Introductie DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning

In sommige situaties kan een vereniging juridische hulp goed gebruiken. Een geschil over de vergunning voor een clubterrein, een leverancier van nieuwe shirts die zijn afspraken niet nakomt of een vraag over het onderhoud van het verenigingsgebouw. Met DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning wordt de hulp ingeschakeld van onze juristen en advocaten op het moment dat een vereniging dat nodig heeft.

Voor wie is deze verzekering?

DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning is speciaal ontwikkeld voor amateursport- en ontspanningsverenigingen. Denk aan voetbal- of bijvoorbeeld muziekverenigingen, gevestigd in Nederland.

Wie valt niet onder de doelgroep?

Niet tot de doelgroep van deze verzekering behoren verenigingen van appartementseigenaars, overkoepelende verenigingen (bonden) en belangenbehartigingverenigingen. Het verzekeren van sommige sportverenigingen, denk aan motorsport of parachutespringen, gebeurt op aanvraag. Neem in dit geval contact op met de afdeling Acceptatie via telefoonnummer: 020-651 7811.

Wat is er veranderd ten opzichte van de huidige verzekering?

De huidige verzekering bestaat uit een vaste dekking. De dekking van de nieuwe verzekering is modulair opgebouwd. Er is een basisdekking die uitgebreid kan worden met rubrieken die het beste aansluiten op de activiteiten en wensen van een vereniging. Daardoor betaalt uw relatie alleen voor wat er nodig is.

Wat biedt DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning?

De verzekering biedt juridische hulp en advies bij de meest voorkomende juridische conflicten waar een vereniging mee te maken kan krijgen. De vereniging krijgt onder meer juridische hulp bij conflicten: 

 • Over schade die anderen aan de vereniging hebben toegebracht. Bijvoorbeeld over schade aan de kantine na een uit de hand gelopen feestje. Of over schade ontstaan in het verkeer.
 • Over schade die de vereniging aan anderen heeft toegebracht. Alleen als de aansprakelijkheidsverzekeraar de zaak niet in behandeling neemt.
 • Over schade aan werkmaterieel zoals een zitmaaier, tractor of dweilmachine.
 • Verenigingsrecht: met de leden over het niet naleven van statuten of huishoudelijk reglement.
 • Over overeenkomsten met leveranciers of dienstverleners. Bijvoorbeeld over de inkoop van artikelen voor de kantine of de diensten van het boekhoudkantoor.
 • Verenigingsaccommodatie: over koop, verkoop, huur en onderhoud van onroerende zaken die de vereniging gebruikt.
 • Met de overheid. Bijvoorbeeld over een vergunning of bestemmingsplan.
 • Met de buren. Bijvoorbeeld over licht- of geluidsoverlast.
 • Over het verwerken of laten verwerken van persoonsgegevens van onder andere leden van de vereniging.
 • Over aantasting van het milieu door de vereniging.
 • Als de vereniging strafrechtelijk wordt vervolgd.

De vereniging kan direct contact opnemen met DAS voor juridische hulp en advies. Is er een conflict ontstaan? Dan staan de juristen van DAS voor uw relatie klaar. Wij doen er alles aan om een conflict zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Uitbreiding van de dekking

DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning is een modulaire verzekering. De volgende aanvullende rubrieken kunnen worden afgesloten:

 • Juridische hulp als werkgever. Voor juridische hulp bij conflicten met werknemers of vrijwilligers die bij de vereniging in dienst zijn of in dienst zijn geweest. Bijvoorbeeld over een arbeidscontract of de Arbowet.
 • Juridische hulp voor bestuurders en werknemers. Juridische hulp bij schade toegebracht aan bestuurders en werknemers van de vereniging, bij schade toegebracht door bestuurders of werknemers en juridische hulp bij strafzaken.
 • Verhaals- en strafbijstand voor leden en vrijwilligers. Juridische hulp bij schade toegebracht aan leden en vrijwilligers en juridische hulp bij strafzaken.

Welk verzekering wordt vervangen?

Met de introductie van DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning gaan we een bestaande verzekering converteren. Het is vanaf 1 augustus 2022 niet meer mogelijk om de volgende verzekering te sluiten:

 • DAS Optimaal – tarief verenigingen (13161)

Bekijk hier het verschillenoverzicht.

Conversie

Later dit jaar gaan we starten met het converteren van de bestaande portefeuille. U wordt hierover uitgebreid geïnformeerd.

Alle informatie op een rij

U vindt alle informatie over deze verzekering DAS voor Verenigingen – sport en ontspanning op DAS voor Adviseurs.

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager of bel naar de Adviseursdesk, bereikbaar op 020 – 651 7811 (optie 5).