Ontslag door faillissement

Uw werkgever verkeert in financieel zwaar weer. Het komt helaas zo ver dat het bedrijf failliet wordt verklaard en u ineens zonder baan zit. Voor u een vervelende maar ook onzekere periode. We nemen kort door wat uw rechten zijn en waaraan u moet denken. Meer advies nodig? Maak dan een afspraak met één van onze juristen.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal moet weten over redenen ontslag door faillissement

Wat houdt ontslag wegens faillissement precies in?

Het faillissement van je werkgever kan door de werkgever zelf worden aangevraagd, maar ook door schuldeisers. Als je al geruime tijd geen loon hebt ontvangen kan ook jij als medewerker het faillissement van je werkgever aanvragen, in dit geval ben jij dus de schuldeiser. Je hebt dan wel de hulp (een steunvordering) van een andere schuldeiser nodig. Je werkgever wordt officieel failliet verklaard door een kantonrechter. Vervolgens wijst de rechter een curator aan die het financieel beheer overneemt. De curator wikkelt het faillissement af met als doel de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen.

De curator kan besluiten dat je moet blijven werken met het oog op een doorstart, echter kan de curator ook besluiten je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor deze opzegging heeft de curator geen toestemming nodig van het UWV. Ook hoeft de curator geen rekening te houden met eventuele opzegverboden, zoals bij ziekte of zwangerschap. De curator moet enkel rekening houden met een opzegtermijn van maximaal zes weken.

Wordt achterstallig loon nog uitgekeerd?

Als je werkgever niet meer in staat is te voldoen aan je maandelijks loon, wordt dit overgenomen door het UWV. Je hoeft dus niet bang te zijn dat u achterstallig loon niet meer ontvangt. Het UWV neemt de volgende betalingen over:

 • Achterstallig loon, onkostenvergoedingen en een eventuele dertiende maand over de afgelopen 13 weken.
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.
 • Achterstallig vakantiegeld en nog uit te betalen vakantiedagen. Dit gaat enkel om de vakantiedagen die je heeft gespaard niet ouder dan één jaar.
 • Pensioenpremies over het afgelopen jaar.

Als je een loonachterstand heeft van meer dan 13 weken voorafgaand aan het faillissement, bestaat de kans dat je deze niet meer ontvangt. Deze vorderingen vallen namelijk niet onder de faillissementsuitkeringen. Dien deze vorderingen wel altijd in bij de curator. Dit verhoogt de kans dat u deze bedragen wellicht alsnog ontvangt. Ook andere vorderingen die overblijven en niet door het UWV worden vergoed moet je indienen bij de curator.

Een loonvordering is een preferente vordering. Dit betekent dat deze voorrang heeft op een groot aantal andere vorderingen. Een vordering tot schadevergoeding is een concurrente vordering en houdt in dat deze achter de preferente vorderingen aankomen en gelijkelijk verdeeld moeten worden. De praktijk toont aan dat meestal in beide gevallen geen uitkering uit de failliete boedel plaatsvindt.

Heb je recht op een transitievergoeding bij faillissement?

Als iemand wordt ontslagen en minimaal twee jaar in dienst is, ontvangt deze persoon doorgaans een transitievergoeding als financiële compensatie voor het ontslag. Als je wordt ontslagen als gevolg van een faillissement maak je geen aanspraak op een transitievergoeding. De vergoeding vervalt als er sprake is van een faillissement. Dit is vastgesteld in de wet omdat de werkgever bij een faillissement doorgaans geen mogelijkheid heeft tot het betalen van de transitievergoeding. Je werkgever moet dan wel officieel faillissement hebben aangevraagd bij de rechter en dit moet ook zijn toegewezen.

Heb ik recht op een uitkering?

De aangewezen curator die het faillissement leidt, is er ook om u te helpen met het maken van keuzes en vervolgstappen te bepalen. Zo kunt u bij het UWV een uitkering aanvragen wegens betalingsonmacht. De curator of het UWV kan je hierover informeren.

Als de curator je baan definitief heeft opgezegd en je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen (WW-uitkering) aanvragen via het UWV. Doe dit wel op tijd, namelijk een week na het einde van de opzegtermijn bij je failliete werkgever.