Ontslagprocedure

U heeft te horen gekregen dat uw werkgever uw arbeidsoverneenkomst wil beëindigen. Deze situatie is natuurlijk erg vervelend. Maar wat betekent dit eigenlijk precies en welke procedure staat u te wachten? Wij helpen u daarom graag door enkele veelvoorkomende vragen over de ontslagprocedure te behandelen. Bekijk ook onze oplossingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslagprocedures

Welke ontslagprocedure wordt er doorlopen?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een medewerker wil beëindigen, gebeurt dat meestal met wederzijds goedvinden. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden houdt in dat een werkgever en een werknemer samen afspraken maken over de beëindiging. Die afspraken leggen partijen vast in een vaststellingsovereenkomst. Een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter is in dat geval niet nodig. Lees via deze link meer over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Als partijen het niet eens worden over de voorwaarden van een beëindiging of als de werknemer het niet eens is met de reden van ontslag, zal een werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter moeten starten. Een werkgever kan om verschillende redenen een ontslagprocedure starten. De reden van ontslag is bepalend voor de procedure die een werknemer en werkgever zullen gaan doorlopen.

Als uw werkgever u wilt ontslaan vanwege een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan verloopt de procedure via het UWV. Wilt uw werkgever u vanwege een reden die in de persoonlijke sfeer ligt ontslaan, dan zal een procedure bij de kantonrechter gestart moeten worden met een ontbindingsverzoek. Het gaat dan meestal om disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, maar ook ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, het weigeren van het verrichten van arbeid vanwege gewetensbezwaar of een opeenstapeling van de hiervoor genoemde redenen verloopt via de kantonrechter. Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding en wilt uw werkgever overgaan tot ontslag? Dan verloopt ook deze procedure via de kantonrechter.

Hoe start een werkgever een ontslagprocedure?

Hoe uw werkgever een ontslagprocedure start, is afhankelijk van de vraag waar de aanvraag ingediend moet worden. Moet het ontslag via de UWV-procedure verlopen, dan dient uw werkgever schriftelijk een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Uw werkgever moet daarbij een onderbouwing geven en documenten aanleveren waarin wordt aangetoond dat uw ontslag noodzakelijk is.

De procedure bij de kantonrechter start met het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding door uw werkgever. In dat verzoekschrift moeten de namen en gegevens van beide partijen worden vermeld en uiteraard de gronden voor het verzoek met een onderbouwing. Vervolgens zullen u en uw werkgever een oproep ontvangen om deel te nemen aan een zitting.

Hoe verlopen de ontslagprocedures?

Het verloop van de procedures is per instantie verschillend. Hieronder worden beide ontslagprocedures kort toegelicht.

Ontslagprocedure via het UWV

Met het indienen van de ontslagvergunning van uw werkgever bij het UWV wordt de procedure gestart. Het UWV zal de aanvraag beoordelen en mogelijk nog aanvullende informatie of stukken opvragen. Vervolgens wordt de aanvraag doorgestuurd naar u en kunt u schriftelijk op de aanvraag reageren met een verweerschrift. Hier krijgt u twee weken de tijd voor. Het UWV zal vervolgens beslissen of uw werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De ontslagprocedure via het UWV verloopt dus geheel schriftelijk. Lees via de volgende link meer over de ontslagprocedure via het UWV.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

In tegenstelling tot de ontslagprocedure via het UWV wordt de procedure via de kantonrechter mondeling behandeld tijdens een zitting. Nadat uw werkgever het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter heeft ingediend, wordt u uitgenodigd voor een zitting waarin beide partijen hun standpunten nader kunnen toelichten en de rechter vragen kan stellen. U mag tot 10 dagen voor de zitting een verweerschrift indienen waarin u schriftelijk verweer voert tegen de gevraagde ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. De rechter doet binnen 4 weken na de zitting uitspraak. Kom via de volgende link meer te weten over de ontslagprocedure via de kantonrechter.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heeft u na beide ontslagprocedures recht op een transitievergoeding. Alleen wanneer de kantonrechter oordeelt dat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, krijgt u geen transitievergoeding.

Krijg ik te maken met een sociaal plan?

Indien er een reorganisatie plaatsvindt, kunt u te maken krijgen met een sociaal plan. Een sociaal plan is een plan, opgesteld door de werkgever, waarin verwerkt staat welke voorzieningen de werkgever biedt aan de werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie. Met dit plan wilt de werkgever de onzekerheden die bestaan tijdens een reorganisatie verminderen. Zo wordt er in dit plan verwerkt hoe de werkgever de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie gaat opvangen. Alle werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie hebben recht op de voorzieningen die opgenomen zijn in het sociaal plan. Het maakt hiervoor niet uit of u ontslagen wordt, of nog werkzaam blijft bij deze werkgever. Weten wat er in het sociaal plan kan staan, en of het van toepassing kan zijn op uw situatie? Raadpleeg dan ons artikel over het sociaal plan.

Veelgestelde vragen