Wat is een transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een financiële vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. Hoe hoog mag zo’n transitievergoeding zijn? En wat is het verschil met een ontslagvergoeding? Je leest er alles over op deze pagina.

Wat is een transitievergoeding?

Vanaf je eerste werkdag heb je al recht op een transitievergoeding. Dat is een financiële vergoeding die je krijgt als:

  • Je ontslagen wordt door je werkgever
  • De rechter je arbeidscontract ontbindt op verzoek van je werkgever
  • Je werkgever je arbeidscontract niet verlengt
  • Je zelf ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest

Aan de ene kant is deze vergoeding bedoeld als compensatie voor je ontslag. Aan de andere kant moet deze vergoeding je helpen bij de overstap naar een nieuwe baan.

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

Een transitievergoeding wordt vaak verward met een ontslagvergoeding.

Als een dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is er sprake van een ontslagvergoeding. Hier maak je samen met je werkgever afspraken over in een vaststellingsovereenkomst. Een ontslagvergoeding kan hoger, lager of gelijk zijn aan een transitievergoeding.

Als een dienstverband op een andere manier wordt beëindigd, is er sprake van een transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

In beginsel heeft iedereen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook bij ontslag na twee jaar ziekte. Er zijn wel een paar voorwaarden waar je ontslag aan moet voldoen. In de meeste gevallen moet het ontslag bijvoorbeeld geïnitieerd zijn door je werkgever.

Hoe bereken ik mijn transitievergoeding?

De hoogte van je transitievergoeding hangt af van het aantal jaar dat je gewerkt hebt en je brutosalaris. Je kunt ‘m zelf berekenen met onze tool.

Hoe wordt een transitievergoeding uitbetaald?

Je werkgever is verplicht om jouw transitievergoeding uit te keren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De betaling moet dus samen met je laatste loon en openstaande vakantiedagen worden uitgekeerd. Betaalt je werkgever niet op tijd? Dan is die je wettelijk een rente van 2% verschuldigd over het transitiebedrag.

Kan je werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen, omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan mag dit in termijnen betaald worden, verspreid over maximaal 6 maanden. Dit wordt doorgaans in overleg met de werknemer gedaan.

Veelgestelde vragen

Als het initiatief van je ontslag bij je werkgever ligt, is die meestal verplicht om een
transitievergoeding te betalen. Je dient hiervoor wel in loondienst te werken.


Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.