Ontslag wegens disfunctioneren

Het kan voorkomen dat je werkgever je ontslaat wegens disfunctioneren.  Dat is ontzettend vervelend. Maar wat betekent dit eigenlijk en wat zijn je voorwaarden? Op deze pagina lees je er alles over.

Wat je allemaal wilt weten over ontslag wegens disfunctioneren

Wat houdt ontslag wegens disfunctioneren in?

Er is sprake van disfunctioneren als je niet voldoet aan de eisen van je functie. Daarnaast ziet je werkgever in dit geval geen mogelijkheid tot verbetering. Je werkgever kan er dan voor kiezen de arbeidsovereenkomst met je te ontbinden. Uiteraard mag je ontslag niet het gevolg zijn van ziekte. 


Waar moet je werkgever aan hebben voldaan?

Als werknemer kun je niet zomaar wegens disfunctioneren worden ontslagen. Er zijn een aantal zaken waar je werkgever aan moet voldoen als deze je wil ontslaan:

  • Je werkgever moet duidelijk aantonen dat jij je werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, en komt niet weg met vage kritiek of slechte onderbouwing. Het disfunctioneren moet worden onderbouwd met een adequaat ontslagdossier. 
  • Je mag niet worden overvallen met het nieuws dat je wordt ontslagen. Je werkgever dient je dus tijdig te vertellen dat er problemen zijn met je functioneren. 
  • Je werkgever moet je voldoende tijd geven om je functioneren te verbeteren. Daarom moet er een ‘verbetertraject’ in gang gezet worden. Daarbij moet je duidelijke kritiekpunten krijgen en ook ondersteund worden wanneer je hiermee aan de slag gaat. Zo’n traject duurt meestal drie tot zes maanden, en tussendoor moeten er geregeld evaluaties plaatsvinden. Er zijn echt uitzonderingen: als de taken die je moet verbeteren bijvoorbeeld snel geleerd kunnen worden, kan er een kortere termijn worden afgesproken.  
  • Je werkgever moet je voldoende scholing en begeleiding hebben geboden. Als de problemen verholpen kunnen worden door betere scholing, cursussen of begeleiding dan moet je werkgever dit bieden.
  • Je werkgever moet aantonen dat het niet mogelijk is je binnen de organisatie te herplaatsen in een andere functie. Dit heet een herplaatsingsverplichting. Als jouw organisatie onderdeel uitmaakt van een groep bedrijven, moet je werkgever ook kijken naar passende functies binnen die gehele groep.

Ontslag via kantonrechter

Je werkgever moet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen via een
kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Je werkgever moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier aantonen waarom die je precies wilt ontslaan. De rechter beoordeelt dit personeelsdossier en bepaalt ook of er eventueel toch nog mogelijkheden zijn tot herplaatsen binnen het bedrijf. Heb je hier hulp bij nodig? Onze juristen staan voor je klaar.


Niet eens met uitspraak kantonrechter?

Na de uitspraak van een kantonrechter kun je in hoger beroep gaan. Doe dit wel binnen drie maanden na de uitspraak. Vraag ook hier altijd een juridisch adviseur om hulp.


Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heeft elke werknemer recht op de wettelijke ontslagvergoeding, oftewel
transitievergoeding. Jij waarschijnlijk ook. Er is wel een uitzondering: als je ernstig verwijtbaar gehandeld hebt, heb je geen recht op deze vergoeding. 
Er ontstaat vaak discussie over de berekening van de transitievergoeding. Vraag daarom altijd een juridisch adviseur om hulp.


Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

Of je aanspraak maakt op een
werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), hangt af van de reden van je ontslag. Als het ontslag wordt geïnitieerd door je werkgever, heb je in beginsel recht op een WW-uitkering. Hier geldt echter dezelfde regel als bij de transitievergoeding: als je ernstig verwijtbaar gehandeld hebt, ben je zelf schuldig aan het ontslag en heb je ook geen recht op een WW-uitkering.

Veelgestelde vragen

Als je disfunctioneert, voldoen je werkprestaties niet aan de verwachtingen van je functie. Dat mag niet het gevolg zijn van medische redenen, gebrek aan training of de arbeidsomstandigheden. Je werkgever moet dit ook kunnen aantonen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.