Sociaal plan; wat is dat?

Vindt er binnen uw organisatie een reorganisatie plaats? Dan kunt u als werknemer te maken krijgen met een sociaal plan. De werkgever stelt een sociaal plan op als er ontslagen gaan vallen ten gevolge van een reorganisatie. Maar wat is een sociaal plan precies en wat wordt er in het plan opgenomen? Wij informeren u graag als u te maken krijgt met een reorganisatie of collectief ontslag. Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze ontslagjuristen.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een door de werkgever opgesteld plan met daarin opgenomen welke voorzieningen de werkgever biedt aan werknemers die getroffen worden door een reorganisatie. Een reorganisatie brengt onzekerheid mee voor medewerkers. Daarom wordt er in het plan opgenomen op welke manier de werkgever de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie gaat opvangen. Elke werknemer die getroffen wordt door de reorganisatie heeft recht op de voorzieningen die zijn opgenomen in het sociaal plan, zowel vertrekkende als blijvende werknemers.

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en vakbonden of ondernemingsraad. De laatste twee genoemde partijen vertegenwoordigen de werknemers en kunnen namens de werknemers onderhandelen over de opgestelde regelingen. De vakbonden vragen de werkgever om met een voorstel voor een sociaal plan te komen. Bij de beoordeling van dit plan wordt onder andere gekeken of werknemers die gedwongen worden ontslagen netjes worden begeleid van werk tot werk.

Inhoud van een sociaal plan

Een sociaal plan is er in allerlei vormen en maten. Maar de volgende onderwerpen worden doorgaans opgenomen in het plan opgesteld door de werkgever:

 • De looptijd van een sociaal plan.
 • Op welke medewerkers het plan van toepassing is.
 • De maatregelen die getroffen gaan worden om boventallige medewerkers intern of extern te helpen aan een nieuwe functie.
 • De financiële regelingen die getroffen worden, zoals een eventuele ontslagvergoeding of een aanvulling op een WW-uitkering.
 • In welke bijzondere gevallen er van een plan afgeweken mag worden.

Is een sociaal plan verplicht?

Er bestaat geen harde verplichting voor werkgevers voor het opstellen van een sociaal plan bij een reorganisatie. Wel kan er in een CAO opgenomen zijn dat de werkgever bij een reorganisatie verplicht is in overleg te treden met de vakbond over een sociaal plan. Echter hebben we het hier over een inspanningsverplichting en niet over een resultaatsverplichting.

Een sociaal plan kun je zien als een aanbod van de werkgever voor de werknemer. De werknemer hoeft de inhoud van het sociaal plan niet te accepteren. Als het sociaal plan uiteindelijk met instemming van de vakbonden of de ondernemingsraad overeengekomen is, dan wordt het plan bindend en zal de werkgever het uit moeten voeren.

Lees verder

Veelgestelde vragen