Vast­stel­lings­over­een­komst bij ziekte of zwangerschap

Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om bij ziekte of zwangerschap een vaststellingsovereenkomst te sluiten en daarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit is wel degelijk mogelijk. Het kan echter wel gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Wij helpen u daarom graag verder bij deze vraag! Bekijk ook onze oplossingen.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Uw werkgever betaalt?

Kosteloos beoordelen en onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over vaststellings­overeens­komsten in deze situatie

Ontslag tijdens ziekte

Voordat we u informeren over het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, bespreken we eerst kort het ontslag tijdens ziekte in het algemeen. Dit is namelijk niet zomaar mogelijk. Volgens de wet mag een werkgever de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidscontract niet opzeggen. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Het ontslagverbod geldt bijvoorbeeld niet als u ziek wordt nadat de werkgever uw ontslag al had aangevraagd bij het UWV of als de werkzaamheden van de onderneming eindigen. Ga voor meer informatie over naar onze pagina over ontslag tijdens ziekte.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt als u ziek bent, is het in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat u dan wellicht niet in aanmerking komt voor een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) of een Ziektewetuitkering. Het ligt er echter wel aan hoe lang u ziek bent. Wij bespreken de twee verschillende situaties.

Bent u minder dan 2 jaar ziek?

In sommige gevallen kan het zijn dat u wel een WW-uitkering krijgt. Dit is met name in het geval dat u ziek bent in verband met de omstandigheden op het werk. U verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat u uit dienst gaat en niet meer met uw werkgever wordt geconfronteerd. Denk hierbij aan burn-out of werkgerelateerde spanningsklachten. Bij dit soort situaties willen werknemers zelf vaak ook stoppen en geven zij een voorkeur aan een ontslag met vaststellingsovereenkomst. U dient echter bij uzelf na te gaan of u in staat bent om minimaal vier keer per vier weken te solliciteren en of u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Als dat het geval is kunt u zich voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekend hersteld melden. Daarmee bent u na ontslag beschikbaar voor de arbeidsmarkt en kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Verwacht u echter nog lang ziek te zijn na het ontslag, dan is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. U bent dan immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en kunt hoogstwaarschijnlijk ook niet solliciteren. UWV zal u dan geen WW-uitkering toekennen. Evenmin zal UWV u een Ziektewetuitkering toekennen. UWV zal dan menen dat u de uitkeringsinstantie benadeelt, omdat u immers nog recht had op doorbetaling van uw salaris door de werkgever. Om in aanmerking te komen voor een ZW-uitkering dien je verweer tegen je ontslag gevoerd hebben en volstaat ondertekening van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte niet. Overleg situaties waarbij ziekte speelt altijd eerst met onze gespecialiseerde juristen en advocaten voordat u een vaststellingsovereenkomst sluit om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Bent u langer dan 2 jaar ziek?

Zoals hierboven ook is beschreven mag de werkgever u sowieso pas ontslaan na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat ook uw loon tot maximaal 2 jaar moet worden doorbetaald. Dit kan met maximaal één jaar verlengd worden door het UWV als de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Dit wordt ook wel de loonsactie genoemd. Om te voorkomen dat u uw recht op een uitkering verliest is het belangrijk dat een jurist de overeenkomst controleert. Hij kan ervoor zorgen dat de beëindiging alleen kan plaatsvinden met behoud van uitkeringsrechten.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik zwanger ben?

Tijdens zwangerschap kan een ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan (tenzij u ziek bent als gevolg van de zwangerschap). Laat onze specialisten echter altijd checken of de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheel ww-veilig is. Lees hier meer over ontslag tijdens zwangerschap.