Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is vanaf 2021 maximaal €84.000 bruto. Hoeveel kunt u krijgen? Wij informeren u graag over de regels en uitzonderingen. Gebruik ook onze tool om de hoogte in uw situatie te berekenen!

Hoe wij u kunnen helpen

DAS helpt u ook als u niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor u klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boekt u snel een resultaat, houdt u grip op uw uitgaven en voorkomt u verrassingen.

Bent u wel bij of via ons verzekerd en heeft u een geschil? Meld dit dan bij ons.

Vergoeding berekenen

Kom er achter hoe hoog uw transitievergoeding zou moeten zijn of bereken via onze tool of u transitievergoeding overeenkomt met wat u mag verwachten.

Bereken

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over de hoogte van uw transitie­vergoeding

Berekening transitievergoeding

De hoogte van uw transitievergoeding hangt af van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Het aantal dienstjaren wordt berekend vanaf de eerste maand van het dienstverband. De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2021 maximaal €84.000 bruto of een jaarsalaris wanneer u meer dan €84.000 bruto per jaar verdient. Iedereen ontvang een vergoeding volgens dezelfde formule. De opbouw is dan ook gelijk ongeacht leeftijd en de duur van het dienstverband.

 • U krijgt een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf uw eerste werkdag.
 • De vergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend door de volgende formule: (het bruto salaris ontvangen over het resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12). Heeft u een arbeidsovereenkomst korter dan een jaar/ Dan wordt dezelfde formule gebruikt.
 • Houd er wel rekening mee dat de kosten die de werkgever heeft moeten maken voor bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. De kosten moeten wel gemaakt zijn met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Hiervoor gelden ook een aantal voorwaarden.

Voorbeelden

Om het te verduidelijken berekenen we de transitievergoeding aan de hand van een voorbeeld. Stel dat uw arbeidsovereenkomst 7 jaar en 10 dagen duurde. Het bruto maandsalaris was € 4.500. Het bruto uurloon was € 30. De werknemer werkte 8 uur per dag.

 • Eerst wordt de vergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 7 jaar x (1/3 van € 4.500) = € 10.500.
 • Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 10 dagen. Eerst moeten we het totale salaris over deze 10 dagen bereken. Dat is: 10 x 8 (gewerkte uren) x €30 (bruto uurloon) = € 2.400.
 • Vervolgens kunnen we de standaard formule gebruiken. De vergoeding over deze tien dagen is: (2400/ 4500) x (1500/12) = €66,66 De totaal aan transitievergoeding is € 10.500 + € 66,66 = € 10.567

Wordt u in uw proeftijd ontslagen? Dan hebben we een ander voorbeeld. Stel u heeft maar 10 dagen gewerkt. Het brutosalaris over deze 10 dagen is € 2400. Dit wordt beschouwd als het loon per maand. u kunt dan uw transitievergoeding al volgt berekenen.

 • €2.400 / €2.400) x ((1/3 x €2.400)/12) = 1 x (€ 800/12) = € 66,66. De werknemer krijgt dus € 22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat hij in dienst was.

Het aantal dienstjaren

Om het aantal dienstjaren te berekenen wordt er gekeken naar hele periodes van 6 maanden. Heeft u verschillende overeenkomsten gehad maar niet aan één stuk door gewerkt voor dezelfde werkgever? Zolang er niet meer dan 6 maanden ligt tussen iedere overeenkomst worden alle overeenkomsten meegeteld in de berekening. Hierbij gelden echter twee uitzonderingen:

 • Zodra er sprake is van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd, tellen alleen de contracten mee die elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van drie maanden. Of een andere termijn die op basis van de cao gold. Deze moeten dan wel voor 1 juli 2015 geëindigd zijn. Tot en met 2015 mocht er namelijk maar 3 maanden tussen de contracten zitten. Dit is toen verlengd naar 6 maanden.
 • Zodra u al voor uw achttiende in dienst was tellen alleen de maanden waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte mee voor de berekening. Dit geldt voor de maanden voordat u 18 werd.

Berekenen van het bruto maandsalaris

Om de transitievergoeding te berekenen moet het bruto maandsalaris bepaald worden. De berekening verschilt per type contract.

 • Zodra u een vaste arbeidsduur heeft, wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Met een vaste arbeidsduur wordt een vast aantal uren bedoeld.
 • Bij een oproepcontract wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand.
 • Zodra een deel van het loon uit stukloon of provisie bestaat, wordt er gekeken naar het gemiddelde gemiddeld dat de werknemer per maand heeft ontvangen in de 12 maanden voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. De vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering wordt hierbij opgeteld.

Daarnaast worden andere looncomponenten toegevoegd wanneer deze van toepassing zijn. Denk hierbij aan vakantiebijslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, variabele eindejaarsuitkeringen.

Bijzondere situaties

Zit u in een bijzondere situatie zodra u ontslagen wordt, kan dit invloed hebben op de hoogte van de transitievergoeding. Lees daarom ook meer over wanneer u recht heeft op een transitievergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij u minder gaat werken. Dan krijgt u alleen een transitievergoeding over over het aantal uren dat u minder werkt. De hoogte is dan afhankelijk van het loon wat u ontvangt. U ontvangt alleen een vergoeding als de werkgever heeft aangegeven dat u minder moet werken. Daarnaast moet u minimaal 20% minder gaan werken en het mag niet tijdelijk zijn.

Als u ziek was voor of op het moment dat u bent ontslagen, heeft dat geen gevolgen voor de berekening van de vergoeding. Er wordt altijd uitgegaan van uw normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.Veelgestelde vragen