Vast­stel­lings­over­een­komst: transitie­vergoeding & WW

Een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding. Dit wordt bij een ontslag met wederzijds goedvinden ook wel een ontslagvergoeding genoemd. Heb ik hier recht op en krijg ik ook een WW-uitkering? Dit zijn vragen die veel mensen stellen. Wij helpen u dan ook graag! Lees er meer over of neem contact met ons op.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Uw werkgever betaalt?

Kosteloos beoordelen en onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over vaststellings­overeens­komsten in deze situatie

Vaststellingsovereenkomst & transitievergoeding

Bij een vaststellingsovereenkomst is een transitievergoeding niet verplicht. Wel kunt u met uw werkgever afspraken maken over een transitievergoeding en deze vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Die vergoeding kan net zo hoog zijn als de transitievergoeding, maar mag ook lager of hoger zijn. Dit is een belangrijke stap van de onderhandeling dus accepteer het eerste voorstel nooit te snel en overleg met een juridische expert wat een passend bedrag is. Wilt u een zo hoog mogelijke transitievergoeding? Schakel onze ontslaghulp in en bereken een indicatie voor een transitievergoeding.

De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en het bruto maandsalaris. De wettelijke transitievergoeding wordt als startpunt gebruikt.

Vaak is het mogelijk een hogere ontslagvergoeding te realiseren dan die een werkgever aanbiedt. Dit is met name het geval als de reden voor ontslag betwistbaar is, of werkgever andere wettelijke regels niet in acht neemt.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Zodra u bent ontslagen met een vaststellingsovereenkomst is de kans zeer groot dat u een WW uitkering krijgt. Het ontslag moet dan wel voldoen aan een paar voorwaarden.

 • Uw werkgever moet het initiatief hebben genomen om het contract te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst.
 • Een andere voorwaarde is dat uw ontslag niet door u eigen schuld gebeurd is. Bent u bijvoorbeeld ontslagen, omdat u iets heeft gesloten of is er sprake van verduistering, mishandeling of werkweigering? Dan heeft u geen recht op een WW-uitkering.
 • Er is geen sprake van enig opzegverbod. U mag bijvoorbeeld niet arbeidsongeschikt zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 • Als laatste moet de einddatum vermeld staan in het document. Hierbij wordt er gekeken naar de geldende opzegtermijn die in uw contract vermeld staat.

Als uw situatie voldoet aan deze en overige voorwaarden die de Werkloosheidswet stelt, heeft u grote kans op een WW-uitkering.

Als u voldoet aan de bovenstaande punten moeten deze en enkele andere zaken ook vermeld worden in de vaststellingsovereenkomst. Alleen op die manier kun je in aanmerking komen voor WW.

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Reden van ontslag en dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen
 • Dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag
 • Het ontslag gaat met wederzijds goedvinden
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • De datum en plaats waarop werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen

WW en bepaald contract

Bij een contract voor bepaalde tijd is het belangrijk om na te gaan of contract een (tussentijdse) opzegmogelijkheid vat. Zodra dit wel benoemd staat in het contract kan het contract namelijk middels een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. U zorgt er dan samen met uw werkgever voor dat uw na de geldende opzegtermijn een WW kunt ontvangen.

De arbeidsovereenkomst kan echter niet WW-veilig worden opgezegd zodat er geen tussentijdse opzegmogelijkheid vermeld staat in het contract. Dit betekent dat u pas WW zal krijgen zodra de oorspronkelijke einddatum van het contract is verstreken. Zorg er dus altijd voor dat u juridische hulp inschakelt om te voorkomen dat u geen ww kunt ontvangen.