Wie zijn we bij DAS

Bekijk wie zich allemaal inzet voor jou.

Onze mensen

Meesters in luisteren, in advies geven, onze klanten te woord staan, meesters in het oplossen en vele andere kwaliteiten om u te helpen bij een juridisch conflict. DAS heeft ruim 800 juridisch medewerkers die samen actief zijn in meer dan 40 rechtsgebieden.

Het directieteam

De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van DAS. Dit betekent onder andere dat ze verantwoordelijk is voor de strategie, de realisatie van de doelstellingen, de continuïteit van de onderneming, het financieel beheer en risicomanagement, de naleving van wet- en regelgeving, en de inzet van mensen en middelen. Hierbij worden de belangen van alle stakeholders, inclusief klanten, aandeelhouders, partners, medewerkers en de maatschappij zorgvuldig afgewogen.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken binnen DAS Holding en de met haar verbonden ondernemingen. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en reglement van de Raad van Commissarissen.