Vast­stel­lings­over­een­komst: tran­sitie­ver­goe­ding & WW-uitkering

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering. Hier kun je samen met je werkgever afspraken over maken in een vaststellingsovereenkomst. Het is dan handig om te weten wat je rechten precies zijn. Je leest er alles over op deze pagina.

Wat je allemaal wilt weten over transitievergoedingen en WW-uitkeringen in je vaststellingsovereenskomst

Transitievergoeding in je vaststellingsoverenkomst

Als je een vaststellingsovereenkomst gaat opstellen, heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding. Je mág wel afspraken maken over een financiële vergoeding, of ontslagvergoeding, en deze hierin vastleggen. Die vergoeding hoeft dan niet per se berekend te worden zoals dat gebeurt bij een transitievergoeding. Het bedrag mag namelijk ook hoger zijn. Dit is vaak het geval als de reden voor je ontslag betwistbaar is, of als je werkgever andere wettelijke regels niet in acht neemt.

WW-uitkering in je vaststellingsovereenkomst

Als je wordt ontslagen met een vaststellingsovereenkomst, is de kans groot dat je een WW-uitkering krijgt. Het ontslag moet dan wel voldoen aan een paar voorwaarden: 

  • Je werkgever moet het initiatief hebben genomen om je contract te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. 
  • Je mag zelf niet verwijtbaar zijn voor je ontslag. Ben je bijvoorbeeld ontslagen vanwege diefstal, verduistering, mishandeling of werkweigering? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering. 
  • Er mag geen sprake zijn van een opzegverbod. Je mag bijvoorbeeld niet arbeidsongeschikt zijn op het moment dat je jouw vaststellingsovereenkomst sluit. 
  • De einddatum van je contract moet vermeld worden in de vaststellingsovereenkomst. 

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op een WW-uitkering. Neem in je vaststellingsovereenkomst de volgende punten op: 

  • Naam en adres van werkgever en werknemer 
  • Reden van ontslag en dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen 
  • Dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag 
  • Dat het ontslag met wederzijds goedvinden is overeengekomen 
  • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
  • De datum en plaats waarop werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen

Heb ik ook recht op een WW-uitkering bij een bepaald contract?

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan mag jouw contract alleen beëindigd worden met een vaststellingsovereenkomst als er een (tussentijdse) opzegmogelijkheid in is opgenomen. In dat geval heb je ook recht op een WW-uitkering. Je regelt dan samen met je werkgever dat je na de geldende opzegtermijn een uitkering ontvangt.

Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in je contract is opgenomen, heb je pas recht op een WW-uitkering zodra de oorspronkelijke einddatum van je contract is verstreken. Schakel daarom altijd een juridisch expert in die je in deze situatie verder kan helpen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.