Voorbeeldbrief bezwaar ontslag

Heeft uw werkgever aangegeven uw arbeidsovereenkomst te willen beƫindigen, maar bent u het niet eens met deze keuze? U kunt in bezwaar gaan tegen deze beslissing en uw ontslag aanvechten. Om dit voor u wat gemakkelijker te maken hebben we een voorbeeldbrief opgesteld. Heeft u hulp nodig? Neem gerust contact met ons op!

Ontslag aanvechten

  1. Ben je ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid? Ga dan na of je werkgever een verzoek indiende bij het UWV om je arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Als je ontslagen bent wegens een andere reden dan bedrijfseconomische of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet je nagaan of je werkgever een verzoekschrift heeft ingediend bij de kantonrechter om je arbeidsovereenkomst te ontbinden. Diende je werkgever nog geen verzoek in bij het UWV of de kantonrechter, stuur dan een aangetekende brief waarin je duidelijk maakt dat je bezwaar maakt om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wij hebben een voorbeeldbrief voor je opgesteld, die je kunt gebruiken bij het maken van bezwaar tegen je ontslag. De voorbeeldbrief vind je hieronder.
  2. Is er een verzoek ingediend bij het UWV of de kantonrechter, krijg je geen reactie of komen jij en je werkgever er niet uit? Neem dan contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Voorbeeldbrief

Download hieronder de voorbeeldbrief. In deze voorbeeldbrief verzoek je tot herstel van je arbeidscontract . Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van de brief helpen we je daar graag bij. Neem voor je aan de slag gaat met de brief onderstaande punten nog even door:

  • Stuur alleen een protestbrief als je een schriftelijke bevestiging van je werkgever hebt gehad van je ontslag.
  • De brief die je gaat downloaden is een voorbeeldbrief van DAS. Je kunt deze brief aanpassen naar je situatie.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je brief.
  • Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je werkgever de brief ontving. Verstuur de brief daarom bij voorkeur aangetekend. Je kan de brief echter ook per gewone post of per e-mail zenden, al is het dan raadzaam om een ontvangstbevestiging te vragen en erop toe te zien dat je die krijgt. Bewaar ook altijd een kopie van de brief voor jezelf.

Download voorbeeldbrief (gratis)