Recht op transitie­vergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die worden ontslagen. Iedere werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. De voorwaarde is dat het ontslag niet ernstig verwijtbaar is.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een simpelere versie van de oude ontslagvergoeding. Het is een wettelijke vastgestelde vergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, via UWV of de kantonrechter. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren, leeftijd en bruto salaris. Dankzij deze regeling is het voor werkgevers betaalbaarder om mensen die al langere tijd in dienst zijn te ontslaan. De regeling zorgt voor een lager risico voor de werkgever in geval van ontslag, wat het weer aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen. Met deze regeling heeft iedereen die vanaf de eerste werkdag recht op zo’n vergoeding. Of u nu wordt ontslagen, boventallig bent verklaard of uw contract niet wordt verlengd. Ook bij ontslag tijdens ziekte (ná 2 jaar) heeft u recht op een transitievergoeding. Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt. Maar alleen als dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uw werkgever.

Geen recht op transitievergoeding

In de volgende gevallen is uw werkgever niet verplicht transitievergoeding te betalen:

  • Als jullie het contract met wederzijds goedvinden beëindigen.
  • Als uw werkgever failliet is verklaard, of in de schuldsanering zit.
  • Als u jonger dan 18 bent en minder dan 12 uur per week werkt.
  • Als u vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen.
  • Als u ernstig verwijtbaar handelde of nalatig bent geweest.
  • Als er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.

Hoogte transitievergoeding berekenen

De hoogte van uw transitievergoeding hangt af van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Het bedrag wordt op de volgende manier berekend:

  • Een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar en het resterende deel van het laatste jaar. Voor de dan nog resterende maanden wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Wat is 1 maandsalaris?
Dit bedrag is opgebouwd uit het bruto maandsalaris, toeslagen (van de afgelopen 12 maanden ÷ 12) en eventuele bonussen (van de afgelopen 3 jaar ÷ 36).

Maximale transitievergoeding
De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal €83.000 bruto of een jaarsalaris wanneer u meer dan €83.000 bruto per jaar verdient.

Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u niet per definitie recht op een ontslagvergoeding maar wordt er in een ontslagvoorstel meestal wel een vergoeding aangeboden. Deze vergoeding bij ontslag is vaak gebaseerd op de transitievergoeding.

Vergoeding onderhandelbaar

Vaak is de transitievergoeding de minimale vergoeding bij ontslag en kunt u onderhandelen over een hogere vergoeding. Vraag een van onze jurist om advies en weet direct wat uw kansen zijn.

Veelgestelde vragen