Smartengeld: betekenis en wat zijn de richt­lijnen?

Bij een ongeval met letsel kun je in aanmerking komen voor smartengeld. Dit is de vergoeding voor de immateriële schade die je hebt opgelopen na een ongeval. Wanneer je deze schadevergoeding kunt claimen hangt af van verschillende factoren. Wij helpen je daar graag bij. Lees hieronder meer of plan een vrijblijvend adviesgesprek in.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schadevergoeding genoemd. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade. Hierdoor is het ook moeilijk om een bedrag aan smartengeld vast te stellen.

Immateriële schade kan alleen worden toegekend aan de benadeelde zelf. Heeft een secundair persoon schade zoals bij shockschade of affectieschade? Dan is er een aparte regeling als het gaat om schadevergoedingen.

Richtlijnen smartengeld claimen

Natuurlijk zijn er ook richtlijnen en vereisten gekoppeld aan het ontvangen van emotionele schadevergoeding. In het Nederlandse recht kan smartengeld, met andere woorden de emotionele schadevergoeding, uitsluitend worden uitgekeerd:

 • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel
 • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op een andere wijze is zijn persoon is aangetast
 • als er sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen, dan wel
 • als er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid

Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor het claimen van smartengeld is dat er een tegenpartij moet zijn die de aansprakelijkheid ook erkent. Daarnaast moet het medisch proces zijn geëindigd. Dit betekent dat het letsel genezen moet zijn of niet meer zal verbeteren. Hierdoor kan het een langdurig proces zijn. Het letsel moet daarnaast natuurlijk het gevolg zijn van het ongeval. Dit moet u ook kunnen aantonen door bijvoorbeeld uw medisch dossier.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een claim indienen bij de tegenpartij. Vraag gratis een adviesgesprek aan voor letselschadehulp bij DAS.

Factoren hoogte smartengeld

Veel mensen denken bij het woord smartengeld aan immense bedragen die zij van de televisie, en dus met name uit Amerika, kennen. In Nederland zijn de bedragen die worden toegekend niet zo heel erg hoog. Er wordt aansluiting gezocht bij vergelijkbare uitspraken van rechters uit de Nederlandse rechtspraak. Eén van de hulpmiddelen daarbij is de Smartengeldgids, een uitgave van de ANWB.

Hoeveel emotionele schadevergoeding je krijgt hangt af van een aantal factoren. Het gaat er met name om op welke wijze het specifieke slachtoffer een bepaald letsel heeft ervaren.

 • Wat is de aard en de ernst van het letsel?
 • Wat is uw leeftijd; bent u nog jong met een leven voor u?
 • Hoeveel medische behandelingen heeft u moeten ondergaan en hoe zwaar waren deze? (zoals aantal dagen in het ziekenhuis, aantal operaties, revalidatieperiode);
 • Hoe lang gaat het duren of heeft het geduurd voordat u helemaal hersteld bent of was?
 • Was het herstel pijnlijk?
 • Hoe lang en in welke mate u arbeidsongeschikt bent (geweest)?
 • Heeft het ongeval ervoor gezorgd dat uw carrière of kans op een andere baan minder is geworden?
 • In hoeverre er blijvende klachten zijn; Zult u altijd pijn blijven houden door het letsel?
 • In welke mate zult u altijd afhankelijk blijven van hulp en zorg van andere mensen?
 • Hoe hebben de klachten gezorgd voor een gederfde levensvreugde? (Kan iemand bijvoorbeeld zijn hobby´s of beroep nog uitoefenen?);
 • Zijn er restbeperkingen waar u de rest van uw leven mee te maken heeft?
 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van littekens.

Hetzelfde letsel, dezelfde hoeveelheid smartengeld?

Afhankelijk van zoveel verschillende factoren kan het bedrag ook veel van elkaar verschillen. Twee personen kunnen exact hetzelfde letsel hebben opgelopen maar een ander bedrag ontvangen. Dit kan voorkomen als zij niet op dezelfde mate hinder hebben gehad door dit letsel. Bijvoorbeeld omdat een fanatiek voetballer minder erg geraakt is door blijvende klachten aan een hand, en iemand die graag gitaar speelt juist minder geraakt is door blijvende klachten aan een been. Om een indicatie te geven van het bedrag waar het om gaat, hebben we een aantal voorbeelden voor u opgesteld.

Hoogte smartengeld

Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken en daarom lastig om vooraf te bepalen hoeveel u krijgt. Om u toch een indicatie te geven hebben wij voor ieder type letsel zoals gering letsel en zwaar letsel een voorbeeld. Ga naar voorbeelden smartengeld voor meer informatie.

Lees verder

Veelgestelde vragen