Transitie­vergoeding berekenen

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een financiële vergoeding. Dit is je transitievergoeding. Het helpt je om de periode tussen je oude en je nieuwe baan te overbruggen. Op deze pagina lees je hoe hoog je transitievergoeding mag zijn en hoe je dit berekent.

Wat je allemaal wilt weten over de hoogte van je transitievergoeding

Berekening transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. In principe mag je maximaal €89.000 ontvangen. Is jouw bruto jaarsalaris op dit moment hoger dan dat bedrag? Dan is de maximale hoogte van je transitievergoeding gelijk aan je bruto jaarsalaris.

Transitievergoedingen worden altijd op dezelfde manier berekend. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent of wat je functie is. Die berekening ziet er zo uit:

 • Voor ieder jaar dat je gewerkt hebt krijg je een derde deel van je maandsalaris. Dat bereken je zo: (aantal dienstjaren) x (⅓ bruto maandsalaris)
 • Voor de overige maanden krijg je ook nog een vergoeding. Die bereken je zo: (totale brutosalaris overige maanden / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12)
 • De uitkomsten van deze twee berekeningen tel je bij elkaar op

Houd er rekening mee dat je werkgever nog kosten van je transitievergoeding af mag halen. Die kosten moeten dan gemaakt zijn met het oog op het ontslag en in overleg met jou. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor outplacement of scholing.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Stel je voor dat je arbeidsovereenkomst 7 jaar en 10 dagen duurde. Je bruto maandsalaris was €4.500. Je bruto uurloon was €30. Je werkte 8 uur per dag. 

 • Je berekent eerst de vergoeding over het aantal volledige jaren dat je gewerkt hebt: (7 dienstjaren) x (⅓ €4.500)= € 10.500 
 • Dan bereken je de vergoeding over de laatste 10 dagen. Je begint met het totale brutosalaris over deze 10 dagen. Dat is: (8 uur per dag) x (10 dagen) x (bruto uurloon van €30) = €2.400. Daarna gebruik je de standaard formule: (€2.400 / €4.500) x (⅓ x €4.500 / 12) = €66,67 
 • Je totale transitievergoeding is: €10.500 + € 66,67 = €10.567

Voorbeeld 2

Stel je voor dat je arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar duurde, omdat je bijvoorbeeld in je proeftijd al ontslagen bent. Je hebt uiteindelijk maar 10 dagen gewerkt. Je bruto maandsalaris was €4.500. Je bruto uurloon was €30. Je werkte 8 uur per dag. 

 • Je berekent dan alleen de vergoeding over deze 10 dagen. Je begint met het totale brutosalaris over deze 10 dagen. Dat is: (8 uur per dag) x (10 dagen) x (bruto uurloon van €30) = €2.400. Daarna gebruik je de standaard formule: (€2.400 / €4.500) x (⅓ x €4.500 / 12) = €66,67 
 • Je totale transitievergoeding is dus € 66,67

Het aantal dienstjaren

Heb je verschillende arbeidsovereenkomsten gehad, maar niet aan één stuk door gewerkt voor dezelfde werkgever? Zolang er niet meer dan 6 maanden tussen het einde van de voorafgaande en het begin van de opvolgende overeenkomst zit, tellen alle dienstjaren mee voor je transitievergoeding. Er gelden echter twee uitzonderingen: 

 1. De 6-maanden-regel is ingegaan vanaf 1 juli 2015. Als je opeenvolgende contracten hebt gehad voor die periode, mag er bij die overeenkomsten niet meer dan 3 maanden tussen het einde van de voorafgaande en het begin van de opvolgende zitten. Alleen dan tellen ze mee voor je transitievergoeding.  
 2. Had je al een arbeidsovereenkomst toen je jonger dan 18 jaar was? Dan tellen alleen de maanden waarin je gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte mee voor je transitievergoeding. Dit geldt dan voor de maanden voordat je 18 jaar werd; daarna niet meer.

Berekenen van het bruto maandsalaris

De berekening van je bruto maandsalaris verschilt per type contract. 

 • Bij een vast contract wordt je bruto uurloon vermenigvuldigd met je arbeidsduur per maand. Dit is een vast aantal uren.  
 • Bij een oproepcontract wordt je bruto uurloon vermenigvuldigd met je gemiddelde arbeidsduur per maand. 
 • Bij stukloon of provisie wordt gekeken naar het gemiddelde salaris dat je per maand hebt ontvangen in de 12 maanden voor het einde van je arbeidsovereenkomst. Je vakantiebijslag en je vaste eindejaarsuitkering wordt hierbij opgeteld. 

Als er andere componenten van toepassing zijn, worden deze ook toegevoegd aan je bruto maandsalaris. Denk bijvoorbeeld aan vakantiebijslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen.

Bijzondere situaties

Bijzondere situaties kunnen invloed hebben op je transitievergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als je werkgever aangeeft dat je minimaal 20% minder moet gaan werken. Je krijgt dan alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat je minder werkt. De hoogte is nog steeds afhankelijk van je salaris.    
Als je ziek bent voor of op het moment dat u bent ontslagen, heeft dat geen gevolgen voor de berekening van je transitievergoeding. Je kunt altijd uitgaan van je normale, laatstverdiende bruto maandsalaris. 


Veelgestelde vragen

Je kunt je
transitievergoeding berekenen door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met een derde deel van je maandsalaris. Ben je bijvoorbeeld 10 jaar in dienst geweest met een bruto maandsalaris van €5.000? Dan is je transitievergoeding €16.665.
Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.