gaan 18, 19 of 20 jaar? Dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt.

Kunt u onderling geen afspraken maken?
Als u als ouders samen geen afspraken kunt maken over de alimentatie voor de minderjarige kinderen, stelt de rechter een bedrag per kind vast dat meestal maandelijks moet worden betaald. Ook voor meerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar kan de rechter een bedrag vaststellen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan. De rechter kan in de beslissing ook voorwaarden opnemen.

2. Tot welke leeftijd van het kind geldt de alimentatieplicht?
Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind tot het kind 21 jaar wordt. Voor minderjarige kinderen (tot 18 jaar) moeten de ouders voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar zijn ouders verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie.

3. Beïnvloeden eigen inkomsten van het kind de hoogte van de alimentatie?
Ja, tussen het 18e en 21e levensjaar kunnen inkomsten uit werk of studiefinanciering van het kind van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Bent u alimentatieplichtig? Dan kunt u de rechter om een herziening van de opgelegde kinderalimentatie vragen.

4. Wat is de alimentatieplicht?
Als u gaat scheiden moet u financieel voor elkaar en de kinderen zorgen. Dit is de alimentatieplicht. Deze geldt voor gehuwden en voor geregistreerde partners.

5. Hoelang moet ik in de regel partneralimentatie betalen?
Als u gescheiden bent na 1 juli 1994, gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur.

Twaalf jaar: een periode van twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
Vijf jaar: een periode van maximaal vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en u geen kinderen heeft. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk.

Ga voor meer vragen en antwoorden over alimentatie naar onze juridische kennisbank.

Direct contact

  • Neem contact met ons op (020) 6517 517

    Klantenservice:

    Ma t/m Vr | 8:30 - 17:30