Alles wat je wilt weten over smartengeld

Bij een ongeval met letsel kun je in aanmerking komen voor smartengeld. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade die je lijdt. Op deze pagina lees je hoeveel smartengeld je mag verwachten en hoe je dit claimt.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die je krijgt voor de immateriële schade die je hebt opgelopen na een ongeval. Het is dus een emotionele schadevergoeding. Het gaat dan om schade die niet direct zichtbaar is of die niet concreet in geld uit te drukken is. Het is vaak moeilijk om een passend bedrag vast te stellen.

Immateriële schade kan alleen worden toegekend aan het slachtoffer zelf. Heeft een secundair persoon schade, bijvoorbeeld omdat die het ongeluk gezien heeft of er veel verdriet van heeft? Dan is er sprake van shockschade of affectieschade. Daar bestaan aparte regelingen voor.

Zo claim je jouw smartengeld

Om in aanmerking te komen voor smartengeld, moet je voldoen aan bepaalde richtlijnen. In Nederland kan deze emotionele schadevergoeding uitsluitend worden uitgekeerd:

 • als er sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel.
 • als de betrokkene in eer, goede naam of persoon is geschaad.
 • als er opzettelijk immateriële schade is toegebracht.
 • als er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden, zoals de erkenning van aansprakelijkheid door de tegenpartij en het afronden van het medische proces. Dit kan een langdurig proces zijn, waarbij het letsel genezen of niet meer te verbeteren moet zijn. Je moet ook bewijs kunnen leveren, bijvoorbeeld aan de hand van je medisch dossier. Heb je hier hulp bij nodig? Neem gratis contact op voor een adviesgesprek over letselschadehulp bij DAS.

Hoeveel smartengeld mag ik ontvangen?

De hoogte van de emotionele schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Die hebben voornamelijk betrekking op hoe het specifieke slachtoffer het letsel heeft ervaren. Een paar van deze factoren om smartengeld te berekenen zijn:

 • De aard en ernst van het letsel
 • Leeftijd (is het slachtoffer nog jong met een heel leven voor zich?)
 • Het aantal en de zwaarte van medische behandelingen (bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, operaties, revalidatie)
 • Duur van het herstelproces of de nog lopende herstelperiode
 • Pijn tijdens het herstel
 • Mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • Invloed van het ongeval op carrièrekansen
 • Blijvende klachten en pijn
 • Mate van afhankelijkheid van hulp en zorg van anderen
 • Verlies van levensvreugde door de klachten (bijvoorbeeld beperking in het uitoefenen van hobby's of beroep)
 • Restbeperkingen voor de rest van het leven
 • Aanwezigheid en zichtbaarheid van littekens

Hetzelfde letsel, dezelfde hoeveelheid smartengeld?

Het bedrag van de schadevergoeding kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Zelfs bij exact hetzelfde letsel kunnen 2 personen verschillende bedragen ontvangen, omdat ze verschillende hinder hebben ondervonden door het letsel. Een fanatieke voetballer kan bijvoorbeeld minder last hebben van blijvende handklachten, terwijl iemand die graag gitaar speelt juist minder hinder ondervindt van blijvende klachten aan het been. Om een idee te geven van de bedragen die hiermee gemoeid kunnen zijn, hebben we een paar voorbeelden voor je opgesteld.

Hoogte smartengeld

Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken en daarom lastig om vooraf te bepalen hoeveel je krijgt. Om je toch een indicatie te geven hebben wij voor ieder type letsel zoals gering letsel en zwaar letsel een voorbeeld. Ga naar voorbeelden smartengeld berekenen voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Het bedrag dat je kunt verwachten, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de aard en ernst van het letsel, je leeftijd, de mate van pijn tijdens het herstel en de aanwezigheid van blijvende klachten. Meestal wordt ook gekeken naar vergelijkbare uitspraken om een indicatie te krijgen van eerder toegekende bedragen. Het definitieve smartengeld kan pas aan het einde van de zaak worden bepaald, als de exacte gevolgen bekend zijn.Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.