Wat zijn de voordelen van arbitrage?

Bij arbitrage kunnen de partijen zelf veel zaken van tevoren afspreken. Zo kunnen ze afspraken maken over de het aantal arbiters en de taal waarin de procedure wordt gevoerd. Partijen kunnen zelfs de arbiters benoemen. Een voorwaarde is dan wel dat deze arbiters onafhankelijk en onpartijdig zijn.