Ontslagprocedure via de kantonrechter

Je wordt ontslagen. Dat is even schrikken. Waarschijnlijk zit je vol vragen over wat er nu gaat gebeuren. Op deze pagina lees je alles over een ontslagprocedure via de kantonrechter. Wil je nóg meer weten? Neem contact op met een van onze juristen – die staan altijd voor je klaar.

Wat je allemaal wilt weten over ontslagprocedures via de kantonrechter

Wanneer verloopt de procedure via de kantonrechter?

Je kunt ontslagen worden om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren, een verschil van inzicht, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie. In de meeste gevallen verloopt je ontslagprocedure via de kantonrechter. Die toetst dan of de reden die je werkgever heeft opgegeven wel geldig is. Alleen bij bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid verloopt de procedure via een andere weg.

Ontslag via de kantonrechter

De ontslagprocedure via de kantonrechter verloopt in 4 stappen.

 1. Je werkgever dient een verzoekschrift in
  Je werkgever dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Daarin verzoekt die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als werknemer kun je hierop reageren met een verweerschrift. In een verweerschrift kun jij je verzetten tegen het ontslag of zelf een vordering (nevenvorderingen) opnemen. Je vraagt dan bijvoorbeeld om de toekenning van een billijke vergoeding, omdat je van mening bent dat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter behandelt zowel het verzoekschrift als het verweerschrift tijdens de zitting. Dit gebeurt mondeling.
 2. De gang op
  Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter ook of jij en je werkgever bereid zijn om zonder zijn uitspraak tot een oplossing te komen. Als jullie hiermee instemmen, krijgen jullie de gelegenheid om op de gang te onderhandelen over een mogelijke oplossing. Wanneer jullie hierin slagen, wordt er alleen nog een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Als jullie er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen, zal de rechter toch nog een beslissing nemen. 
 3. Je werkgever ontvangt wel of geen goedkeuring voor het ontbindingsverzoek 
  Als de kantonrechter een beslissing moet nemen over het ontbindingsverzoek, doet die dat meestal 4 weken na de zitting. Andere termijnen zijn ook mogelijk. Aan het einde van de zitting krijg je te horen wanneer dit precies zal zijn.  
  Als de ontbinding wordt toegewezen, bepaalt de kantonrechter op welk moment de arbeidsovereenkomst eindigt. Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af? Dan blijft de arbeidsovereenkomst bestaan.
 4. Er geldt een opzegtermijn 
  Besluit de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan geldt er altijd een opzegtermijn. De periode van de ontslagprocedure mag van deze opzegtermijn afgehaald worden. Er moet dan wel minstens 1 maand overblijven. Als jij je ernstig verwijtbaar hebt gedragen, mag de kantonrechter echter een eerdere einddatum kiezen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, heb je recht op een
transitievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de lengte van je arbeidsovereenkomst en je brutosalaris. Heb jij je, naar het oordeel van de kantonrechter, ernstig verwijtbaar gedragen? Dan heb je vaak geen recht meer op een transitievergoeding. In hele bijzondere situaties kan het zijn dat de kantonrechter, ondanks het verwijtbare handelen, toch de transitievergoeding toekent. 
Misschien heb je wel recht op meer dan alleen de transitievergoeding. Als de kantonrechter oordeelt dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever, kan die naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen.  

Verder kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen. Deze mag niet hoger zijn dan de helft van de transitievergoeding. Dit mag alleen als je arbeidsovereenkomst ontbonden wordt vanwege meerdere redenen – en die ieder afzonderlijk niet voldoende zijn om een ontslag te dragen, maar samen wel. 

Niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?


Je kunt in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Zorg er altijd voor dat je dit op tijd doet. Je moet binnen 3 maanden na de uitspraak een beroepschrift uitbrengen. Je bent ook verplicht daar een advocaat voor in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld bij DAS. Neem contact met ons op! 

Veelgestelde vragen

Een
ontslagprocedure via de kantonrechter duurt gemiddeld 8 weken. Dit verschilt wel per situatie. Het proces kan bijvoorbeeld uitlopen als jij of je werkgever in hoger beroep gaat. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.