Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden is een veelvoorkomende ontslagprocedure. Zowel de werknemer als de werkgever komen hier voordelig uit. Maar wat houdt het precies in? Je leest er alles over op deze pagina. 

Wat je allemaal wilt weten over ontslag met wederzijds goedvinden

Wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden komt vaak voor. De werkgever en de werknemer zijn het dan samen eens over de beëindiging van het dienstverband. De afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is voor beide partijen voordelig. 

Voordelen voor werknemer

 • Geen emotioneel belastende en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Meestal recht op een redelijke ontslagvergoeding
 • Kans om op een normale, zakelijke manier afscheid te nemen
 • Mogelijkheid om individuele afspraken te maken
 • Meestal recht op WW

Voordelen voor de werkgever

 • Geen onzekere en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Zekerheid over beëindiging dienstverband
 • Geen ‘moddergevecht’ en mogelijke onrust binnen de organisatie
 • Geen risico op een onverwacht hoge ontslagvergoeding  
 • Kans om op een normale, zakelijke manier afscheid te nemen

Er is geen toestemming van het UWV of een kantonrechter nodig om een ontslag met wederzijds goedvinden door te laten gaan. Er is officieel namelijk geen sprake van ontslag: het gebeurt vrijwillig; niemand is verplicht om met wederzijds goedvinden in te stemmen.

Opzegtermijn

Het is altijd belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn. Deze kun je terugvinden in je contract, de CAO of de wet.

Als je een WW-uitkering aanvraagt, gebruikt het UWV de opzegtermijn als uitgangspunt om te bepalen vanaf welke datum je de uitkering gaat ontvangen. Spreken jullie onderling een kortere termijn af dan de opzegtermijn? Dan krijg je vanaf het moment dat je arbeidsovereenkomst eindigt tot aan het einde van de opzegtermijn geen uitkering.

Zorg ervoor dat de opzegtermijn goed vermeld staat in de vaststellingsovereenkomst. Als dit niet het geval is, loop je het risico om gedurende een bepaalde periode geen inkomsten meer te ontvangen uit je loon of uitkering. 

Vaststellingsovereenkomst

Het is erg belangrijk om alle afspraken rond het ontslag op papier te zetten. Een mondelinge beëindiging met wederzijds goedvinden is niet geldig. Meestal stuurt de werkgever je eerst een ontslagvoorstel. Over dit voorstel kun je gaan onderhandelen. Als jullie het eens zijn geworden over het ontslag, wordt alles vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze overeenkomst volledig is en onder andere de volgende afspraken bevat:

 • WW-uitkering: De overeenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen om jouw recht op een WW-uitkering veilig te stellen.
 • Opzegtermijn: Het is belangrijk dat de juiste opzegtermijn in de overeenkomst staat. Anders krijg je een inkomensgat tussen het stoppen van je salaris en de start van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding: Dit is niet verplicht, maar wel een belangrijk punt van onderhandeling.
 • Hoe nu verder? Soms wordt een periode vrijstelling van werk afgesproken. Je kunt ook je openstaande vakantiedagen opnemen tot het einde van het dienstverband.

Zet nooit gelijk je handtekening onder een vaststellingsovereenkomst. Laat ‘m altijd controleren door een jurist, zodat je zeker weet dat de juiste afspraken - zoals WW-uitkering, opzegtermijn en ontslagvergoeding - erin staan.

Recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Het is echter wel gebruikelijk om een vergoeding af te spreken. Zodra je kiest voor een opzegging met instemming (dat is iets anders dan ontslag met wederzijds goedvinden), heb je wél wettelijk recht op een transitievergoeding. In de praktijk accepteren de meeste werknemers niet snel een vaststellingsovereenkomst zonder een transitievergoeding.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de vergoeding een belangrijk punt van onderhandeling. Vaak wordt bij het vaststellen van de ontslagvergoeding de wettelijke transitievergoeding gebruikt als uitgangspunt. Deze vergoeding krijg je als de kantonrechter een dienstverband ontbindt of als je werkgever opzegt met instemming van jou of toestemming van het UWV. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van je dienstjaren en maandsalaris. Bereken hoe hoog de transitievergoeding in jouw geval is.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Als je niet direct nieuw werk kunt vinden nadat je bent ontslagen, kun je een WW-uitkering aanvragen. Dat geldt in beginsel ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever moet dan in de overeenkomst melden dat het ontslag op zijn, haar of diens initiatief plaatsvindt, en dat dit niet aan jou te wijten is. Als je daarmee instemt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Zorg er altijd voor dat alles goed in de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd.

Als je zelf ontslag neemt, ontvang je geen WW-uitkering. Dat geldt ook wanneer je niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Ben je bijvoorbeeld ziek bij het einde van het dienstverband? Dan geldt de Ziektewet en mag je niet akkoord gaan met een ontslag. Schakel hiervoor altijd juridische hulp in.

Veelgestelde vragen

Als je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil opzeggen, krijg je in beginsel gewoon een WW-uitkering. Ook als je met het ontslag instemt. Ligt het initiatief van het ontslag bij jou? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Lees meer over ontslag met wederzijds goedvinden.


Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.