Hoe verloopt tuchtrechtspraak?

Na het indienen van een klacht kunnen partijen hun standpunten toelichten bij de tuchtcommissie. Het tuchtcollege beslist vervolgens of er een zitting komt. Op de zitting kunnen getuigen en deskundigen gehoord worden.

Bindende uitspraak
De uitspraak van een tuchtcollege is bindend. Partijen moeten zich dus aan de uitspraak houden. Een tuchtcollege kan geen schadevergoeding of gevangenisstraf opleggen, wel een waarschuwing of een beroepsverbod.