Hoe pakken wij fraude aan?

Welke juridische hulp je ook nodig hebt, het is belangrijk dat het veilig gebeurt. Ontdek hoe we fraude bij DAS voorkomen. Vertrouwen is de basis van elke verzekeringsovereenkomst. Jij mag ervan uitgaan dat wij jouw zaak zorgvuldig behandelen en afhandelen. Andersom verwachten wij van jou dat je ons de juiste informatie geeft. Gebeurt dit niet? Dan is er sprake van fraude.

Voorbeelden van fraude

Wanneer is er sprake van fraude?

 • Een klant geeft bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie.
 • Een klant houdt bewust informatie achter of geeft in diens zaak onjuiste gegevens.
 • Een klant vervalst brieven of facturen of past die aan.

Hoe wij fraude voorkomen

Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Onze collega’s krijgen hier speciale trainingen voor. We houden ons aan richtlijnen hoe we met fraudezaken omgaan en welke stappen we ondernemen bij geconstateerde fraude.

Bij DAS werken twee fraudecoördinatoren. Zij nemen algemene maatregelen om fraude te voorkomen en sporen fraudegevallen op. Soms doen zij digitaal onderzoek. Ook kunnen zij contact met een klant opnemen als er vragen zijn over diens aanvraag of schademelding.

Hebben wij een vermoeden van fraude? Dan brengen wij een klant daarvan op de hoogte. Die krijgt de kans om te reageren voordat we maatregelen nemen.

Maatregelen bij fraude

Is er fraude vastgesteld? Dan zijn de volgende maatregelen mogelijk.

 • We zetten onze juridische hulp stop.
 • We passen de verzekering aan of zeggen die op.
 • We registreren het op onze interne incidentenlijst, waardoor de klant geen verzekering meer bij DAS kan afsluiten.
 • We melden fraude op een waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem. Zo worden andere verzekeraars gewaarschuwd en kan de fraudeur zich moeilijker ergens verzekeren in de toekomst.
 • We melden de fraude bij het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars.
 • We verhalen de gemaakte kosten.
 • Eventueel doen we aangifte bij de politie.

Boete bij fraude: 532 euro

Een fraudeur moet de kosten van het fraudeonderzoek én de onterecht gemaakte kosten terugbetalen. Onterecht gemaakte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor de dossierbehandeling. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een vast bedrag vastgesteld van 532 euro. Als er nog meer kosten zijn gemaakt, komen die daar bovenop. De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) int dit bedrag namens ons. Voor meer informatie: website van SODA.

Wanneer doen wij aangifte?

 • Als de fraude samengaat met andere ernstige strafbare feiten, zoals doodslag of brandstichting.
 • Als de fraude wordt gepleegd in georganiseerd verband.
 • Bij stelselmatige fraude: de fraudeur heeft al meerdere keren fraude gepleegd.
 • Bij een hoog fraudebedrag of aanzienlijk voordeel voor de fraudeur.
 • Bij fraude door iemand met een voorbeeldfunctie.
 • Bij misbruik van kwetsbare slachtoffers.

Hebben wij fraude vastgesteld? Dan sturen wij de klant een brief waarin we de genomen maatregelen uitleggen. Bij fraude of vermoedens van fraude behandelen we jouw persoonsgegevens zorgvuldig. Lees meer in de privacyverklaring van DAS.

Vragen over fraude of fraude melden?

Heb je vragen over fraude of wil je een fraudegeval (anoniem) melden? Neem dan contact met ons op. Onze fraudemedewerkers zijn tijdens kantooruren bereikbaar via 020-651 7517. Of stuur een e-mail.

Veelgestelde vragen

Wat is Stichting CIS?

Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) beheert een databank met gegevens die relevant kunnen zijn voor verzekeraars. Onder strikte voorwaarden deelt Stichting CIS deze opgeslagen gegevens ook met bijvoorbeeld de politie en justitie, evenals met deelnemende verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Uiteraard verstrekt Stichting CIS persoonsgegevens ook aan betrokkenen wanneer zij een verzoek tot inzage indienen. Lees meer op de website van Stichting CIS.

Wat gebeurt er als ik fraude meld of vermoed?

Wij behandelen juridische geschillen van onze verzekerden. Soms meldt een wederpartij van een DAS-verzekerde een vermoeden van fraude bij ons, gepleegd door onze verzekerde. Wij nemen dergelijke meldingen serieus en onderzoeken of er sprake is van verzekeringsfraude. In dat geval kunnen we de wederpartij geen informatie verstrekken over de uitkomst van het onderzoek.


Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.