Brief ge­bre­ken be­drijfs­pand [gra­tis voor­beeld]

Spreek uw verhuurder aan op gebreken aan het huurpand

U huurt een pand dat al enige tijd gebreken vertoont. In de huurovereenkomst hebt u afgesproken dat uw verhuurder dergelijke gebreken moet verhelpen. Dat doet hij niet. Spreek hem hier schriftelijk op aan met de gratis voorbeeldbrief.

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar meer kennis en informatie?
Bekijk al onze voorbeeldbrieven