Alles wat je wilt weten over affectieschade

Is je partner, ouder of kind gewond geraakt door een ongeval en is iemand anders daar aansprakelijk voor? Dat is waarschijnlijk erg moeilijk voor je. Daarom kom je in aanmerking voor een vergoeding van het verdriet dat je hierdoor ervaart. Op deze pagina ontdek je alles wat je wilt weten over affectieschade.

Wat is affectieschade?

Wanneer je partner bij een bedrijfsongeval om het leven komt of je kind betrokken raakt bij een ernstig ongeluk met blijvende schade, verandert jouw leven drastisch. Je wordt geconfronteerd met intens verdriet door het verlies van een dierbare of je moet je dagelijks leven volledig omgooien om voor diegene te zorgen. Voorheen kregen naasten geen vergoeding voor het emotionele leed dat zij ervaren als gevolg van het ongeval. Sinds 1 januari 2019 is echter de Wet Affectieschade van kracht. Hierdoor hebben naasten nu óók recht hebben op een vergoeding voor hun emotionele schade. 
Affectieschade betreft het verdriet en de pijn die je ervaart door het overlijden van een naaste of de ernstige verwondingen die zij hebben opgelopen bij een ongeval. Je kunt deze vergoeding claimen bij de partij die verantwoordelijk is voor het ongeval. Hoewel de vergoeding het verdriet niet wegneemt, biedt het wel erkenning voor het geleden leed. Affectieschade valt onder
immateriële schade en wordt daarom vergoed in de vorm van smartengeld.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding volgens de Wet Affectieschade, zijn er enkele richtlijnen waaraan jij en de situatie moeten voldoen. Niet iedereen in je familie maakt aanspraak op affectieschade. Als jouw nichtje overlijdt, kom je bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een vergoeding. De volgende nabestaanden komen wel in aanmerking: 

  • Ouders (Ook stiefouders)
  • Kinderen
  • Partners
  • Zorgrelaties (op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat er een hechte relatie bestaat)

Broers en zussen komen in eerste instantie niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Alleen wanneer zij kunnen aantonen dat zij een nauwe en persoonlijke relatie met het slachtoffer hadden, komen ze in aanmerking. Er wordt dan gekeken naar de intensiteit, aard en duur van de relatie om te bepalen of zij recht hebben op een vergoeding. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de situatie rondom het slachtoffer. Ook bij ernstig en blijvend letsel kun je in aanmerking komen voor smartengeld. Hiervoor moet er echter sprake zijn van ongeveer 70% blijvende invaliditeit. Bij een dwarslaesie heb je bijvoorbeeld recht op een vergoeding, maar bij een whiplash niet. 

Hoe hoog mag mijn schadevergoeding zijn?

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de relatie die jij hebt met het slachtoffer en door de manier waarop de schade is veroorzaakt (misdrijf of ongeluk). De vergoeding varieert tussen €12.500 en €20.000. Het bedrag wordt betaald door degene die het ongeluk heeft veroorzaakt of door hun verzekeraar. De meeste Nederlanders hebben een aansprakelijkheidsverzekering, waardoor de verzekeraar dit bedrag zal betalen. 

Aanspraak maken op shockschade

Naast affectieschade heb je misschien ook recht op shockschade. Dit is het geval als je getuige bent geweest van het ongeluk of kort daarna ter plaatse was - en hierdoor ernstig geestelijk letsel hebt opgelopen. Een psychiater moet echter bevestigen dat je psychologische of psychiatrische behandeling nodig hebt om dit trauma te verwerken. Als het slachtoffer een naaste was, kun je zowel aanspraak maken op shockschade als affectieschade.

Veelgestelde vragen

Affectieschade
is de immateriële schade die wordt veroorzaakt door een ongeval van of een misdrijf tegen een naaste. Denk hierbij aan het verdriet en pijn die je ervaart doordat een naaste is overleden of ernstig gewond is geraakt bij een ongeval. Dit wordt in de vorm van smartengeld vergoed. Deze wet is sinds 1 januari 2019 van kracht en zorgt ervoor dat het leed van naasten ook wordt erkend.

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.