Vast­stel­lings­over­een­komst bij ziekte of zwangerschap

In uitzonderlijke gevallen mag je werkgever je ontslaan als je ziek of zwanger bent. Jullie kunnen dan samen een vaststellingsovereenkomst opstellen. Daarin staan alle afspraken rondom je ontslag. Bijvoorbeeld over je transitievergoeding of je laatste werkdag. Op deze pagina ontdek je wat je rechten zijn.

Wat je allemaal wilt weten over een vaststellingsovereenskomst bij ziekte of zwangerschap

Ontslag tijdens ziekte

Als je ziek bent, mag je niet zomaar ontslagen worden. De eerste 2 jaar geldt er namelijk een opzegverbod voor je contract. Daarna mag je werkgever je arbeidsovereenkomst wél beëindigen. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Het opzegverbod geldt bijvoorbeeld niet als je werkgever je ontslag al had aangevraagd bij het UVW vóórdat je ziek werd. Ook als het bedrijf waar je werkt ophoudt met bestaan, mag je werkgever je toch ontslaan.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Biedt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aan terwijl je ziek bent? Dan is het meestal niet verstandig om hiermee akkoord te gaan. Dit heeft te maken met een eventuele uitkering. Het kan zijn dat je dan niet meer in aanmerking komt voor een WW-uitkering of een Ziektewetuitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Kort herstel

Als je ziek bent door omstandigheden op je werk, krijg je vaak wél een WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burn-out of werkgerelateerde spanningsklachten. Hier zitten verschillende voorwaarden aan verbonden. Je moet bijvoorbeeld verwachten dat je snel herstelt als je niet meer werkt.

In deze gevallen willen werknemers vaak zelf stoppen, en kan een vaststellingsovereenkomst hen helpen. Omdat je verwacht snel te herstellen, moet je wel beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt en minimaal 4 keer per 4 weken solliciteren voor een nieuwe baan. Je mag dan ook, na je ontslag, een WW-uitkering aanvragen.

Lang herstel

Heb je langer de tijd nodig om te herstellen na je ontslag? Dan is het niet verstandig een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Je bent dan namelijk niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Waarschijnlijk ben je ook niet in staat te solliciteren.

Als je in dit geval wél een vaststellingsovereenkomst tekent, zal het UWV je geen WW-uitkering of Ziektewetuitkering toekennen. Bij ziekte heb je immers recht op doorbetaling van je salaris door je werkgever, en daar heb je in dat geval geen gebruik van gemaakt.

In welke situatie je ook zit, overleg bij ziekte altijd met een van onze juridisch specialisten. Zij kunnen je adviseren over je vaststellingsovereenkomst en het beëindigen van je dienstverband met wederzijds goedvinden.

Langer dan 2 jaar ziek

Je werkgever mag je in principe niet ontslaan in de eerste 2 jaar dat je ziek bent. Je zou dan dus gewoon je reguliere maandsalaris moeten ontvangen. Als het UWV oordeelt dat je werkgever onvoldoende heeft gedaan om je re-integratie mogelijk te maken, mag je daar nog 1 jaar bij optellen. Je hebt dan dus 3 jaar recht op doorbetaling. Teken je na deze periode een vaststellingsovereenkomst? Vraag dan altijd om hulp bij een van onze juridisch specialisten. Zij kunnen ervoor zorgen dat je jouw recht op een uitkering behoudt.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik zwanger ben?

Als je zwanger bent (en niet ziek), kun je een vaststellingsovereenkomst aangaan. Kijk altijd samen met een jurist naar de afspraken die erin staan. Dit kan óók als je niet verzekerd bent. Neem contact op met een van onze specialisten of maak gebruik van DAS On Demand.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.