Thema

Familie

Zoeken

Op welke manieren kan ik een erfenis aanvaarden?

Als je erfgenaam bent, dan bestaan er drie opties om een erfenis te aanvaarden.

Zuiver aanvaarden: je accepteert dan kort gezegd al het vermogen, maar ook alle schulden. Je wordt zelfs aansprakelijk met je eigen vermogen als er meer schulden dan bezittingen zijn. Let hierbij op dat je ook geen enkele actie onderneemt voordat duidelijk is wat je precies erft. Als je bijvoorbeeld goederen van de nalatenschap meeneemt naar huis, heb je onbewust de erfenis al aanvaard. Je hebt je dan namelijk gedragen als erfgenaam die heeft aanvaard.

Verwerpen: je accepteert de erfenis niet. Je ontvangt dus niets uit de nalatenschap, maar bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Benefciair aanvaarden: je accepteert de erfenis onder de voorwaarde dat deze positief is. Je bent dan niet met je eigen vermogen aansprakelijk voor een eventueel tekort. Hiervoor moet je wel naar de rechtbank.

Drie belangrijke wijzigingen sinds 1 september 2016

  • Heb je de erfenis aanvaard en word je daarna alsnog geconfronteerd met een onverwachte schuld? Dan kun je met de nieuwe wetgeving de kantonrechter verzoeken de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit moet dan wel binnen drie maanden na ontdekking van de schuld gebeuren. Voorheen was je dus gebonden aan je keuze en aansprakelijk voor deze schuld.
  • Daarnaast wordt je sinds 1 september beter beschermd bij het verrichten bepaalde handelingen. Zo leidt onder andere het leeghalen van de woning namelijk niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis. Dat is pas het geval als je goederen verkoopt of op een andere manier onttrekt aan schuldeisers. Denk aan het verkopen van bepaalde onderdelen van de nalatenschap of het opnemen van geld van de bankrekening van de overledene, enzovoort.
  • Als de nalatenschap al verdeeld is (of vereffend) en later komt er alsnog een onbekende schuldeiser op de proppen met een vordering, dan ben je niet aansprakelijk met je eigen vermogen. Wel moet je hetgeen je geërfd hebt, dan terugbetalen. Ook hiervoor moet je dan binnen drie maanden na bekendheid met deze schuld naar de kantonrechter.

Let op! Weet dat rechters streng oordelen. Niet alle schulden waarmee je niet bekend was, worden bestempeld als onverwachte schuld. Je het namelijk zelf een onderzoeksplicht. Denk aan het verkopen van de woning waardoor er een hypotheekschuld ontstaat. Dit zijn schulden die je van te voren kunt verwachten. Hetzelfde geldt voor belastingschulden of overbedelingsschulden.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Ontvang per e-mail de nieuwsbrief DAS.Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

 

Nu aanmelden