Redenen voor ontslag

Je wordt ontslagen. Dat is schrikken en zorgt waarschijnlijk voor veel onzekerheid. Je werkgever mag je echter niet zomaar ontslaan. Er zijn maar een paar geldige redenen opgenomen in de wet. Op deze pagina lees je er alles over.

Wat je allemaal wilt weten over redenen voor ontslag

In de wet zijn verschillende redenen voor ontslag opgenomen. Als je werkgever je wilt ontslaan, moet die een van deze ontslaggronden kiezen en onderbouwen. Dit wordt vervolgens getoetst door het UWV of een rechter.

Ontslag wegens disfunctioneren

Als je werkgever vindt dat je niet voldoet aan de functie-eisen en ook geen verbetering verwacht, mag die je ontslaan wegens disfunctioneren. Dit ontslag gaat via de kantonrechter. Je werkgever moet dan aantonen waarom je niet voldoet aan de functie-eisen en wat die heeft gedaan om je functioneren te verbeteren.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Heb je een ernstig conflict gehad met je werkgever of collega’s? Is het vertrouwen zo geschaad dat jullie niet meer op een professionele manier samen kunnen werken? Je werkgever mag je dan ontslaan op basis van een verstoorde arbeidsrelatie. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstige en duurzame verstoring van de relatie. Het ontslagproces verloopt via de kantonrechter.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Stel je voor: je werkgever heeft financiële problemen en is daarom genoodzaakt om het bedrijf te reorganiseren. In dit geval mag die je ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Er moet dan met jaarrekeningen of andere documenten bij het UWV worden aangetoond dat er bedrijfseconomische redenen zijn voor je ontslag. Ook hier gelden natuurlijk strikte regels voor.

Ontslag tijdens ziekte

Wil jouw werkgever je ontslaan omdat je ziek bent? Dat mag pas als je ziekteperiode langer duurt dan 2 jaar. Er moet dan een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV. Daarnaast moet je werkgever aantonen dat je niet binnen een half jaar kan herstellen. Er zijn een paar uitzonderlijke gevallen waarin je wel in de eerste 2 jaar ontslagen mag worden.

Ontslag door faillissement

Is de organisatie waar je werkt failliet en word je daarom ontslagen? Als de kantonrechter het faillissement goedkeurt, kun je hier als werknemer niks meer tegen doen. Bij ontslag door faillissement heb je vaak wel recht op achterstallig loon, een transitievergoeding en een WW-uitkering.

Ontslag tijdens zwangerschap

Je werkgever mag je nooit ontslaan vanwege je zwangerschap – en ook niet vanwege bedrijfseconomische redenen tijdens je zwangerschap. Je werkgever mag er wel voor kiezen je tijdelijke contract niet te verlengen als je zwanger bent.

Ontslag door veelvuldig ziekteverzuim

Als je regelmatig ziek bent en de bedrijfsvoering daardoor in de problemen komt, mag je werkgever je ontslaan. Dit heet ontslag door veelvuldig ziekteverzuim. Er moet dan wel worden aangetoond dat jouw ziekteverzuim daadwerkelijk invloed heeft op de bedrijfsvoering, en dat dit niet binnen een half jaar kan worden opgelost. 

Ontslag door reorganisatie

Je werkgever mag je ook ontslaan door reorganisatie. Van een reorganisatie is pas sprake van als er een doelbewuste en ingrijpende verandering binnen het bedrijf plaatsvindt.  

Een voorbeeld van een reorganisatie is het verkleinen van de organisatie, of het anders inrichten van de organisatie. Een reorganisatie hoeft niet altijd te betekenen dat er werknemers ontslagen worden. Toch is de werkgever onder omstandigheden wel gerechtigd om werknemers te ontslaan. In dit geval dient die zich wel aan een aantal regels te houden.

Veelgestelde vragen

Je werkgever mag je ontslaan als die hiervoor een redelijke grond heeft en herplaatsing niet mogelijk is. Voorbeelden van redelijke gronden zijn disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie,  bedrijfseconomische redenen, faillissement, reorganisatie, enzovoort.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld
10 jan 20243 min leestijd

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld

Het verzwijgen van uitzicht op een nieuwe baan kan uitmonden in het terugeisen van ontslagvergoedingen of zelfs resulteren in ontslag op staande voet. Lees hier hoe dat precies zit...

Vaak te laat komen kan je je baan kosten
28 dec 20233 min leestijd

Vaak te laat komen kan je je baan kosten

Vaak of structureel te laat op het werk komen, kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Je leest hier welke.

Tien spraakmakende en opvallende arbeidsrechtzaken in 2023
27 dec 20234 min leestijd

Tien spraakmakende en opvallende arbeidsrechtzaken in 2023

Een selectie van spraakmakende, leuke, smeuïge, maar soms ook treurige arbeidsrechtzaken in 2023.

1 van 3