Wat is een vast­stellings­overeen­komst?

Wordt jouw arbeidscontract beëindigd met wederzijds goedvinden? Dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Je stelt dan samen met je werkgever afspraken op, bijvoorbeeld over je transitievergoeding of WW-uitkering. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV is daardoor niet meer nodig. Je leest er alles over op deze pagina.

Wat je allemaal wilt weten over vaststellingsovereenskomsten

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden waaronder je arbeidscontract wordt beëindigd vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum van je dienstverband.

De inhoud van een beëindigingsovereenkomst is in principe hetzelfde als die van een vaststellingsovereenkomst. Er is echter één verschil: de afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn wettelijk geregeld, maar die in een beëindigingsovereenkomst niet. Bij een beëindigingsovereenkomst kunnen ze dus ook makkelijker doorbroken worden.

Wanneer stel je een vaststellingsovereenkomst op?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je werkgever jouw dienstverband wilt beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan een conflict of een reorganisatie. Als je het met de beslissing eens bent, kun je kiezen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Jullie kunnen dan samen een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst op te stellen.

Een vaststellingsovereenkomst biedt zowel jou als je werkgever voordelen. Het is bijvoorbeeld een snellere en goedkopere afhandeling van de ontslagprocedure, omdat er geen tussenkomst van het UWV of de kantonrechter nodig is. Daarnaast kun jij als werknemer vaak profiteren van een hogere ontslagvergoeding en kun je ook afspraken maken over andere zaken.

Het is belangrijk om jouw vaststellingsovereenkomst voorafgaand aan ondertekening te laten controleren door een jurist. Die controleert dan of je aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij een contract voor bepaalde tijd

Heb jij een contract voor bepaalde tijd? Ook dan kun je een vaststellingsovereenkomst opstellen.

Als er een mogelijkheid tot tussentijds opzeggen in je contract staat, heb je meteen recht op een WW-uitkering. Is dit niet het geval? Dan heb je pas recht op een WW-uitkering als je opzegtermijn is afgelopen.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je vaststellingsovereenkomst? Benoem in ieder geval de volgende punten:

 • De einddatum van je arbeidsovereenkomst
 • De opzegtermijn
 • De reden van je ontslag
 • Wie het ontslag geïnitieerd heeft
 • Afspraken over je transitievergoeding/ontslagvergoeding
 • Of er sprake is van een vrijstelling van werk
 • Afspraken over vakantiedagen
 • Afspraken over het concurrentie- en relatiebeding
 • Afspraken over het inleveren van bedrijfseigendommen
 • Afspraken over je outplacementbudget
 • Afspraken over de gemaakte juridische kosten tijdens de ontslagprocedure
 • Afspraken over de gemaakte studiekosten tijdens het dienstverband 
 • Of er sprake is van finale kwijting
 • Eventuele afspraken over het verstrekken van een getuigschrift en referenties

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Controleer de inhoud met onze tips of schakel de hulp van een van onze juristen in.

Is er bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst?

Heb je een vaststellingsovereenkomst getekend? Dan krijg je meestal 2 weken bedenktijd. Dit is je herroepingsrecht. Als je toch niet akkoord gaat, dien je dit schriftelijk te laten weten aan je werkgever. Je hoeft daarbij geen reden te vermelden.

Als er geen bedenktijd vermeld staat in de getekende vaststellingsovereenkomst, krijg je 3 weken bedenktijd. Ook dan laat je jouw werkgever schriftelijk weten dat je toch niet akkoord gaat.

Let op: je mag maar 1 keer per 6 maanden gebruikmaken van je herroepingsrecht (bij dezelfde werkgever).

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

Wil je jouw vaststellingsovereenkomst na je bedenktijd nog vernietigen? Dit mag alleen in uitzonderlijke gevallen:

 • Dwaling kan bijvoorbeeld een reden zijn. Dit is wel afhankelijk van de situatie.
 • Misbruik van omstandigheden kan ook een reden zijn. Soms kan een werkgever je bijvoorbeeld onder druk zetten om te tekenen. Als werknemer stem je dan niet ‘vrijwillig’ in.

Veelgestelde vragen

Een
vaststellingsovereenkomst
wordt vaak opgesteld als het arbeidscontract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst voorkom je een ontslagprocedure via de kantonrechter of UWV.Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.