Ontslagprocedure via het UWV

Uw werkgever geeft aan uw arbeidsovereenkomst te willen beƫindigen. Wat staat u nu allemaal te wachten? Als u wordt ontslagen, start er een ontslagprocedure. Dit kan via de kantonrechter of het UWV gaan. Wij vertellen u hier meer over hoe de procedure via het UWV verloopt. Heeft u hulp nodig bij het proces? Wij helpen u graag!

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal moet weten over ontslagprocedures via het UWV

Wanneer verloopt de procedure via het UWV?

Je werkgever kan vanwege twee redenen een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. De eerste reden is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is aan de orde als je langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Na deze periode ben je in principe niet meer beschermd tegen ontslag.

De tweede reden is wanneer er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Voorbeelden van bedrijfseconomische omstandigheden zijn: een slechte financiële positie, vermindering van het werk, bedrijfssluiting of een bedrijfsverhuizing. Word je dus ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden, dan verloopt de ontslagprocedure via het UWV.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Zodra je minimaal 2 jaar arbeidsongeschikt bent en je je eigen werk niet meer op de juiste manier kan uitvoeren, kan je werkgever het UWV om toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met je op te mogen zeggen. Een arbeidsongeschikte medewerker is 104 weken beschermd tegen ontslag, de werkgever heeft gedurende die periode een loondoorbetalingsverplichting. Deze periode van ontslagbescherming kan langer zijn. Bijvoorbeeld als je de periode samen met je werkgever hebt verlengd of als er door het UWV een loonsanctie is opgelegd. Dat wil zeggen dat de werkgever nog langer het loon moet doorbetalen, omdat er niet voldoende is gedaan aan re-integratie. Gedurende die langere periode kan je niet ontslagen worden.

Als de periode van 104 weken is verstreken, kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om toestemming te krijgen de arbeidsovereenkomst met je op te mogen zeggen. Je werkgever dient het volgende te doen:

 • Relevante stukken aanleveren waaruit blijkt dat je langdurig arbeidsongeschikt bent, zoals een WIA-beschikking.
 • Aantonen dat herstel voor je werkzaamheden of je werkzaamheden in aangepaste vorm niet realiseerbaar is binnen een periode van 26 weken.
 • Aantonen dat je niet binnen een redelijke termijn herplaatst kan worden binnen de organisatie van je werkgever.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Als je werkgever genoodzaakt is je te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan dient je werkgever hiervoor ook een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Bijvoorbeeld als je werkgever in financiële problemen verkeert of als je werkgever moet reorganiseren. Je werkgever zal aan de hand van (financiële) stukken moeten aantonen dat het noodzakelijk is om structureel arbeidsplaatsen te laten vervallen. Verder moet er worden bepaald welke werknemers er ontslagen moeten gaan worden. Dat gebeurt via het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag via het UWV

De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk en duurt ongeveer 4 weken. Het verloopt als volgt:

 1. Je werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV
 2. De ontslagconsulent van het UWV beoordeelt of de aanvraag van je werkgever compleet is. Als dat zo is, wordt de aanvraag naar je doorgestuurd om schriftelijk op de aanvraag te reageren. Als je het niet eens bent met je werkgever, is dit hét moment om dat kenbaar te maken bij het UWV. Hier krijg je 14 dagen de tijd voor. Houd dus in de gaten dat je je verweer op tijd indient. Soms vraagt het UWV je werkgever om op je verweer te reageren. Vervolgens mag je daar weer op reageren. Dat heet de tweede ronde. Wij helpen je graag met het opstellen en indienen van een verweerschrift.

 3. Je werkgever ontvangt wel of geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen
 4. Nadat er schriftelijk hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden beslist het UWV of je werkgever toestemming krijgt om je arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Dat betekent niet automatisch dat je wordt ontslagen. Het betekent alleen dat je werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.

 5. Je werkgever moet je binnen 4 weken een brief sturen
 6. Als je werkgever toestemming heeft ontvangen van het UWV, moet er binnen 4 weken een opzeggingsbrief aan je verstuurd worden. In deze brief moet je werkgever rekening houden met de opzegtermijn. De periode die de ontslagprocedure in beslag heeft genomen mag van de opzegtermijn worden afgehaald. Er moet echter altijd minimaal één maand overblijven.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Op grond van de wet is je werkgever verplicht om je een transitievergoeding te betalen als de reden langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden is.

Niet eens met de beslissing van het UWV?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kun je tegen deze beslissing in beroep gaan bij de kantonrechter. Je kan dan met terugwerkende kracht herstel van je arbeidsovereenkomst vragen of een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Je kan binnen twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Veelgestelde vragen