Ontslag met tijdelijk contract: wat betekent dit voor u?

U heeft een tijdelijk contract en uw werkgever wil het contract beƫindigen voor de afgesproken einddatum. U wilt natuurlijk graag weten of uw werkgever dit mag doen. Wat zijn uw rechten bij dit type contract? Wij helpen u graag en beantwoorden enkele veelvoorkomende vragen voor u! Toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het jou uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in je kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van je situatie
 • Inzicht in je kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslag bij een tijdelijk contract

Eerder opzeggen staat in uw contract

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen opzeggen als er in het contract staat dat er tussentijds kan worden opgezegd. Verder moet er aan één van de voorwaarden worden voldaan:

 • U geeft als werknemer toestemming voor die opzegging.
 • Er staat een proeftijd in het contract en uw werkgever zegt op binnen de proeftijd.
 • Uw werk bestaat uit nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten voor uw werkgever. U doet dit minder dan 4 dagen per week.
 • Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd.
 • U bekleedt als werknemer een geestelijk ambt.

Als de tussentijdse opzegmogelijkheid in het arbeidscontract staat, heeft u altijd recht op een WW-uitkering, mits u zelf niet verwijtbaar bent. Het hangt af van de reden waarom u wordt ontslagen of de werkgever een ontslagvergunning moet aanvragen via het UWV of dat de ontslagprocedure via de kantonrechter gaat. Er moet altijd rekening gehouden worden met de opzegtermijn.

Eerder opzeggen staat niet in uw contract

Staat in uw arbeidscontract niet aangegeven dat deze eerder kan eindigen? Dan moet uw werkgever toestemming tot opzegging aan UWV of ontbinding bij de kantonrechter vragen om uw contract eerder te beëindigen. Uw werkgever moet in deze situatie dus altijd een procedure volgen om het contract te beëindigen. Het gebeurt niet vaak dat het oordeel in het voordeel van de werkgever is, omdat hij de mogelijkheid had om de tussentijdse opzegmogelijkheid te verwerken in het contract. De werkgever moet daarom met een hele goede reden komen, waarom hij u wil ontslaan.

Teken in deze situatie nooit een vaststellingsovereenkomst, omdat u dan uw recht op een WW-uitkering verliest. Dit geldt alleen voor de maanden voordat uw contract eigenlijk zou aflopen. Stel u heeft een contract t/m augustus en u gaat akkoord met een vaststellingsovereenkomst waardoor u vanaf juli geen inkomsten meer heeft. U krijgt in deze situatie dan geen uitkering voor de maanden juli en augustus. Pas vanaf september gaat de uitkering in. U had immers wel doorbetaald kunnen worden. U moet echter wel binnen drie maanden ‘officieel’ werkloos zijn. Zodra u een vaststellingsovereenkomst zou hebben getekend in april, verliest u uw volledige recht op een uitkering.

Ontslag tijdens ziekte en ontslag wegens bedrijfseconomische reden worden via het UWV geregeld. Heeft uw werkgever een andere reden, dan gaat het via de kantonrechter. Wilt uw werkgever u ontslaan tijdens uw zwangerschap is dit niet mogelijk. Er geldt dan namelijk een ontslagverbod.

Uw tijdelijke contract niet verlengd?

De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijk contract aan u aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding. Uw werkgever moet u dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Is de werkgever te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon over de periode dat uw werkgever te laat was.

Deze verplichting heeft de werkgever niet als:

 • uw tijdelijk contract korter is dan 6 maanden.
 • u een tijdelijk contract heeft voor een termijn die niet van te voren te bepalen is, zoals voor een project of vervanging van een zieke collega.
 • er geen einddatum in uw tijdelijk contract staat.
 • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Heeft uw werkgever u niet minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten dat hij uw tijdelijke contract niet wilde verlengen? Stuur dan een aangetekende brief waarin u uw aanzegvergoeding claimt. Gaat uw werkgever niet over tot betaling, dan dient u erop bedacht te zijn dat u binnen twee maanden na het einde van uw dienstverband een verzoekschrift in moet dienen om de aanzegvergoeding te claimen. Doet u dat niet binnen twee maanden, dan kunt u hier geen beroep meer op doen.

Transitievergoeding tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) ingegaan. Deze nieuwe wet heeft ook invloed op de regels met betrekking tot de transitievergoeding. Dit is een vergoeding die u ontvang bij ontslag ter compensatie van uw baanverlies en om te gebruiken voor bijvoorbeeld omscholing.

Ook werknemers die korter dan 24 maanden in dienst zijn geweest hebben sinds de ingang van deze wet recht op een transitievergoeding. Je bouwt deze vanaf 1 januari 2020 namelijk vanaf dag één al op. Het maakt niet uit of het contract niet is verlengd of dat de werkgever het contract heeft opgezegd nadat er een ontslagprocedure is doorlopen. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door te kijken naar uw salaris en hoe lang u in dienst bent geweest.