Vaststellings­overeenkomst ontvangen

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan is het belangrijk om precies te weten wat u wel en juist niet moet doen. Zo krijgt u de beste voorwaarden en verspeelt u geen belangrijke rechten.

Bekijk nu ook de video

Afspraken vastleggen

Als uw werkgever uw arbeidscontract wilt beëindigen, kan hij u een ontslagvoorstel doen. In dit voorstel staan alle afspraken die de werkgever met u wil maken over uw ontslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de einddatum van het arbeidscontract, een ontslagvergoeding en een eventuele vergoeding voor juridische kosten die u moet maken. Een voorstel tot beëindiging hoeft u nooit te accepteren, u kunt hiertoe niet verplicht worden. Wanneer u en uw werkgever een overeenkomst willen sluiten, moeten jullie beiden het volledig eens zijn over alle afspraken en deze vastleggen in een overeenkomst. Dit is de vaststellingsovereenkomst. Een ontslag met vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Wat te doen bij ontvangen vaststellingsovereenkomst

 • Zet nooit direct uw handtekening!
  Het eerste voorstel van de werkgever is bijna nooit het beste voorstel. Heeft u al getekend? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd om alsnog af te zien van de vaststellingsovereenkomst. Dit moet u schriftelijk laten weten aan uw werkgever.

 • Lees het voorstel goed door
  Bestudeer het ontslagvoorstel van uw werkgever goed. Bekijk of alles er wel in staat of dat u ergens niet mee eens bent. Schrijf alle vragen die u heeft op.

 • Hoor uw werkgever aan, zeg niets toe
  Blijf in gesprek met uw werkgever en hoor zijn standpunten aan. Blijf neutraal en zeg nog niks toe, maar wijs ook nog niks af!

 • Check uw rechtshulpvergoeding
  Vaak betaalt de werkgever (een deel van) de kosten die u moet maken voor juridische hulp. Dit wordt meestal vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Controleer of u een vergoeding krijgt voor rechtshulp en hoe hoog die vergoeding is.

 • Schakel op tijd juridische hulp in
  Met juridische hulp schept u snel duidelijkheid in uw situatie. Een jurist kan u helpen de vaststellingsovereenkomst te beoordelen en te onderhandelen met uw werkgever voor een beter ontslagvoorstel. Verder is juridische controle van belang in verband met het veiligstellen van eventuele uitkeringsrechten.

Ontslagvergoeding

Bij een vaststellingsovereenkomst is een transitievergoeding namelijk niet verplicht. Wel kunt u met uw werkgever afspraken maken over een ontslagvergoeding. Die vergoeding kan net zo hoog zijn als de transitievergoeding, maar mag ook lager of hoger zijn. Wilt u een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding? Schakel dan onze ontslaghulp in. Bereken een indicatie voor een ontslagvergoeding.

Veelgestelde vragen