Zo kun je jouw schadevergoeding berekenen

Ben je betrokken geweest bij een ongeval en heb je daardoor letselschade opgelopen? Dat is waarschijnlijk een moeilijke situatie voor je. Bovendien komen hier vaak veel kosten bij kijken. Gelukkig kun je een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Op deze pagina ontdek je welk bedrag je mag eisen.

Wanneer kan ik mijn schadevergoeding (laten) berekenen?

De uiteindelijke hoogte van zowel het smartengeld als de totale schadevergoeding kan pas worden berekend wanneer je volledig bent hersteld van je opgelopen letsel. Je kunt dan een overzicht creëren van alle kosten die je na het ongeval hebt moeten maken.


Helaas kan het ook voorkomen dat je klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen daarvan zijn. Met deze informatie kun je ook de toekomstige schade bepalen.


Schadevergoeding voor letselschade berekenen

Letselschade bestaat vaak uit twee onderdelen: materiële en immateriële schade. Materiële schade is een verzameling van alle schadeposten die je in geld kunt uitdrukken. Denk bijvoorbeeld aan schade aan je auto, maar ook aan de kosten die je maakt omdat je huishoudelijke hulp nodig hebt of omdat je jouw vakantie nu moet annuleren.


Immateriële schade is moeilijker uit te drukken in geld. Smartengeld berekenen is daarom ingewikkelder. Onder immateriële schade valt alle psychische-, emotionele- en geestelijk schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval.


Schadevergoeding voor materiële letselschade

Alle materiële schadeposten hebben een duidelijk prijskaartje. Het is belangrijk om dit bij te houden, zodat een jurist kan inschatten welke kosten je kunt meenemen in de schadeclaim. Neem daarom de volgende stappen:


Bewaar van alle kosten die je maakt de declaraties, nota’s en kassabonnetjes. Zo kun je later de gemaakte kosten duidelijk in kaart brengen.

Houd een logboek bij waarin je gebeurtenissen bijhoudt na het ongeval. Denk aan een vakantie die je hebt moeten annuleren, bezoeken aan artsen of een andere behandelaar, dagen die je niet gewerkt hebt of sportlessen die je niet bij hebt kunnen wonen.

Met al deze informatie kan er een nauwkeurige schadeberekening worden gemaakt.


Smartengeld berekenen (immateriële letselschade)

Voor de immateriële schade ontvang je smartengeld. Smartengeld berekenen is ingewikkeld omdat dit niet gemakkelijk is uit te drukken in geld. Daarom hebben wij een aantal voorbeelden van smartengeld opgesteld. Daardoor krijg je een indicatie van de hoogte van smartengeld.


Smartengeld berekenen doe je aan de hand van meerdere factoren. Twee personen met hetzelfde soort letsel, kunnen alsnog een ander bedrag smartengeld ontvangen. Dit zijn invloedrijke factoren:


 • De aard en de ernst van je letsel. Dit is tevens de belangrijkste factor.
 • De mate van geleden pijn.
 • De duur van het letsel.
 • De mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is.
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding.
 • Je leeftijd en geslacht.
 • De aard van aansprakelijkheid.
 • De vertraging bij de afwikkeling van de schade.

Voorbeeldberekening van schadevergoeding bij letsel

Een metselaar is tijdens het werken van een hoge steiger gevallen, waarbij die hard op de grond terecht is gekomen. Hierbij heeft die zijn grote teen ontwricht en 3 andere tenen gebroken. Helaas heeft de metselaar blijvende klachten overgehouden na de val. Daarom heeft die een medische behandeling ondergaan in het ziekenhuis en moest die tijdelijk vervangend vervoer regelen om van A naar B te komen. Bovendien was de metselaar gedurende een aanzienlijke periode niet in staat om het werk voort te zetten.


Hieronder vind je een indicatie van de schadevergoeding die de metselaar kan claimen voor zijn letselschade:


 • Kosten voor genezing en herstel van het letsel € 10.893,50
 • Reiskosten voor het vervangend vervoer € 119,52
 • Verlies van verdienvermogen € 12.795,65
 • Verlies zelfwerkzaamheid (bijhouden van de tuin, reparatiewerkzaamheden) € 2.000,-
 • Overige materiële schade € 8.500,-
 • Immateriële schade (smartengeld) € 7.500,-
 • Wettelijke rente € 914,42

Let op dat dit een voorbeeldberekening is en de werkelijke schadevergoeding per geval kan verschillen. Het is essentieel om juridische bijstand te zoeken om een nauwkeurige berekening te maken en alle relevante factoren in overweging te nemen.


Juridische hulp nodig?

Na een ongeval kan het lastig zijn in te schatten welke kosten je allemaal hebt moeten maken en welke je kunt verhalen bij de aansprakelijke partij. Laat je helpen door een van onze juristen.


Juridische kosten worden ook meegenomen in de schadevergoeding. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je alsnog geld kwijt bent. Doorgaans betaalt de verzekeraar van de tegenpartij de kosten voor juridische hulp.

Veelgestelde vragen

Hoeveel schadevergoeding je krijgt voor je letselschade, is met name afhankelijk van de ernst van het letsel. Samen met een jurist kun je jouw schadevergoeding berekenen.


Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.