Thema

Aankopen & Financiën

Zoeken

Bedenktijd, hoe zit het ook alweer?

Als koper heeft u niet altijd recht op een bedenktijd als u iets koopt. In een aantal gevallen heeft u volgens de wet wél recht op een bedenktijd.  

 • Bij koop op afstand (via internet, de telefoon, enzovoort)
  Als u een product via internet of de telefoon koopt is de bedenktijd veertien dagen na ontvangst van het product. Wijst de verkoper u niet op de bedenktijd, dan hebt u een jaar bedenktijd na ontvangst van het product.
  De bedenktijd geldt niet voor alle producten die u online of via de telefoon koopt.

 • Bij colportage (als u iets aan de deur koopt)
  Koopt u iets van 50 euro of meer van een verkoper aan de deur? Dan is de bedenktijd veertien dagen. Die gaat in op de dag nadat u het product hebt ontvangen. Binnen de bedenktijd kunt u de koopovereenkomst kosteloos ongedaan maken. Wijst de verkoper u niet op de bedenktijd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot een jaar.

 • Bij de koop van een woning
  Als koper van een woning heeft u drie dagen (zondagen en feestdagen tellen niet mee) bedenktijd om zonder reden en zonder kosten de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd begint om 00:00 uur op de dag volgend op de dag dat u een afschrift van de door u en de verkoper getekende koopovereenkomst hebt gekregen. De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag van de bedenktijd.

 • Bij het afsluiten van een geldlening
  Als u een overeenkomst tot geldlening (bij een financiële instelling zoals een bank) heeft afgesloten, heeft u vervolgens veertien (kalender)dagen bedenktijd. Binnen die veertien dagen kunt u de geldlening ongedaan maken. 

 • Bij de koop 'op afstand' van financiële diensten of producten
  Ook als u online een financieel product (zoals een verzekering) koopt of een financiële dienst afsluit kunt u recht hebben op een bedenktijd. Raadpleeg de voorwaarden van het product of de dienst die u heeft gekocht om dit na te gaan. Als er sprake is van een bedenktijd, kunt u zo'n overeenkomst doorgaans binnen veertien (kalender)dagen ongedaan maken. Als u online een levensverzekering heeft afgesloten, kunt u de overeenkomst zelfs binnen dertig kalenderdagen ongedaan maken.