Vast­stellings­overeen­komst beoordelen: waar moet je op letten?

In een vaststellingsovereenkomst staan afspraken die jij en je werkgever maken over de beëindiging van je dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan de datum van je laatste werkdag en je transitievergoeding. Het is belangrijk om dit document kritisch door te lezen. Ontdek hoe je een vaststellingsovereenkomst beoordeelt – of vraag om hulp bij een van onze juridisch specialisten.

Wat je allemaal wilt weten over het beoordelen van vaststellings­overeens­komsten

Afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst

Als je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, kan die een ontslagvoorstel doen. Daarin staan allerlei belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld over de einddatum van je contract, je transitievergoeding en een eventuele vergoeding voor juridische kosten die je (vanwege je ontslag) moet maken. Een ontslagvoorstel hoef je nooit te accepteren. Je werkgever kan je hier dus niet toe verplichten. Je hebt ook onderhandelingsruimte. Als jullie het wél eens zijn over de afspraken, leggen jullie ze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een ontslag met een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen

Heb je een ontslagvoorstel ontvangen? Kijk dit dan kritisch na met onze tips.

Zet nooit meteen een handtekening
Het eerste voorstel van je werkgever is bijna nooit het beste voorstel. Heb je al getekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Geen zorgen. Er geldt altijd een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Laat je werkgever schriftelijk (en binnen deze tijd) weten dat je toch niet akkoord gaat.

Als het goed is, staat de bedenktijd van 14 dagen ook vermeld in je vaststellingsovereenkomst. Is dit niet het geval? Dan mag je er zelfs 3 weken over doen.

Is je bedenktijd al voorbij, maar wil je toch niet akkoord gaan met het voorstel? Dat is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Vraag daarom altijd om hulp bij een juridisch specialist.

Misschien wil je de vaststellingsovereenkomst van je werkgever helemaal niet tekenen. Dat is meestal niet erg gunstig, maar het mag wel. Je werkgever kan dan nog proberen je ontslag af te dwingen via de rechter of het UWV.

Zorg voor extra bedenktijd
Probeer tijdens het onderhandelproces de beste voorwaarden voor jezelf te creëren. Laat je daarbij niet onder druk zetten door je werkgever. Heb je bijvoorbeeld meer bedenktijd nodig? Met de hulp van een jurist krijg je dat voor elkaar.

Lees het voorstel goed door
Bestudeer het ontslagvoorstel van je werkgever goed. Bekijk of alle relevante afspraken erin staan, of je het eens bent met deze afspraken en schrijf alle vragen die je nog hebt op. Het is vooral verstandig om onderstaande zaken te controleren.

  • Controleer of de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst vermeld staat. Afspraken over de opzegtermijn kun je vaak terugvinden in je arbeidsovereenkomst of de cao. 
  • Controleer of er gesproken wordt over een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Dit is niet verplicht bij een ontslag met wederzijds goedvinden, maar wordt vaak wel aangeboden.
  • Controleer of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een WW-uitkering. Zo moet je werkgever het ontslag hebben geïnitieerd en moet de einddatum van je arbeidsovereenkomst vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst.
  • Controleer of andere belangrijke zaken, zoals concurrentiebeding of vrijstelling van werk, worden besproken. Het is belangrijk dat de inhoud van een vaststellingsovereenkomst volledig is.

Hoor je werkgever aan, zeg niets toe
Luister naar de verschillende standpunten van je werkgever en blijf in gesprek. Zeg in eerste instantie nog niks toe, maar wijs ook niks af. Als je open, communicatief en geïnteresseerd blijft, is het namelijk makkelijker om betere voorwaarden te krijgen. 

Check je rechtshulpvergoeding
Vaak betaalt je werkgever (een deel van) de kosten die je moet maken voor juridische hulp. Ook dit wordt meestal vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Controleer daarom of je een vergoeding krijgt voor rechtshulp en hoe hoog die vergoeding is.

Schakel op tijd juridische hulp in
Met juridische hulp schep je snel duidelijkheid in de situatie. Een jurist helpt je de vaststellingsovereenkomst te beoordelen en te onderhandelen met je werkgever voor een beter ontslagvoorstel. Zo weet je ook zeker dat je recht op een WW-uitkering behouden wordt.

Meer weten over vaststellingsovereenkomsten?

Op onze website vind je alle informatie die je nodig hebt als je een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt. Ontdek bijvoorbeeld wat het verschil is tussen een beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst, of lees je in over vaststellingsovereenkomsten bij ziekte. Heb je nog vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met een van onze juristen, of kies voor onze On Demand-oplossingen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.