Wat is arbitrage?

Een ander alternatief voor een procedure bij de rechter is arbitrage. Vooral in het bedrijfsleven is dit een veelgebruikt alternatief voor een procedure bij de rechter. Van tevoren spreken partijen af dat eventuele conflicten worden behandeld door een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit één of drie arbiters die onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn. Dit zijn vaak mensen die zelf werken in de betreffende branche.