Ontslagprocedure via de kantonrechter

U heeft van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen. U zal vol vragen zitten over wat er nu gaat gebeuren. Als u wordt ontslagen belandt u in een ontslagprocedure. Hier beschrijven we hoe de procedure via de kantonrechter verloopt. Heeft u onze hulp nodig tijdens deze procedure? Wij helpen u graag!

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal moet weten over ontslagprocedures via de kantonrechter

Wanneer verloopt de procedure via de kantonrechter?

Ontslag via de kantonrechter kan door je werkgever worden aangevraagd wanneer de reden voor ontslag anders is dan het bedrijfseconomisch of langdurige arbeidsongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren, een verschil van inzicht, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie. Andere redenen zijn ook denkbaar.

Ook bij gevallen waar je werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, kan je werkgever een verzoek indienen bij de kantonrechter. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een opzegverbod wegens zwangerschap of enig ander opzegverbod. Of als er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. In deze gevallen mag je werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen en dient het proces te verlopen via de kantonrechter.

Ontslag via de kantonrechter

De ontslagprocedure via de kantonrechter verloop als volgt:

 1. Je werkgever dient een verzoekschrift in
 2. Als de reden(en) voor ontslag anders is dan bedrijfseconomisch of langdurige arbeidsongeschiktheid kan je werkgever in een verzoekschrift de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Je kan als reactie hierop een verweerschrift indienen. Uiteraard helpt DAS je daar graag bij. Zowel het verzoekschrift als het verweerschrift worden op een zitting door de kantonrechter mondeling behandeld.

 3. Je werkgever ontvangt wel of geen goedkeuring voor het ontbindingsverzoek
 4. De kantonrechter zal aan het einde van de zitting laten weten op welke termijn hij of zij beslist over het ontbindingsverzoek. Dat zal in de regel circa vier weken na de zitting zijn, al zijn andere termijnen ook mogelijk. Als de ontbinding wordt toegewezen, bepaalt de kantonrechter op welk moment de arbeidsovereenkomst eindigt. Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af? Dan blijft de arbeidsovereenkomst bestaan.

 5. Er wordt rekening gehouden met de opzegtermijn
 6. Wanneer de rechter besluit tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, moet er rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De kantonrechter mag de periode dat het ontslagproces in beslag heeft genomen van de opzegtermijn aftrekken. Er moet dan wel ten minste één maand opzegtermijn overblijven. De kantonrechter kan echter een eerdere einddatum kiezen als jij je naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar heeft gedragen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de lengte van je arbeidsovereenkomst en je bruto salaris. Je ontvangt geen transitievergoeding als je je naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan de transitievergoeding dan achterwege laten. In hele bijzondere situaties kan het zijn dat de kantonrechter ondanks het verwijtbare handelen toch de transitievergoeding toekent.

Je kunt recht hebben op meer dan alleen de transitievergoeding. Als de kantonrechter oordeelt dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, dan kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen. De kantonrechter kan verder nog een aanvullende vergoeding toekennen die maximaal de helft van de transitievergoeding is, als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens meerdere redenen die ieder afzonderlijk niet voldoende zijn om een ontslag te dragen, maar samen toch een ontslag rechtvaardigen.

Niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?

Je kunt in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter voor ontbinding van je arbeidsovereenkomst. Wil je in beroep gaan, zorg dan dat je dit tijdig regelt. Je moet binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter een beroepschrift uitbrengen en je moet daarbij op grond van de wet een rechtskundige inschakelen. Meld je tijdig zodat je rechtskundige nog de tijd heeft om met je te overleggen. Overleg met je rechtskundige of het zinvol is om aan je werkgever over te brengen dat je beschikbaar blijft voor je werk. Wil je in beroep gaan bij de kantonrechter en heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen