Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de waarde van uw woning op de WOZ-beschikking. Met deze voorbeeldbrief maakt u bezwaar bij uw gemeente.

Zo ga je aan de slag

  1. Bekijk op de WOZ-beschikking hoe je bezwaar kunt maken. Vaak kan het ook online via de website van de gemeente.
  2. Moet het schriftelijk? Stuur dan binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking een aangetekende brief waarin je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. Geef aan waarom je het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud, de aanwezigheid van verontreinigde grond, uitzicht op hoogspanningsmasten of het ontbreken van een eigen opgang.
  3. Wacht op de beslissing van de gemeente. Deze moet een uitspraak doen in het jaar dat je bezwaar maakt. Met een eventuele verlenging van 4 weken.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. Je kunt deze brief aanpassen naar jouw situatie.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail. Bewaar een kopie voor jezelf.

Stel voorbeeldbrief (gratis) op

Lees verder