Regels plaatsen schutting of heg als erfafscheiding

Wilt u een erfafscheiding plaatsen, zoals een schutting of haag? Dan is het vooral belangrijk dat u op de erfgrens let. En dat u uw buren op tijd informeert om zo misverstanden te voorkomen.

Plaatsen erfafscheiding

Als u een koopwoning heeft, dan bent u samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding. Wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen en onderhoud van een schutting of heg, hangt af of hij op de erfgrens staat. Plaatst u een erfafscheiding in uw eigen tuin? Dan mag u zelf het materiaal kiezen. Het maakt dan niet uit of het een scheidsmuur is of een heg. Plaatst u een scheidsmuur precies op de scheiding tussen uw tuin en die van de buren? Dan wordt de erfafscheiding gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Uw buren moeten hieraan meewerken en zijn verantwoordelijk voor de helft van de kosten. De kosten moeten wel binnen redelijke grenzen blijven en het is raadzaam voorafgaand met de buren te overleggen over het materiaal en de kosten.

Grens onduidelijk?
Worden u en uw buren het niet eens over waar de grens tussen de tuinen loopt? De exacte grens kunt u navragen bij het Kadaster. Komt u er ook dan niet uit? U kunt het Kadaster vragen om de grens tussen de twee tuinen met paaltjes aan te geven. Dit heet een kadastrale meting.

Regels plaatsen boom of schutting

 • Een boom mag u in principe niet binnen 2 meter van de erfgrens neerzetten. Tenzij uw gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) andere afstanden aanhoudt.
 • Voor heggen en heesters geldt een afstand van 50 centimeter.  Ook hier geldt dat op grond van de APV afwijkende afstanden gelden.
 • U mag in uw achtertuin op eigen grond een schutting van maximaal 2 meter hoog plaatsen en in de voortuin een schutting van maximaal één meter hoog. Het kan zijn dat in uw gemeente afwijkende regels gelden.  Raadpleeg hiervoor de APV of neem contact op met uw gemeente.
 • Voor een heg of schutting op de erfgrens heeft u toestemming nodig van de buren. U betaalt beiden de helft voor aanschaf en plaatsing alsmede voor onderhoud en vervanging.
 • Wilt u een schutting plaatsen ter vervanging van de bestaande schutting of haag? Ga dan eerst na of de bestaande afscheiding van u is. Dit is het geval als de afscheiding geheel op uw grond staat.
 • Een opening of raam maken in een muur of schutting is verboden. In het burenrecht staat dat er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens gemaakt mogen worden, die op de tuin van uw buren kijken.

Recht van overpad

Bij veel huizen is er een achterom. Het pad ligt dan vaak op grond van de aangrenzende buren. Als er een recht van overpad is vastgelegd, dan moeten de buren het goed vinden dat u op de minst hinderlijke manier gebruik maakt van het pad. Of er een recht van overpad is gevestigd, kunt u nagaan in uw koopakte of bij het Kadaster. Als u in een huurwoning woont, kunt u bij de verhuurder van de woningen navragen wat er precies is bepaald over het gebruik van het pad.

Andere erfdienstbaarheden

Er zijn verschillende erfdienstbaarheden waarvan het recht van overpad waarschijnlijk de bekendste is. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in een akte bij de notaris. In de akte staat dan wat de erfdienstbaarheid precies inhoudt.Andere erfdienstbaarheden zijn:

 • Recht van weg: hetzelfde als recht van overpad, maar dan voor een bredere weg waar u met de auto overheen kunt.
 • Recht van uitzicht: het recht om uitzicht te houden. Vaak betekent dit een verbod om boven een bepaalde hoogte iets te bouwen.
 • Gootrecht: het recht om (vuil) water te lozen vanaf het ene erf naar het erf van de buren via bijvoorbeeld hemelwaterafvoer.
 • Recht om een boom te hebben in uw tuin binnen 2 meter van de erfgrens.

Ladderrecht: het gebruik van de grond van uw buren

U mag het erf van de buren gebruiken voor een verbouwing of onderhoud aan uw woning. Dat heet ladderrecht. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Er is geen andere manier om uw huis te verbouwen of onderhouden dan via het erf van de buren.
 • Informeer uw buren op tijd.
 • Het gebruik is tijdelijk.
 • Eventuele schade moet u vergoeden.
 • In principe moeten uw buren u toestemming geven. Alleen bij een hele gewichtige reden mogen ze u het ladderrecht weigeren.

Veelgestelde vragen