Zelf ontslag nemen

Nieuwe baan gevonden of niet tevreden over uw huidige baan? Laat dan schriftelijk aan uw werkgever weten dat u ontslag neemt. Voordat u ontslag neemt is het belangrijk om te weten waar u rekening mee moet houden en wat de eventuele gevolgen zijn. Wij leggen het u graag uit! Mocht u hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over zelf ontslag nemen

Waar moet u rekening mee houden?

U kunt zelf ontslag nemen door uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als u zelf uw arbeidsovereenkomst opzegt, betekent dit in veel gevallen wel dat u geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. U moet wel rekening houden met de onderstaande punten voordat u ontslag neemt.

Wettelijke opzegtermijn

Het is allereerst van belang om na te gaan of u uw arbeidscontract wel mag opzeggen. Bij een contract voor onbepaalde tijd mag dat, maar bij een contract voor bepaalde tijd moet er een tussentijds opzegbeding in het contract staan. Ook moet u goed kijken welke opzegtermijn er voor u geldt. Opzeggen in de proeftijd mag altijd waarbij geen opzegtermijn geldt. Heeft u een nulurencontract? Dan heeft u een opzegtermijn van maximaal 4 dagen. Natuurlijk kan de werkgever in het contract een andere opzegtermijn vermelden. In je proeftijd ben je niet gebonden aan een opzegtermijn en mag je dus altijd zelf ontslag nemen. Dit geldt ook voor uw werkgever.

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken 1 maand. Bij cao kan van de wettelijke opzegtermijn afgeweken worden. Werkgever en werknemer kunnen in het arbeidscontract een afwijkende opzegtermijn afspreken, maar deze afspraak mag niet ten nadele van de werknemer zijn. Lees meer over het opzeggen of beëindigen van een tijdelijk of vast arbeidscontract.

Concurrentiebeding of relatiebeding

Veel bedrijven voegen een concurrentiebeding of relatiebeding toe aan uw contract om te voorkomen dat de werknemer gedurende een bepaalde periode bijvoorbeeld bij een concurrent of relatie gaat werken. Zodra dit is opgenomen in uw contract mag u niet voor een concurrent of relatie van uw werkgever werken. U moet een hoge boete betalen zodra u dit alsnog doet. Voordat u ontslag neemt is het daarom belangrijk dat u dit bespreekt met uw werkgever. De afspraak dat het concurrentiebeding vervalt, verwerkt u dan bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst.

Eindafrekening zonder ontslagvergoeding

Zodra de arbeidsovereenkomst stopt, moet uw werkgever een eindafrekening betalen. Dit bestaat uit loon, vergoeding van overuren, openstaande vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. De werkgever moet deze binnen een maand betalen. Zodra dit niet gebeurt, kunt u dit opeisen.

U ontvangt geen ontslagvergoeding als u zelf ontslag neemt. Soms gebeurt dit wel en worden deze afspraken vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Uitkering na ontslag

Als u zelf uw arbeidsovereenkomt opzegt, betekent dit in veel gevallen dat u geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Zelf opzeggen is dus eigenlijk alleen aan te raden als u al een andere baan hebt en geen beroep op een WW-uitkering hoeft te doen. Is de situatie op het werk zo ernstig doordat uw werkgever u bijvoorbeeld heeft bedreigd of herhaaldelijk uw loon niet netjes wordt betaald? Dan kunt u ook zelf opzeggen. Houdt er in dat geval rekening mee dat het UWV beoordeelt of er sprake is van een dringende reden en oordeelt zelf of u wel of geen WW-uitkering krijgt.

Neem geen ontslag als u ziek bent. U krijgt dan meestal geen loon en geen uitkering. Teken ook geen vaststellingsovereenkomst als u ziek bent. Wilt u toch ontslag nemen tijdens ziekte? Lees dan eerst meer informatie en neem contact op met onze juristen.

Vrijwillig ontslag nemen

Als uw werkgever en u het eens zijn over het beëindigen van het arbeidscontract, is er sprake van een opzegging met wederzijds goedvinden. U kunt dan samen met uw werkgever afspreken wanneer uw arbeidscontract precies eindigt en deze afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het maakt in zo’n geval niet uit of u een tijdelijk of vast arbeidscontract heeft. Dit maakt wel uit als u een WW-uitkering wilt aanvragen. Als het UWV namelijk ziet dat er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in het tijdelijke arbeidscontract en er wordt toch beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, dan kan het UWV een WW-uitkering weigeren. De WW-uitkering zal dan pas ingaan vanaf het moment dat het contract zou eindigen.

Getuigschrift

Uw werkgever is verplicht om op uw verzoek een getuigschrift uit te reiken. Het getuigschrift moet een juiste opgave bevatten van de aard van de verrichte werkzaamheden, het aantal uren dat u werkte en de duur van het dienstverband.

Ontslag schriftelijk aankondigen

Indien uw werkgever niet akkoord gaat met een vrijwillig ontslag is het van belang dat u het ontslag schriftelijk aankondigt. Dit kan per e-mail, brief of aangetekende post. Klik hier voor een voorbeeldbrief. In het arbeidscontract staat meestal vermeld op welke wijze u ontslag moet nemen. Het is belangrijk dat u kunt aantonen op welke wijze u ontslag heeft genomen en dat de werkgever de aankondiging ook tijdig heeft ontvangen. Een kopie en ontvangstbewijs is daarom altijd handig. Ga altijd na wat de juist opzegtermijn bedraagt voor uw arbeidsovereenkomst.

Ontslag ongedaan maken

Een ontslag kan meestal niet ongedaan worden gemaakt. Een situatie waarin dit wel kan is bijvoorbeeld omdat u in een boze bui ontslag heeft genomen en hier snel op terugkomt. Een werkgever is verplicht om u op het moment dat u, bijvoorbeeld in een emotionele bui, op staande voet ontslag wilt nemen te vragen of u weet wat de consequenties zijn. Hij moet u uitleggen dat als u ontslag neemt u bijvoorbeeld al uw rechten op een WW-uitkering verspeelt. Een werkgever moet u er goed van attenderen dat u daarvoor kiest. Neem altijd contact op met één van onze juristen als u in een soortgelijke situatie zit.

Het ontslag kan ook ongedaan worden gemaakt zodra u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend. u heeft namelijk een bedenktijd van 14 dagen. Staat deze bedenktermijn niet in uw vaststellingsovereenkomst? Dan geldt er een bedenktermijn van 21 dagen.

Veelgestelde vragen