Schade­vergoeding berekenen: waar moet u op letten?

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval en daardoor letselschade heeft opgelopen komen daar vaak veel kosten bij kijken. Gelukkig kunt u een schadeclaim indienen bij de aansprakelijke partij. U kunt echter in veel gevallen meer kostenposten claimen dan u in eerste instantie zou verwachten. Maar hoe kunt u uw schadevergoeding berekenen?

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer de schadevergoeding (laten) berekenen?

De uiteindelijke schadevergoeding is pas te berekenen als u helemaal (of zo goed als mogelijk) hersteld bent van uw opgelopen letsel. Pas vanaf dat moment kunnen we in kaart brengen welke kosten u allemaal heeft moeten maken na het ongeval. Als u de schadeclaim direct na het ongeval indient kan het voorkomen dat er nog meer kosten, bijvoorbeeld kosten voor de fysiotherapie, bij komen. Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

Schadevergoeding voor letselschade berekenen

Letselschade bestaat vaak uit twee onderdelen: materiële en immateriële schade. Materiële schade is een verzameling van alle schade die in kosten zijn uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw auto. Maar ook de kosten die u maakt omdat u huishoudelijke hulp nodig heeft of uw vakantie nu moet annuleren. Immateriële schade is daarentegen moeilijker uit te drukken in geld. Onder immateriële schade verstaan we alle psychische-, emotionele- en geestelijk schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval.

Bedrag materiële letselschade berekenen

Zoals eerder aangegeven kunt u vaak meer schade claimen dat u eerste instantie verwacht. Er zijn vele posten waar je een schadevergoeding voor zou kunnen krijgen. Denk hierbij aan medische kosten, vervoerskosten, loon dat u misloopt, etc. U heeft recht op een schadevergoeding voor alle kosten die u maakt als gevolg van het opgelopen letsel.

Alle schadeposten hebben een prijskaartje. Het is belangrijk om dit bij te houden zodat een jurist kan inschatten welke kosten u kunt meenemen in de schadeclaim. Wij adviseren u het volgende te doen:

 • Bewaar van alle kosten die u maakt de declaraties, nota’s en kassabonnetjes. Zo kunt u later de gemaakte kosten duidelijk in kaart brengen.
 • Houd een logboek bij waarin u gebeurtenissen bijhoudt na het ongeval: zoals een vakantie die u heeft moeten cancelen, dagen die u niet gewerkt heeft of sportlessen die u niet heeft bij kunnen wonen.

Met al deze informatie kan er een nauwkeurige schadeberekening worden gemaakt, waarin gemaakte kosten niet worden vergeten!

Bedrag immateriële letselschade berekenen

De schadevergoeding die u ontvangt voor immateriële schade noemen we ook wel smartengeld. Zoals aangegeven is immateriële schade niet gemakkelijk uit te drukken in geld. Dit maakt het voor u lastig om zelf vast te stellen hoeveel smartengeld u ontvangt voor uw immateriële schade. We hebben een aantal voorbeelden van smartengeld opgesteld. We kunnen een grove indicatie geven van de hoogte van smartengeld. Zo weten we dat de hoogte van het smartengeld bij gering letsel tot €2.000,- zal bedragen. Voorbeelden van gering letsel zijn schaafwonden, kneuzingen of een lichte hersenschudding. De hoogte van de vergoeding bij uitzonderlijk zwaar letsel is al snel € 76.000 of meer. Onder uitzonderlijk zwaar letsel verstaan we o.a. een volledig dwarslaesie, het verlies van de mogelijkheid te kunnen communiceren en zeer ernstige brandwonden.

De hoogte van smartengeld is afhankelijk van meerdere factoren. Twee personen met hetzelfde soort letsel, kunnen alsnog een ander bedrag smartengeld ontvangen. We sommen de factoren die een rol spelen bij de hoogte van smartengeld voor u op:

 • De aard en de ernst van uw letsel. Dit is tevens de belangrijkste factor.
 • De mate van geleden pijn.
 • De duur van het letsel.
 • De mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is.
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding.
 • Uw leeftijd en geslacht.
 • De aard van aansprakelijkheid.
 • De vertraging bij de afwikkeling van de schade.

Voorbeeld berekening schadevergoeding bij letsel

Om bovenstaand te verduidelijken geven we u een voorbeeld van een ongeval met daarbij de berekening van de schadevergoeding.

Een metselaar is tijdens zijn werkzaamheden van een hoge steiger gevallen. Hij is daarbij erg hard op de grond terecht gekomen, waarbij hij zijn grote teen heeft ontwricht en hij een fractuur heeft opgelopen in drie andere tenen. Helaas heeft de metselaar na zijn val blijvende klachten overgehouden. De metselaar is in het ziekenhuis behandeld en heeft tijdelijk vervangend vervoer moeten regelen om van A naar B te komen. De metselaar was een flinke periode niet in staat om zijn werkzaamheden voort te zetten.

We geven u hier een indicatie van de schadevergoeding die de metselaar voor zijn letselschade kan claimen:

 • Kosten voor genezing en herstel van het letsel 10.893,50
 • De reiskosten voor het vervangend vervoer 119,52
 • Verlies verdiencapaciteit 12.795,65
 • Verlies zelfwerkzaamheid (bijhouden tuin, reparatiewerkzaamheden) 2.000,—
 • Overige materiële schade 8.500,—
 • Immateriële schade (smartengeld) 7.500,—
 • Wettelijke rente 914,42

Juridische hulp nodig?

We begrijpen dat het na een ongeval voor u lastig is in te schatten welke kosten u allemaal heeft moeten maken en welke u kunt verhalen bij de aansprakelijke partij. Heeft u hulp bij letselschade nodig? Wij helpen u hier graag bij. Juridische kosten worden ook meegenomen in de schadevergoeding. U hoeft dus niet bang te zijn dat u alsnog geld kwijt bent. Doorgaans betaalt de verzekeraar van de tegenpartij de kosten voor juridische hulp.

Lees verder

Veelgestelde vragen