product

Nieuwe Wet Incassokosten

Op 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Voldoen uw algemene voorwaarden aan de
nieuwe wet? Laat ze nu controleren

Of bel 088 3279 898

Extra informatie over de nieuwe Wet Incassokosten

Op 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Deze nieuwe wet, ook wel Wet Incassokosten genoemd, bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om.

De nieuwe regels zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hiervan niet in het nadeel van de consument mag worden afgeweken. Deze wet heeft namelijk tot doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Video: uitleg over de nieuwe
Wet Incassokosten

Verschil tussen consumenten en bedrijven

De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur. De wet geldt met name voor consumenten. Bedrijven onderling mogen samen (andere) afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Dit moet wel schriftelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Is er geen afspraak? Dan gelden ook hier de regels van de nieuwe wet.

Op welke vorderingen zijn de nieuwe regels van toepassing?

De nieuwe regels zijn van toepassing op vorderingen waarvan de vervaldatum na 1 juli 2012 ligt.


Laat nú uw voorwaarden controleren of opstellen.

Uw algemene voorwaarden beschermen u en verschaffen uw klanten duidelijkheid. Wij raden u aan om uw algemene voorwaarden zorgvuldig te controleren. Die zorg nemen wij u graag uit handen.Laat uw algemene voorwaarden controleren of opstellen door de bedrijfsjuristen van DAS. Dan weet u zeker dat uw algemene voorwaarden aansluiten op deze nieuwe wet en dat u geen onnodig risico loopt.

Lees meer over het controleren of opstellen van uw voorwaarden of laat direct uw voorwaarden opstellen of controleren.

Het debiteurenproces in 4 stappen

Stap 1 - Verzenden van de factuur
Uw factuur is belangrijke communicatie tussen u en uw klant. Verschaf een duidelijk overzicht van alle details die refereren aan de afspraken, zoals afgenomen producten of diensten, leveringsdatum en de betalingstermijn. U geeft uw relatie op deze manier de kans tijdig te reageren bij misvattingen.

Stap 2 – Nabellen van de factuur
Het is verstandig een factuur na te bellen en te informeren of uw klant de factuur ontvangen heeft. Vraag ook of de inhoud van de factuur klopt met de afspraken tussen u en uw klant. Daarmee voorkomt u dat er niet wordt betaald omdat de factuur niet ontvangen is of dat het geleverde product of dienst niet conform afspraak is geleverd.

Stap 3 - '14-dagen-herinneringsbrief'
Nadat de debiteur in verzuim is geraakt, dient deze nog één schriftelijke aanmaning te krijgen, de '14-dagen-herinneringsbrief'. Als de debiteur een consument is, bent u hiertoe verplicht. Een debiteur is in verzuim door bijvoorbeeld het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn of door het ontvangen van een ingebreke stelling waarna de betaling vervolgens uitblijft. Bekijk ook veelgestelde vraag nummer 8.

Stap 4 - Laatste aanmaning via DAS
Met de laatste aanmaning op incassopapier van DAS geeft u uw klanten een kans de rekening alsnog te betalen. Met deze brief informeert u uw klant over de overdracht van de vordering naar het incassokantoor van DAS indien er niet binnen 8 dagen wordt betaald.

Het sturen van een laatste aanmaning op incassopapier van DAS is een effectief middel om uw klanten aan te sporen om te betalen. DAS verzorgt het versturen van de laatste aanmanings- of sommatiebrief. Wij brengen hiervoor € 10 administratiekosten in rekening.

Voorbeeldbrief downloaden
Download hier een voorbeeld van de '14-dagen-herinneringsbrief'. Op de gemarkeerde velden kunt u uw eigen gegevens invullen.

14-dagen-herinneringsbrief voor btw-plichtige ondernemers
14-dagen-herinneringsbrief voor niet btw-plichtige ondernemers*

* Is uw bedrijf niet btw-plichtig of heeft de vordering betrekking op een prestatie die vrijgesteld is van btw én schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen? Dan mag u BTW berekenen over de incassokosten. U dient dan wel uw debiteur hierover te informeren. Als uw debiteur een consument is, vermeldt u dat in de verplichte 14-dagen-herinneringsbrief. (Bekijk ook veelgestelde vraag nummer 9.)

Veelgestelde vragen

Checklist voor ondernemers

Wij willen graag dat uw algemene voorwaarden aansluiten op de nieuwe wet incassokosten. Om u een handje op weg te helpen, heeft DAS een checklist opgesteld voor ondernemers. Aan de hand van deze checklist, kunt u controleren of uw algemene voorwaarden in orde zijn.

Formulier wordt geladen... Formulier wordt geladen...

Advies nodig?

Incassokosten berekenen

Kosten:

Uw klant betaalt niet?

Met Incasso van DAS heeft u snel uw geld. Dien NU uw vorderingen in op basis van - No Cure No Pay -.

Meer informatie
Vordering indienen