Ontslagprocedure

Je hebt te horen gekregen dat je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Deze situatie is natuurlijk erg vervelend. Maar wat betekent dit eigenlijk precies en welke procedure staat je te wachten? Wij helpen je daarom graag door antwoord te geven op enkele veelvoorkomende vragen over de ontslagprocedure.

Heb je nu hulp nodig? Bekijk dan hoe we je kunnen helpen.

Of lees hieronder wat je allemaal moet weten over ontslagprocedures.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het jou uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal wilt weten over ontslagprocedures

Welke ontslagprocedure wordt er doorlopen?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een medewerker wil beëindigen, gebeurt dat meestal met wederzijds goedvinden. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden houdt in dat een werkgever en een werknemer samen afspraken maken over de beëindiging. Die afspraken leggen partijen vast in een vaststellingsovereenkomst. Een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter is in dat geval niet nodig. Lees via deze link meer over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Als partijen het niet eens worden over de voorwaarden van een beëindiging of als de werknemer het niet eens is met de reden van ontslag, zal een werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter moeten starten. Een werkgever kan om verschillende redenen een ontslagprocedure starten. De reden van ontslag is bepalend voor de procedure die een werknemer en werkgever gaan doorlopen.

Als je werkgever je wilt ontslaan vanwege een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan verloopt de procedure via het UWV. Wil je werkgever je vanwege een reden die in de persoonlijke sfeer ligt ontslaan, dan zal een procedure bij de kantonrechter gestart moeten worden met een ontbindingsverzoek. Het gaat dan meestal om disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, maar ook ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, het weigeren van het verrichten van arbeid vanwege gewetensbezwaar of een opeenstapeling van de hiervoor genoemde redenen verloopt via de kantonrechter. Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding en wil je werkgever overgaan tot ontslag? Dan verloopt ook deze procedure via de kantonrechter.

Hoe start een werkgever een ontslagprocedure?

Hoe je werkgever een ontslagprocedure start, is afhankelijk van de vraag waar de aanvraag ingediend moet worden. Moet het ontslag via de UWV-procedure verlopen, dan dient je werkgever schriftelijk een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Je werkgever moet daarbij een onderbouwing geven en documenten aanleveren waarin wordt aangetoond dat je ontslag noodzakelijk is.

De procedure bij de kantonrechter start met het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding door je werkgever. In dat verzoekschrift moeten de namen en gegevens van beide partijen worden vermeld en uiteraard de gronden voor het verzoek met een onderbouwing. Vervolgens ontvang jij en je werkgever een oproep om deel te nemen aan een zitting.

Hoe verlopen de ontslagprocedures?

Het verloop van de procedures is per instantie verschillend. Hieronder worden beide ontslagprocedures kort toegelicht.

Ontslagprocedure via het UWV

Met het indienen van de ontslagvergunning van je werkgever bij het UWV wordt de procedure gestart. Het UWV beoordeelt de aanvraag en vraagt mogelijk nog aanvullende informatie of stukken op. Vervolgens wordt de aanvraag naar je doorgestuurd. Je kunt schriftelijk op de aanvraag reageren met een verweerschrift. Hier krijg je twee weken de tijd voor. Het UWV zal vervolgens beslissen of je werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De ontslagprocedure via het UWV verloopt dus geheel schriftelijk. Lees via de volgende link meer over de ontslagprocedure via het UWV.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

In tegenstelling tot de ontslagprocedure via het UWV wordt de procedure via de kantonrechter mondeling behandeld tijdens een zitting. Je wordt uitgenodigd voor een zitting waarin beide partijen hun standpunten nader kunnen toelichten en de rechter vragen kan stellen. Dit gebeurt nadat je werkgever het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter heeft ingediend. Je mag tot 10 dagen voor de zitting een verweerschrift indienen waarin je schriftelijk verweer voert tegen de gevraagde ontbinding van je arbeidsovereenkomst. De rechter doet binnen 4 weken na de zitting uitspraak. Kom via de volgende link meer te weten over de ontslagprocedure via de kantonrechter.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heb je na beide ontslagprocedures recht op een transitievergoeding. Alleen wanneer de kantonrechter oordeelt dat je ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, krijg je geen transitievergoeding.

Krijg ik te maken met een sociaal plan?

Indien er een reorganisatie plaatsvindt, kun je te maken krijgen met een sociaal plan. Een sociaal plan is een plan, opgesteld door de werkgever, waarin verwerkt staat welke voorzieningen de werkgever biedt aan de werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie. Met dit plan wilt de werkgever de onzekerheden die bestaan tijdens een reorganisatie verminderen. Zo wordt er in dit plan verwerkt hoe de werkgever de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie gaat opvangen. Alle werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie hebben recht op de voorzieningen die opgenomen zijn in het sociaal plan. Het maakt hiervoor niet uit of je ontslagen wordt, of nog werkzaam blijft bij deze werkgever. Weten wat er in het sociaal plan kan staan, en of het van toepassing kan zijn op jouw situatie? Raadpleeg dan ons artikel over het sociaal plan.

Veelgestelde vragen