Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Je werkgever kan jou om verschillende redenen ontslaan. Een van die redenen is een verstoorde arbeidsrelatie. In dit geval lukt het niet meer om op een professionele manier samen te werken. Van oorzaken tot rechten: op deze pagina lees je alles over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Oorzaken van een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een persoonlijk conflict tussen een leidinggevende en een werknemer, maar ook tussen collega’s onderling.

Het is lastig te beoordelen wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Er moet in ieder geval sprake zijn van een aanhoudende en ingrijpende verstoring van de arbeidsrelatie, waardoor jullie niet meer op een gezonde manier kunnen samenwerken. Daarnaast moet deze verstoring invloed hebben op de bedrijfsvoering. Ook moet je als werknemer je taken hierdoor niet meer kunnen uitvoeren.

Meestal gaat het om een opeenstapeling van gebeurtenissen. Enkele voorbeelden van oorzaken zijn:

  • Het vertrouwen tussen jou en je werkgever of collega’s is geschaad
  • Valse beschuldigen vanuit je werkgever
  • Je wordt gepest door je leidinggevende of collega’s

Eisen ontslag verstoorde arbeidsrelatie

Een arbeidsrelatie mag nooit bewust verstoord worden. Zowel werkgever en werknemer moeten zich inzetten om de situatie te verbeteren. Er moet bijvoorbeeld een gesprek worden gepland waarbij jullie samen de lucht proberen te klaren. Mocht dit niet lukken, dan kunnen jullie een mediator inschakelen.

Werkgevers moeten het ontslagtraject zorgvuldig documenteren. Het is dan ook hun taak om aan te tonen dat ze er alles aan hebben gedaan de verstoorde relatie te herstellen. Daarnaast moeten werkgevers ook aantonen dat:

  • Er is sprake van verstoring
  • De verstoring ernstig en duurzaam is
  • Herstel van de relatie niet meer mogelijk is
  • Herplaatsing ook niet meer mogelijk is

Ontslag via kantonrechter

Bij een verstoorde arbeidsrelatie wordt de ontslagprocedure via de kantonrechter geregeld. Je werkgever dient dan een verzoek tot ontbinding van je arbeidscontract in. Als werknemer mag je als reactie daarop nog een verweerschrift indienen. Tijdens de zitting behandelt de kantonrechter het verzoekschrift en verweerschrift mondeling. Binnen 2 tot 4 weken na de zitting doet de kantonrechter uitspraak over het ontbindingsverzoek.

Als de kantonrechter besluit het arbeidscontract te beëindigen, geldt er nog een opzegtermijn. De duur van het ontslagproces mag van deze opzegtermijn worden afgetrokken.

Niet eens met uitspraak kantonrechter?

Je mag altijd in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Dit moet binnen 3 maanden na de uitspraak. Schakel hierbij altijd juridische hulp in.

Transitievergoeding verstoorde arbeidsrelatie

Als de kantonrechter besluit je arbeidscontract te ontbinden, heb je in beginsel recht op een transitievergoeding. Geeft de rechter aan dat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld? Dan heb je ook nog recht op een billijke vergoeding.

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als blijkt dat jij je ernstig verwijtbaar hebt gedragen. In dit geval kan de kantonrechter je arbeidscontract dan per direct ontbinden en de transitievergoeding achterwege laten.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.