Ontslag door faillissement

Het bedrijf waar je werkt wordt failliet verklaard, en nu zit je plots zonder baan. Dit kan een hoop onzekerheid met zich meebrengen. Wat zijn je rechten en welke stappen moet je nu nemen? Op deze pagina lees je er alles over.

Wat je allemaal wilt weten over ontslag wegens faillissement

Wat houdt ontslag wegens faillissement precies in?

Het faillissement van je werkgever kan door verschillende partijen worden aangevraagd, bijvoorbeeld door je werkgever zelf of door schuldeisers. Wanneer je als werknemer al een tijdje geen loon hebt ontvangen, kun jij ook een schuldeiser zijn. Je hebt dan wel de hulp (een steunvordering) van een andere schuldeiser nodig.

Je werkgever wordt officieel failliet verklaard door een rechter. Die wijst vervolgens een curator aan die het financieel beheer overneemt. De curator wikkelt het faillissement af en probeert de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen.

De curator kan besluiten dat je moet blijven werken (met het oog op een doorstart) of je arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor deze opzegging is geen toestemming nodig van het UWV. Ook hoeft de curator geen rekening te houden met eventuele opzegverboden, zoals bij ziekte of zwangerschap. De curator moet alleen rekening houden met een opzegtermijn van maximaal zes weken.

Wordt achterstallig loon nog uitgekeerd?

Als je werkgever niet meer in staat is je maandelijks loon uit te betalen, wordt dit overgenomen door het UWV. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je achterstallig loon niet meer ontvangt. Het UWV neemt de volgende betalingen over:

  • Achterstallig loon, onkostenvergoedingen en een eventuele dertiende maand (over de afgelopen 13 weken).
  • Het loon over de opzegtermijn (tot maximaal zes weken na de opzegdatum).
  • Achterstallig vakantiegeld en nog uit te betalen vakantiedagen (alleen de vakantiedagen die niet ouder zijn dan één jaar).
  • Pensioenpremies over het afgelopen jaar.

Heb je een loonachterstand van meer dan 13 weken? Dan bestaat de kans dat je dit geld niet meer terugkrijgt. Deze vorderingen vallen namelijk niet onder de faillissementsuitkeringen. Dien dit wél altijd in bij de curator. Dit verhoogt de kans dat je deze bedragen wellicht alsnog ontvangt. Ook andere vorderingen die overblijven en niet door het UWV worden vergoed, moet je indienen bij de curator.

Verschillende soorten vorderingen hebben verschillende prioriteiten. De preferente vorderingen, zoals de loonvordering, hebben voorrang en moeten dus als eerste uitgekeerd worden. Daarna komen de concurrente vorderingen, zoals de vordering tot schadevergoeding.

Heb je recht op een transitievergoeding bij faillissement?

Als je wordt ontslagen, ontvang je doorgaans een transitievergoeding. Word je ontslagen als gevolg van een faillissement? Dan maak je helaas geen aanspraak op deze transitievergoeding. Bij een faillissement kan je werkgever dergelijke transitievergoedingen namelijk niet betalen. Er moet dan wel een officieel faillissement zijn aangevraagd bij de rechter, en dit moet ook zijn toegewezen.

Heb ik recht op een uitkering?

Als de curator je baan definitief heeft opgezegd en je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, kun je een werkloosheidsuitkering aanvragen (WW-uitkering) via het UWV. Doe dit niet later dan een week na het einde van de opzegtermijn bij je failliete werkgever.

Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.