Rechts­bij­stand­ver­ze­ke­ring voor Agra­ri­ërs

Rechtsbijstandverzekering inclusief incasso

Als agrariër bent u altijd druk bezig. Toch kan het gebeuren dat u betrokken raakt bij een conflict. De verpachter bijvoorbeeld, die zomaar de pachtovereenkomst opzegt of een leverancier die verkeerd materiaal levert. Dan is het fijn dat de ervaren specialisten van DAS de hulp bieden die u nodig hebt.

Vraag een offerte aan, voor een aanbod op maat.

Offerte aanvragen
 • Hoe werkt het?
 • Waarvoor bent u verzekerd?
 • In de praktijk

Hoe werkt juridische hulp?

Zodra u een juridische vraag hebt of conflict krijgt, neemt u contact op met DAS. U krijgt dan direct antwoord, óf uw gespecialiseerde DAS-jurist verdiept zich in de zaak en bepaalt samen met u de beste aanpak. Daarna gaat de jurist direct aan de slag om het conflict op te lossen.

Hoe werkt hulp bij incasso?
Betaalt uw klant de factuur niet en reageert hij niet op uw herinneringen? Dan schakelt u uw incassospecialist van DAS in. Hij neemt het aanmaningsproces van u over en spoort de klanten aan te betalen.

De meeste facturen innen we op deze manier succesvol. Betaalt de klant toch niet? In overleg met u staat DAS u bij in een gerechtelijke procedure. Wij dagvaarden uw klant en procederen voor u. Als u een conflict met de debiteur krijgt over de factuur, staan onze juristen u bij.

 • Uitgebreide dekking tegen een zeer scherpe premie
 • Juridische vragen? U kunt ons altijd bellen voor advies
 • Maatwerk op het gebied van milieu
 • Ruim 50 jaar ervaring in agrarische zaken

Bekijk ook de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars. Hiermee ziet u in één oogopslag de meest relevante productinformatie. U kunt de verzekeringskaart gebruiken om ons product te vergelijken met andere aanbieders.

Juridische hulp

U krijgt onder andere juridische hulp en advies bij conflicten over of met:

 • Contracten met uw afnemers of leveranciers.
 • Werknemers of seizoenarbeiders.
 • Schade en persoonlijk letsel bij verkeersongevallen, ook bij ongevallen met uw landbouw- en motorvoertuigen.
 • Koop, huur, pacht en onderhoud van uw bedrijfsruimte.
 • Koop, huur, lease en onderhoud van bedrijfsinventaris.

Aanvullend verzekeren

U kunt zich aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij conflicten over:

 • Quota zoals mestquota en verhuur van quota.
 • Milieuzaken.
 • Uw nevenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een caravanstalling, minicamping, zuivelbereiding, het leveren van stroom of betaalde bestuursfuncties.
 • Het verhuur van een perceel grond, woon- of bedrijfsruimte.

Schade door schimmel in de hooibalen

U schakelt een loonbedrijf in om de weilanden te maaien, het hooi te persen en te wikkelen in folie. In totaal halen zij 700 balen hooi van het land. Alleen dit keer krijgt u al snel schimmel in de hooibalen. U vermoedt dat het ligt aan de kwaliteit van het folie.

Schadevergoeding?
Maar hoe bewijst u dat en hoe krijgt u de schade vergoed? In overleg met de DAS-jurist schakelt u een expert in. Op basis van zijn rapport onderhandelt de jurist voor u met de aansprakelijkheidsverzekeraars.

 


Oplossing: een vergoeding van de schade die op €15.000 wordt begroot


Inschatting uren en kosten:

 • €3.700 euro voor de behandeling van de zaak (20 uur à €185)
 • €1.500 euro voor de inhuur van een expert
 • €5.000 euro voor het procederen bij een arbitrage

Kosten voor u:

 • geen kosten met DAS voor Agrariërs
Wat u verder moet weten

In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent verzekerd en waarvoor niet. Dan weet u precies wat onze afspraken zijn. Hebt u bijvoorbeeld een conflict dat ontstaan is vóórdat u deze verzekering bij ons afsloot? Dan bent u voor dat conflict niet verzekerd van juridische hulp. Daarom is het belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed leest.

Bro­chu­re en voor­waar­den

Wilt u alles nog een keer op uw gemak nalezen? Dan kunt u de brochure en bijbehorende voorwaarden downloaden:

Jaarlijks leveren wij meer dan 150.000 juridische adviezen

Maandelijks ronden wij circa 9.000 dossiers af

80% van de klanten met een juridische zaak beveelt ons aan