Let­sel­scha­de­hulp van DAS

Een aanrijding in het verkeer, een uitglijder over een plas shampoo in de supermarkt of een valpartij over een losse stoeptegel van de buren. U kunt op verschillende manieren bij een ongeval betrokken raken en letselschade oplopen. Het is dan goed om te weten dat DAS u geheel kosteloos bij kan staan.
 • Ontdek online uw rechtspositie
 • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloosOnze werkwijze

De letselschadejuristen van DAS volgen onderstaand 5 stappenplan, om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

1: Opvragen van relevante gegevens

Uw letselschadejurist verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij schrijft de aansprakelijke partij aan, informeert bij getuigen en vraagt het proces verbaal op. Met deze informatie wordt bepaald of de aansprakelijke partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor uw letselschade. De letselschadejurist overlegt daarna met u of een schadeclaim haalbaar is.

2: Begeleiding

Uw letselschadejurist treedt op als uw persoonlijke belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens op, om daarmee de hoogte van de schadeclaim te kunnen onderbouwen.

3: Aanvragen voorschotten

Is de aansprakelijkheid erkend? Dan vraagt uw letselschadejurist de aansprakelijke partij om een voorschot op uw schadevergoeding. Mocht het nodig zijn, dan kan uw jurist meerdere malen om voorschotten vragen, tijdens de looptijd van uw schadeclaim.

4: Definitieve schadevergoeding

Uw zaak kan pas afgerond worden, als u weer volledig bent hersteld. Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

5: Afronding

Na stap 5 kunnen er drie situaties ontstaan:

 1. De aansprakelijke partij gaat akkoord
  Als de aansprakelijke partij bereid is het gevraagde schadebedrag te betalen, kunnen wij uw zaak snel afwikkelen.
 2. De aansprakelijke partij doet een tegenbod
  Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en een tegenbod doet, dan ontstaat meestal een onderhandelingsfase, waarbij vaak alsnog een overeenkomst volgt. Uw letselschadejurist onderhandelt namens u met de aansprakelijke partij en informeert u hierover.
 3. De aansprakelijke partij wil niet onderhandelen
  Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en ook niet wil onderhandelen, dan adviseren wij u over de haalbaarheid van uw schadeclaim in een gerechtelijke procedure.In de praktijk

Een ge­luk bij een on­ge­luk

"Een man uit Amsterdam wordt al tijden gestalkt door zijn ex-vriendin. Op een dag wordt hij moedwillig aangereden en belandt hij in het ziekenhuis met een gebroken rugwervel. Uit het politierapport blijkt dat de ex-vriendin verantwoordelijk is voor het ongeluk.

De man doet een beroep op Letselschadehulp van DAS. De letselschadejurist van DAS beoordeelt dat de zaak zo sterk is, dat DAS de juridische behandelings- en expertisekosten op zich neemt.

Deze kosten verhalen we op de verzekeringsmaatschappij van de ex-vriendin. De DAS-jurist dient met succes een claim in voor de materiële en persoonlijke schade, inclusief de gevolgschade voor de lange termijn. Want ook al maakt de man het naar omstandigheden goed, er moet helaas rekening worden gehouden met schade in de toekomst."
Lees alles over uw rechten en plichten

In onze letselschade gids vindt u informatie over de meest voorkomende ongevallen waarbij iemand letsel oploopt. U leest wat u in dergelijke situaties kunt doen en wat uw rechten zijn.

Download gratisInformatiegids over letselschadeDownload nuVeelgestelde vragen