Wat zijn de voordelen van een procedure bij een geschillencommissie?

Iedere geschillencommissie is door de overheid erkend en bestaat uit drie personen. Een jurist, een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie en een lid aangewezen door de Consumentenbond. Het conflict wordt op die manier vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Allen zijn onpartijdig en onafhankelijk. Een geschillencommissie heeft dus veel specifieke kennis van de branche. Het is ook een snelle en eenvoudige procedure.