Ontslag in proeftijd: hoe werkt het?

Het kan zomaar gebeuren: je werkgever ontslaat je al in de proeftijd. Dat is vervelend, maar het mag wel. Er is helaas niet zoveel dat je hiertegen kunt doen. Op deze pagina lees je er alles over. 

Wat je allemaal wilt weten over ontslag in proeftijd

Mag ik ontslagen worden?

Als je met een nieuwe baan begint, krijg je meestal een proeftijd. Met een geldig proeftijdbeding mag de arbeidsovereenkomst binnen deze tijd direct opgezegd worden - zowel door jou als door je werkgever.  

Bij een ontslag in de proeftijd hoeven er geen ‘normale’ ontslagregels nageleefd te worden. Zo is er geen opzegtermijn, is een ontslagvergunning niet nodig en hoeft er niet schriftelijk te worden opgezegd. Dien jij een speciaal verzoek in? Dan moet je werkgever de reden van het ontslag wel schriftelijk bevestigen.

Geldigheid proeftijdbeding 

De proeftijd moet altijd schriftelijk zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Hoe lang de proeftijd duurt, is afhankelijk van je contract. 

  • Bij een tijdelijk contract van minder dan zes maanden is er geen proeftijd. 
  • Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer duurt de proeftijd maximaal één maand. 
  • Bij een vast contract duurt de proeftijd maximaal twee maanden. 

De proeftijd is voor de werkgever en de werknemer hetzelfde, en gaat in bij de start van de arbeidsovereenkomst. Het kan voorkomen dat er in een CAO afwijkende voorwaarden voor de proeftijd staan, maar de periode mag nooit langer duren dan twee maanden. 

Als de proeftijd aan het bovenstaande voldoet, is die geldig. Dit betekent niet dat je werkgever er altijd een beroep op mag doen. Als die bijvoorbeeld al weet dat je geschikt bent voor je functie (door opvolgend werkgeverschap), mag dit niet.

Zelf ontslag nemen in proeftijd

Het kan natuurlijk voorkomen dat je zelf ontslag wilt nemen in je proeftijd. Je kunt dit per direct doen; er geldt geen opzegtermijn. Voordat je zelf ontslag neemt, is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden en wat de gevolgen zijn. De kans is bijvoorbeeld groot dat je dan geen recht hebt op een WW-uitkering. Je hebt er namelijk zelf voor gekozen om ontslag te nemen, en daardoor ben je verwijtbaar werkloos geraakt.

Reden van ontslag in proeftijd

Als je ontslagen wordt in je proeftijd, heb je het recht om te weten waarom. Je werkgever moet dan - op jouw verzoek - de reden van het ontslag schriftelijk aan je doorgeven. Is je ontslag het gevolg van discriminatie? Dan is het verboden. Je mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden omdat je ziek bent. Voor een geslaagd beroep op een discriminatiegrond moet natuurlijk wel voldoende bewijs aanwezig zijn.

Ontslag in proeftijd: WW en transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, heb je een schriftelijke verklaring nodig van je werkgever met daarin de reden voor het ontslag. Deze reden mag echter niet te verwijten zijn aan jezelf. Je recht op een uitkering kan bijvoorbeeld in gevaar komen als je standaard te laat kwam, en dat ook de reden van je ontslag was.

Vanaf de eerste dag van je dienstverband bouw je een transitievergoeding op. Je kunt hier dus ook aanspraak op maken over de gewerkte dagen in je proeftijd. Dit geldt niet voor werknemers die nog geen 18 jaar zijn en minder dan 12 uur per week werken. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van discriminatie of onredelijk handelen, kun je ook aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.