Voorbeeldbrief bezwaar ontslag

Heeft uw werkgever aangegeven uw arbeidsovereenkomst te willen beƫindigen, maar bent u het niet eens met deze keuze? U kunt in bezwaar gaan tegen deze beslissing en uw ontslag aanvechten. Om dit voor u wat gemakkelijker te maken hebben we een voorbeeldbrief opgesteld. Heeft u hulp nodig? Neem gerust contact met ons op!

Ontslag aanvechten

  1. Bent u ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid? Ga dan na of uw werkgever een verzoek indiende bij het UWV om uw arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Als u ontslagen bent wegens een andere reden dan bedrijfseconomische of landurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u nagaan of uw werkgever een verzoekschrift heeft ingediend bij de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Diende uw werkgever nog geen verzoek in bij het UWV of de kantonrechter, stuur dan een aangetekende brief waarin u duidelijk maakt dat u bezwaar maakt om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld, die u kunt gebruiken bij het maken van bezwaar tegen uw ontslag. De voorbeeldbrief vindt u hieronder.
  2. Is er een verzoek ingediend bij het UWV of de kantonrechter, krijgt u geen reactie of komen u en uw werkgever er niet uit? Neem dan contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen.

Voorbeeldbrief

Download hieronder de voorbeeldbrief. In deze voorbeeldbrief verzoekt u tot herstel van uw arbeidscontract . Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van de brief helpen we u daar graag bij. Neem voor u aan de slag gaat met de brief onderstaande punten nog even door:

  • Stuur alleen een protestbrief als u een schriftelijke bevestiging van uw werkgever heeft gehad van uw ontslag.
  • De brief die u gaat downloaden is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat uw werkgever de brief ontving. Verstuur de brief daarom bij voorkeur aangetekend. U kunt de brief echter ook per gewone post of per e-mail zenden, al is het dan raadzaam om een ontvangstbevestiging te vragen en erop toe te zien dat u die krijgt. Bewaar ook altijd een kopie van de brief voor uzelf.

Download voorbeeldbrief (gratis)