Hoe verloopt arbitrage?

Een arbitrageprocedure lijkt veel op een procedure bij de rechter. Arbitrage is alleen informeler. De arbitragecommissie ontvangt een schriftelijke eis van de eisende partij. De tegenpartij kan hier schriftelijk op reageren. Soms volgt een tweede schriftelijke ronde. Vervolgens beoordeelt de arbitragecommissiecommissie de zaak aan de hand van de schriftelijke verklaringen en een eventueel getuigen- en deskundigenonderzoek. Ook hebben partijen de mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven. Vervolgens brengt de arbitragecommissie een bindend advies uit.

Bindende uitspraak
Een uitspraak van de arbitragecommissie is bindend. Dat betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Is een partij het niet eens met de uitspraak of houdt één van beide partijen zich niet aan de uitspraak? Dan kan de rechter ingrijpen en verplichten dat de uitspraak nageleefd wordt. Soms is hoger beroep mogelijk. Behoort hoger beroep niet tot de mogelijkheden? Dan kan een partij de uitspraak aan een rechter voorleggen. Deze kan een uitspraak van een arbitragecommissie vernietigen, maar dit komt niet vaak voor.