Wat doet een klachtencommissie?

Nadat een klacht is ingediend, oordelen de meeste klachtencommissies alleen of uw klacht gegrond is. Ze kunnen daarbij geen bindende uitspraken doen, wel aanbevelingen. Ook zijn klachtencommissies niet bevoegd tot het toekennen van een schadevergoeding. Daarvoor kunnen partijen naar de civiele rechter.