Schade­vergoeding berekenen: waar moet je op letten?

Als je betrokken bent geweest bij een ongeval en daardoor letselschade hebt opgelopen komen daar vaak veel kosten bij kijken. Gelukkig kun je een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Je kunt echter in veel gevallen meer kostenposten claimen dan je in eerste instantie zou verwachten. Maar hoe kun je de hoogte van jouw schadevergoeding of smartengeld berekenen?

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer de schadevergoeding (laten) berekenen?

De uiteindelijke hoogte van het smartengeld en totale schadevergoeding is pas te berekenen als je helemaal (of zo goed als mogelijk) hersteld bent van jouw opgelopen letsel. Pas vanaf dat moment kunnen we in kaart brengen welke kosten je allemaal hebt moeten maken na het ongeval. Als je de schadevergoeding claim direct na het ongeval indient kan het voorkomen dat er nog meer kosten, bijvoorbeeld kosten voor de fysiotherapie, bij komen. Helaas kan het ook gebeuren dat je klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor je de (toekomstige) schade bepalen.

Schadevergoeding voor letselschade berekenen

Letselschade bestaat vaak uit twee onderdelen: materiële en immateriële schade. Materiële schade is een verzameling van alle schade die in kosten zijn uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan schade aan je auto. Maar ook de kosten die je maakt omdat je huishoudelijke hulp nodig hebt of je vakantie nu moet annuleren. Immateriële schade is daarentegen moeilijker uit te drukken in geld. Smartengeld berekenen is daarom ingewikkeld. Onder immateriële schade verstaan we alle psychische-, emotionele- en geestelijk schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval.

Schadevergoeding voor materiële letselschade berekenen

Zoals eerder aangegeven kun je vaak meer schade claimen dan je in eerste instantie verwacht. Er zijn vele posten waar je een schadevergoeding voor zou kunnen krijgen. Denk hierbij aan medische kosten, vervoerskosten, loon dat je misloopt, etc. Je hebt recht op een schadevergoeding voor alle kosten die je maakt als gevolg van het opgelopen letsel.

Alle schadeposten hebben een prijskaartje. Het is belangrijk om dit bij te houden zodat een jurist kan inschatten welke kosten je kunt meenemen in de schadeclaim. Wij adviseren je het volgende te doen:

 • Bewaar van alle kosten die je maakt de declaraties, nota’s en kassabonnetjes. Zo kun je later de gemaakte kosten duidelijk in kaart brengen.
 • Houd een logboek bij waarin je gebeurtenissen bijhoudt na het ongeval: zoals een vakantie die je hebt moeten cancelen, dagen die je niet gewerkt hebt of sportlessen die je niet hebt bij kunnen wonen.

Met al deze informatie kan er een nauwkeurige schadeberekening worden gemaakt, waarin gemaakte kosten niet worden vergeten!

Smartengeld berekenen (immateriële letselschade)

De schadevergoeding die je ontvangt voor immateriële schade noemen we ook wel smartengeld. Smartengeld berekenen is ingewikkeld omdat immateriële schade niet gemakkelijk is uit te drukken in geld. Dit maakt het voor jou lastig om zelf te berekenen hoeveel smartengeld je ontvangt voor jouw immateriële schade. We hebben een aantal voorbeelden van smartengeld opgesteld. We kunnen een grove indicatie geven van de hoogte van smartengeld. Zo weten we dat de hoogte van het smartengeld bij gering letsel tot €2.000,- zal bedragen. Voorbeelden van gering letsel zijn schaafwonden, kneuzingen of een lichte hersenschudding. De hoogte van de vergoeding bij uitzonderlijk zwaar letsel is al snel € 76.000 of meer. Onder uitzonderlijk zwaar letsel verstaan we onder andere een volledige dwarslaesie, het verlies van de mogelijkheid te kunnen communiceren en zeer ernstige brandwonden.

Smartengeld berekenen doe je aan de hand van meerdere factoren. Twee personen met hetzelfde soort letsel, kunnen alsnog een ander bedrag smartengeld ontvangen. We sommen de factoren die een rol spelen bij de hoogte van smartengeld voor je op:

 • De aard en de ernst van je letsel. Dit is tevens de belangrijkste factor.
 • De mate van geleden pijn.
 • De duur van het letsel.
 • De mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is.
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding.
 • Je leeftijd en geslacht.
 • De aard van aansprakelijkheid.
 • De vertraging bij de afwikkeling van de schade.

Voorbeeld berekening schadevergoeding bij letsel

Om het bovenstaande te verduidelijken geven we je een voorbeeld van een ongeval met daarbij de berekening van de schadevergoeding.

Een metselaar is tijdens zijn werkzaamheden van een hoge steiger gevallen. Hij is daarbij erg hard op de grond terecht gekomen, waarbij hij zijn grote teen heeft ontwricht en hij een fractuur heeft opgelopen in drie andere tenen. Helaas heeft de metselaar na zijn val blijvende klachten overgehouden. De metselaar is in het ziekenhuis behandeld en heeft tijdelijk vervangend vervoer moeten regelen om van A naar B te komen. De metselaar was een flinke periode niet in staat om zijn werkzaamheden voort te zetten.

We geven je hier een indicatie van de schadevergoeding die de metselaar voor zijn letselschade kan claimen:

 • Kosten voor genezing en herstel van het letsel € 10.893,50
 • De reiskosten voor het vervangend vervoer € 119,52
 • Verlies verdiencapaciteit € 12.795,65
 • Verlies zelfwerkzaamheid (bijhouden tuin, reparatiewerkzaamheden) € 2.000,—
 • Overige materiële schade € 8.500,—
 • Immateriële schade (smartengeld) € 7.500,—
 • Wettelijke rente € 914,42

Juridische hulp nodig?

We begrijpen dat het na een ongeval voor je lastig is in te schatten welke kosten je allemaal hebt moeten maken en welke je kunt verhalen bij de aansprakelijke partij. Heb je hulp bij letselschade nodig? Wij helpen je hier graag bij. Juridische kosten worden ook meegenomen in de schadevergoeding. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je alsnog geld kwijt bent. Doorgaans betaalt de verzekeraar van de tegenpartij de kosten voor juridische hulp.

Lees verder

Veelgestelde vragen