Mediation bij DAS

Hebt u een conflict met uw buren of uw verhuurder, maar ziet u een rechtszaak niet zitten? Komt u er samen met uw leverancier niet uit? Of hebt u een arbeidsconflict met uw werkgever?

Een conflict kan uw dagelijkse leven behoorlijk beïnvloeden. Mediation kan dan eventueel uitkomst bieden: DAS helpt u om samen met de ander tot een oplossing te komen.

 • Mediation verloopt sneller en informeler dan een juridische procedure.
 • U hebt zelf invloed op de oplossing van het conflict.
 • Ook niet-juridische argumentenkomen aan bod.
 • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om uw conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. U gaat in gesprek met de andere partij. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing.
En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen. Zo is de kans het grootst dat de relatie met de andere partij goed blijft.

Vul de mediationwijzer in en ontdek of mediation ook geschikt is voor uw geschil.

Hoe verloopt mediation?

Mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst tijdens de eerste bijeenkomst. De overeenkomst wordt ook door de mediator ondertekend. Daarna vraagt de mediator partijen hun verhaal te vertellen en onderzoekt welke belangen partijen hebben. Vanuit die belangen gaan partijen onder leiding van de mediator op zoek naar de beste oplossing voor hun probleem. Het streven is een win-winsituatie. Soms zijn er meerdere bijeenkomsten nodig.

Vaststellingsovereenkomst tekenen

Zijn alle mogelijke oplossingen besproken en is er overeenstemming bereikt? Dan tekent u samen met de andere partij een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat wat er tussen u en de andere partij is afgesproken. Mediation resulteert dus niet in een uitspraak, maar wel in tussen partijen gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn bindend en kunnen desnoods via de rechter worden afgedwongen.
En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen. Zo is de kans het grootst dat de relatie met de andere partij goed blijft.

De rol van de mediator

Een mediator begeleidt het mediationproces en heeft de regie in handen. Hij of zij is neutraal en onpartijdig. De belangen achter de juridische standpunten boven tafel krijgen, daar gaat het in mediaton om. Hoe de mediator dit doet? Door veel vragen te stellen. Een mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en zorgt ook niet voor de oplossing. Dat doen partijen namelijk zelf. En juist dat blijkt de kracht van mediation te zijn.

Alle mediators van DAS zijn MfN-geregistreerd. Dat betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd en aan bepaalde eisen moeten voldoen. De mediators van DAS staan op die manier garant voor kwaliteit en onafhankelijkheid.

Maak kennis met de mediators van DAS

Kosten van mediation

In onderstaand overzicht kunt u terugvinden wat de kosten van mediation in uw situatie zijn.

 1. Ik ben bij DAS verzekerd
  Bent u bij DAS verzekerd en beoordeelt de jurist dat mediation voor uw zaak geschikt is, dan worden de kosten van mediation vergoed indien u kiest voor één van de mediators van DAS.

  Is de andere partij niet voor mediation verzekerd? Dan zijn de kosten voor de andere partij in principe €62,50 per uur, tenzij u met de andere partij afspreekt dat u een deel van deze kosten voor uw rekening neemt. Als u kiest voor een mediator van DAS, zijn de eerste 2,5 uur van het mediationtraject gratis.

  Kiest u voor een externe mediator?
  Raadpleeg dan uw polisvoorwaarden om te zien of de kosten van een externe mediator voor vergoeding in aanmerking komen. Is dit niet het geval, dan komen deze kosten geheel of gedeeltelijk voor uw rekening. Dit laatste is afhankelijk van de afspraak die u hierover met de andere partij maakt.

 2. Ik ben niet bij DAS verzekerd, maar de andere partij wel
  Bent u niet bij DAS verzekerd, maar de andere partij wel? Dan kunt u bij de andere partij aangeven dat u interesse hebt in mediation. Bij een keuze voor een van de mediators van DAS zijn de kosten voor u in principe €62,50 per uur, tenzij u hierover met de andere partij afwijkende afspraken maakt. Als u kiest voor een mediator van DAS, zijn de eerste 2,5 uur van het mediationtraject gratis.

 3. Geen van beide partijen is bij DAS verzekerd
  Helaas, kunnen wij u op dit moment niet van dienst zijn. Kijk op de site van het Mfn-register voor de mogelijkheden van mediation.

 4. Echtscheidingsmediation
  Hebt u interesse in echtscheidingsmediation? Als u bij DAS verzekerd bent, is het afhankelijk van uw polis of echtscheidingsmediation voor een bepaald bedrag vergoed wordt. Ook als u niet verzekerd bent bij DAS of als u niet verzekerd bent voor mediation, kunt u bij DAS voor mediation terecht. Er gelden vaste tarieven afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zodat u van tevoren precies weet waar u aan toe bent. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Scheidingshulp van DAS.
Lees verder

Veelgestelde vragen