Ontslag wegens disfunctioneren

Geeft uw werkgever aan dat hij uw arbeidsovereenkomst wil ontbinden wegens disfunctioneren? In deze situatie wilt u natuurlijk het liefst niet belanden. Maar wat betekent dit eigenlijk en wat zijn de voorwaarden? Lees er hieronder meer over. We helpen u graag bij het beantwoorden van vragen en begeleiding u in dit proces!

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal moet weten over ontslag wegens disfunctioneren

Wat houdt ontslag wegens disfunctioneren in?

Er is sprake van disfunctioneren als je niet voldoet aan de functie-eisen behorende bij je functie. Daarnaast ziet je werkgever geen mogelijkheid tot verbetering van je functioneren. Je werkgever kan er dan voor kiezen de arbeidsovereenkomst met je te ontbinden. Uiteraard mag het ontslag niet het gevolg zijn van een ziekte.

Waar moet je werkgever aan hebben voldaan?

Als medewerker kan je niet zomaar wegens disfunctioneren worden ontslagen. Er zijn een aantal zaken waar je werkgever aan moet voldoen als deze je wil ontslaan:

 • Je werkgever moet duidelijk aan kunnen tonen en goed kunnen onderbouwen dat je je werkzaamheden niet naar behoren uitvoert. Je werkgever komt niet weg met vage kritiek of slechte onderbouwing. Het disfunctioneren moet worden onderbouwd met een adequaat ontslagdossier.
 • Je mag niet worden overvallen met het nieuws dat je wordt ontslagen. Je werkgever dient je tijdig te informeren dat er problemen zijn met je functioneren.
 • Ook moet je genoeg tijd hebben gehad om je functioneren te kunnen verbeteren. Dit ‘verbetertraject’ houdt in dat wanneer je werkgever vindt dat je niet goed functioneert, je werkgever dit in duidelijke kritiekpunten moet overbrengen. Vervolgens moet je ondersteuning krijgen om de punten van kritiek uiteindelijk te verbeteren. Het verbetertraject is vaak een periode van 3 tot 6 maanden met veelvuldig overleg en evaluatie over je functioneren.
 • Je werkgever moet je voldoende scholing en begeleiding hebben geboden. Als het functioneren niet voldoende is door te weinig begeleiding, mag je werkgever je niet ontslaan wegens disfunctioneren. Als de problemen verholpen kunnen worden door betere scholing, cursussen of begeleiding dan moet je werkgever dit bieden.
 • Je werkgever moet aan kunnen tonen dat het niet mogelijk is om je binnen de organisatie te herplaatsen in een andere functie. Je werkgever heeft namelijk een herplaatsingsverplichting. Als je functioneren niet voldoende is, moet je werkgever eerst op zoek naar een eventueel geschiktere functie binnen de organisatie. Je werkgever moet aan kunnen tonen dat er inspanningen zijn verricht om een herplaatsing binnen de organisatie te realiseren.

Ontslag via kantonrechter

Je werkgever moet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen via een kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Je werkgever moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier kunnen aantonen waarom hij je precies wilt ontslaan. Hij moet goed onderbouwen waarom je niet voldoet aan de functie-eisen en hij moet aantonen dat hij voldoende heeft meegewerkt aan de verbetering van je functioneren. Dit houdt ook dat hij moet kijken of je eventueel herplaatst kan worden in een andere passende functie. De rechter beoordeelt het personeelsdossier en bepaalt ook of er eventueel toch nog mogelijkheden zijn tot herplaatsen binnen het bedrijf.

Niet eens met uitspraak kantonrechter?

Na de uitspraak van een kantonrechter kan je in hoger beroep gaan. Doe dit wel binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter. Vraag ook altijd een juridisch adviseur om hulp.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heeft elke werknemer recht op de wettelijke ontslagvergoeding, oftewel transitievergoeding. De kans is dus groot dat als je wordt ontslagen wegens disfunctioneren je aanspraak maakt op deze transitievergoeding. In de meeste gevallen gaat het namelijk vaak om onmacht en niet om onwil. Ernstige verwijtbaarheid speelt in deze situatie dan geen rol. Vaak ontstaat wel discussie over de vraag of de transitievergoeding juist berekend is. Win daarom altijd eerst juridisch advies in.

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

De reden van je ontslag bepaalt of je aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Als het ontslag wordt geïnitieerd door je werkgever, heb je in beginsel recht op een WW-uitkering. Echter geldt hier dezelfde regel als voor de transitievergoeding. Als je ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, ben je zelf schuldig aan het ontslag en heb je ook geen recht op een WW-uitkering.

Veelgestelde vragen