Wat is een sociaal plan?

Gaat het bedrijf waar je werkt reorganiseren? Dan worden er misschien wel werknemers ontslagen. Je werkgever kan de afspraken die hierover worden gemaakt bundelen in een sociaal plan. Op deze pagina lees je er alles over. 

Wat is een sociaal plan?

Bij een reorganisatie kun je als werknemer onzekerheid ervaren over je baan. Daarom stellen veel werkgevers een sociaal plan op. Daarin staan afspraken die de reorganisatie voor werknemers zo comfortabel mogelijk maken. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier je werkgever de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie gaat opvangen. Het plan bevat voorzieningen waar elke werknemer die getroffen wordt door de reorganisatie recht op heeft. Het maakt daarbij niet uit of je het bedrijf verlaat of er blijft werken. 

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en vakbonden of ondernemingsraad. Deze partijen vertegenwoordigen de werknemers en onderhandelen namens hen over de regelingen in het plan. De vakbonden vragen de werkgever om met een voorstel te komen voor een sociaal plan. Bij de beoordeling van dit plan wordt er gekeken of werknemers die gedwongen worden ontslagen netjes worden begeleid van hun ‘oude’ werk naar hun ‘nieuwe’ werk.

Inhoud van een sociaal plan

De inhoud van een sociaal plan verschilt per werkgever en per situatie. Deze onderwerpen zie je vaak terug: 

  • De looptijd van het plan 
  • Voor welke werknemers het plan van toepassing is 
  • De maatregelen die boventallige werknemers gaan helpen aan een nieuwe functie (intern of extern) 
  • De financiële regelingen die getroffen worden, zoals een ontslagvergoeding of een aanvulling op de WW-uitkering 
  • In welke bijzondere gevallen er van het plan afgeweken mag worden

Is een sociaal plan verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht om een sociaal plan op te stellen bij een reorganisatie. Soms is er echter in de CAO opgenomen dat je werkgever verplicht is om in overleg te treden met de vakbonden over het opstellen van een sociaal plan. Het gaat dan om een inspanningsverplichting, en niet om een verplichting tot het behalen van bepaalde resultaten. 
Een sociaal plan is een aanbod van je werkgever aan jou als werknemer. Je bent niet verplicht de inhoud van het sociaal plan te accepteren. Als het sociaal plan uiteindelijk met instemming van de vakbonden of de ondernemingsraad is overeengekomen, wordt het plan bindend en moet je werkgever het uitvoeren. 

Veelgestelde vragen

Het opstellen van een
sociaal plan is in principe niet verplicht. Soms is er echter in een CAO opgenomen dat je werkgever bij een reorganisatie verplicht is te overleggen met de vakbond over een sociaal plan. Het gaat dan om een inspanningsverplichting; je werkgever is niet verplicht bepaalde resultaten te behalen.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.